De narcist en geld.

Narcisten en geld: hoe hun relatie met geld hun gedrag beïnvloedt

Partners van personen met narcistische trekken kunnen zich dikwijls als een ouder voelen door hun onverantwoordelijke en impulsieve uitgavegedrag. Vergelijkbaar met jonge kinderen spenderen zij geld aan zaken die niet noodzakelijk zijn, waarbij egoïstische aankopen overheersen. Zonder na te denken over financiële gevolgen, kopen ze wat in hen opkomt.

Verder voelen narcisten zich aangetrokken tot personen met een hoog aanzien, wat hun imago en gevoel van superioriteit versterkt. Ze verwachten steun en opvang van hun partner in moeilijke tijden, wat regelmatig voorkomt door hun roekeloze financiële gedrag.

Ondanks dit alles verzinnen ze vaak uitvluchten rondom onbetaalde rekeningen, terwijl ze in feite de verantwoordelijkheid op hun partner afschuiven. Geld dient voor hen als compensatie voor jeugdtekortkomingen, waardoor ze worstelen met verantwoordelijk financieel gedrag.

Narcisme en geld: hoe narcisten financiële middelen gebruiken om macht en controle te krijgen

Geld fungeert voor hen als een middel om controle, status en macht te verkrijgen. Hiermee kunnen ze zichzelf boven anderen plaatsen en tijdelijke gemoedsrust vinden. Bijgevolg spenderen ze vaak liever andermans geld en behouden ze hun eigen middelen.  Zullen zij er alles aan doen om kosteloos bij hun partner in te wonen. Hierbij kunnen ze gierig zijn, terwijl ze tegelijkertijd het geld van hun partner verspillen.

Narcisten willen vaak niet de verantwoordelijkheid dragen voor belangrijke zaken. Als ze hierop worden aangesproken, kunnen ze boos reageren en zich terugtrekken. Wanneer ze geld ontvangen om een rekening te betalen, kan het zijn dat ze dit aan andere zaken besteden. Vervolgens liegen ze mogelijk wanneer ze met deze situatie worden geconfronteerd.

Aan de andere kant zijn er narcisten die hard werken en veel geld verdienen om status en zekerheid te tonen aan de buitenwereld. Echter, het kopen van waardevolle geschenken voor hun partner voelt voor hen niet goed. Dit komt doordat het plezier van de partner hen onzeker maakt en twijfels oproept over hun liefde. Het geven van een oprecht geschenk impliceert respect en waardering, wat niet overeenkomt met hun behoefte aan controle. Als ze een cadeau geven, zit hier vaak een verborgen agenda achter die later in hun voordeel zal werken.

De voorwaardelijke aard van de giften van een narcist

Een vrouw vertelde me dat haar narcist op een buitenlandse reis een juweel voor haar had gekocht, maar nadat ze hem uitbundig had bedankt en haar geluk had getoond, pakte hij het weer van haar af en gaf het aan zijn moeder bij thuiskomst. Dit voorbeeld toont aan dat de giften van een narcist altijd voorwaardelijk zijn en dienen om de emotionele leegtes op te vullen en het trauma te verdoven. Geld en luxe zijn tijdelijke hulpmiddelen om het trauma te verminderen.

Narcisten hebben de neiging om snel van focus te veranderen en hebben niet veel geduld. Hun partners hopen vaak dat ze zullen veranderen, maar dit gebeurt zelden. Veel slachtoffers begrijpen niet hoe narcisten in elkaar zitten en verdringen de waarheid liever, waardoor ze de narcist financieel blijven steunen in de hoop zijn vertrouwen te winnen en hem te genezen. Ze denken dat als ze goed voor hem zorgen, hij bij hen zal blijven en uiteindelijk zullen ze gelukkig zijn.

Dit is echter een illusie, want narcisten zijn niet in staat om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Ze kunnen alleen liefde geven als er iets tegenover staat en vaak zetten ze hun partner onder druk om hun eigen behoeften te bevredigen. Het is belangrijk dat slachtoffers van narcisten inzien dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de narcist en dat het hun taak niet is om hem te genezen of te veranderen. Ze moeten voor zichzelf zorgen en zichzelf bevrijden van de destructieve relatie met de narcist.

De bedrieglijke aard van narcistische cadeaus

Wanneer een narcist plotseling cadeaus voor je koopt, weet dan dat er altijd een reden achter zit. Ze verwennen hun partners nooit zonder een bedoeling en zullen altijd proberen om je eraan te herinneren hoe goed ze voor je zijn geweest. Zelfs als je uit zijn leven dreigt te glippen, kan een narcist tijdelijk alles doen wat hij kan om je vast te houden, zoals het kopen van een huis, een verloving, een huwelijk of kinderen. Maar besef dat dit allemaal maar tijdelijk is, totdat hij krijgt wat hij wil en je vastzit in zijn web.

Een narcist weegt altijd af wat hij kan krijgen en als je buiten de lijntjes loopt, zal hij meteen de controle terug willen nemen door middel van beloningen en straffen. Op den duur word je geconditioneerd om alles te doen voor de beloning die erachteraan komt en verlies je jezelf volledig in de relatie. Maar het draait niet om jou of liefde, maar om wat jij voor hem kunt betekenen en hoe dit hem laat voelen.

Het is belangrijk om te beseffen dat een narcistische relatie niet gezond is en dat je niet verantwoordelijk bent voor het geluk van de narcist. Het is essentieel dat je voor jezelf zorgt en jezelf bevrijdt van de destructieve relatie met de narcist.

Het unieke gezicht van trauma: waarom individuele ondersteuning nodig is bij het omgaan met narcistisch gedrag

Het gezicht van trauma is zo uniek als een vingerafdruk en tijdens het adviesgesprek geef ik inzicht in dit gedrag. Cliënten begrijpen hierdoor het gedrag van de persoon veel beter en kunnen strategischer en rationeler met hen omgaan. Het afvinken van alles wat in teksten over narcisme wordt beschreven is niet realistisch. Dit komt omdat elk individu anders is en er vele variaties van narcistisch gedrag zijn.

Het lezen van informatie over narcisme online kan worden vergeleken met het lezen van een horoscoop. Het geeft een algemene beschrijving van wat er zou kunnen gebeuren, maar het geeft geen diepgaande duiding van de situatie. Daarom is het belangrijk om individuele ondersteuning te zoeken om een ​​dieper inzicht te krijgen in narcistisch gedrag en hoe ermee om te gaan.

 

Waarom kan je de narcist niet overtuigen van zijn gedrag?

 

Voelt de narcist spijt?

 

Kan narcisme helen?