Waarom kan je de narcist niet overtuigen van zijn gedrag?

Wat ik nu ga vertellen zal zowat het moeilijkste zijn wat je als partner van een narcist moet leren. En dat is dat je moet stoppen met aan de narcist verklaringen af te leggen.

Narcisten bekijken de dingen heel anders dan wij.

Ze worden gedreven door emotie en neuroticisme. Niet door logica, niet door redenen. Hun waarnemingen zijn helemaal anders dan de meesten onder ons ervaren.

Ze bekijken alles door de emotie-lens. En hun emoties zijn over het algemeen negatief, stuurloos en beangstigend. Hun gewaarwordingen en ervaringen worden als angstig aangevoeld.

Zij gaan ervan uit dat deze emoties feiten weergeven. Ze zijn hiervan overtuigd. Want als ze het voelen, dan moet het wel waar zijn. Er zit weinig logica in hoe ze deze emoties vertalen. Als je hun argumentaties beluistert, dan merken we dat hun emoties onbetrouwbaar zijn.

Ze zijn vaak onlogisch, irrationeel en onsamenhangend.

We weten dat hoog oplaaiende emoties onze waarnemingen vertroebelen. Narcisten begrijpen dit niet. Ze ervaren de dingen net het tegenovergestelde. De zaken worden door hen omgedraaid en aangepast, zodat het op maat is met hun innerlijke strijd en overtuiging.

Als ze kwaad op jou zijn dan zal alles vanuit de negatieve hoek worden bekeken. Over wat het ook gaat. Dit noemt men ‘splitting’ en projectie. Het is het ontkennen van de waarheid.

Als je glimlacht, dan gaat hij ervan uit dat je hem uitlacht. Als je iets leuks voor hem doet, dan moet er wel iets verkeerd zijn met die gift. Een narcist is heel paranoïde. Zelfs dingen die je in het verleden voor hem deed die toen wel oké waren, worden nu als kwaadaardig beschouwd.

Gisteren waren jullie samen nog intiem en was het leuk, geen kwaad woord werd gesproken. Vandaag krijg je te horen dat je hem niet kon waarderen en dat je misschien wel liever iemand anders wil.

Met andere woorden, de narcist verandert zijn omgang met jou die evenredig staat met zijn huidige emoties. Wanneer ze kwaad zijn dan ben jij slecht en haten ze alles in jou.

Wanneer zij zich goed voelen, ben je goed en dan houden ze van jou.

Al deze uitingen hebben dus niks met jou te maken. Het is allemaal gebaseerd op onredelijke irrationele en onjuiste waarnemingen.

Daardoor voelen de partners zich steeds genoodzaakt om bruggen te slagen met hun narcist, en willen ze met man en macht aan hun partner uitleggen dat hij het verkeerd bekijkt.

Dat hij de zaken verkeerd opsomt en zich op onjuiste feiten vastpint. Dat de dingen nooit zo werden gepresenteerd of bedoeld.

Mentaal gezonde mensen gaan elkaars mening trachten over te brengen en meestal lukt dit. Er worden compromissen gemaakt, standpunten opgesteld en het leven gaat gewoon zijn gangetje.

Het probleem rijst pas als je dacht dat je met een normaal mens had te maken. Dat deze vijf minuten geleden als een zeer redelijk persoon overkwam. Maar nu zelfs geen logisch fundamenteel standpunt meer kan innemen. Iemand die jou totaal niet meer begrijpt, kwaad en beledigd is.

Dus wat zal dan jouw rationele reactie zijn? Je probeert de dingen te verklaren. In de meeste gevallen zou dit de enige echte juiste volwassen reactie zijn. Maar bij narcisten is dit een totaal verkeerde aanpak.

Er was geen misverstand, dit moet je begrijpen.

In elk geval niet het misverstand waar jij vanuit gaat. De onenigheid gaat niet van jou uit. Het gaat enkel van henzelf uit.

Zij hebben jou niet verkeerd begrepen! Ze hebben jou niet misverstaan.

Wat er gebeurde is dat ze reageerden vanuit hun eigen onberekende emoties en jou er de schuld van geven. Het heeft helemaal niks met jou te maken.

En wanneer je het vanuit deze context bekijkt, begint hun gedrag logisch te worden. Dan ga je het beter kunnen begrijpen, dat bedoel ik. Deze personen hebben een persoonlijkheidsstoornis. Zij zijn mentaal ziek. Dit moet je steeds voor ogen houden. En stop met in iedereen het goede te zien. Niet iedereen is goed.

Als jij iets voor hem deed, dan wilde je gewoon goed voor hem doen. Hij verstaat dit verkeerd, omdat hij het zo niet kan bekijken.

Jouw motief kan hem geen moer schelen. Alles gaat erom hoe het er innerlijk bij hem aan toe gaat.

Het enige dat ze horen is dat ze stom en lelijk zijn. En net als afval waardeloos zijn. Dat niemand van hen houdt. Dat iedereen hen uitlacht en niets met hem inzitten.

Je bent gewoon in zijn spervuur terechtgekomen.

Je kan hem wel proberen te overtuigen dat jouw bedoelingen niet negatief zijn. Dat je hem niet haat. Maar de narcist werd door zijn eigen innerlijke dialoog al een heel leven lang zo erg gehersenspoeld, dat hij er helemaal van overtuigd is dat het zo is.

Hij gaat jou nooit geloven en zal jou zelfs niet horen. Zo zoeken gans hun leven naar een bewijs dat het zo is. En lokken dat bewijs zelf uit door ongepast gedrag. “self fulfilling prophecy”.

Ze provoceren de andere zo erg dat ze krijgen waar ze innerlijk bang voor zijn. Stel, je praat met je narcist en tracht hem met alle reden uit te leggen dat zijn argumenten zinloos en onwaar zijn. Terwijl je tegen hem praat zeg je ‘schatje’ en de narcist antwoordt met een gevoel van walging: “Noem me geen schat a.u.b.”.

Zij verliest het even en antwoordt, “oké sukkel, zal ik niet!”.

De narcist zal dan zeggen, “dat begint er al wat meer op te trekken”. Dit zegt alles over de narcist. Hij kan het gewoon niet aan om respectvol behandeld te worden. Zij geloven het niet.

Het blokkeert zijn radar en het geeft hem een heel ongemakkelijk gevoel. Hij verwacht een slechte behandeling en wacht tot het gebeurt.

Steeds op scherp. Verwachtend dat dit gaat gebeuren. Zij zullen argumenten opstarten en anderen ervan betichten dat zij hen slecht behandelen. Gewoon omdat ze willen voldoen aan hun gevoelsmatige innerlijke druk.

Terwijl je dit doet kan je op zijn gezicht een bepaalde opluchting waarnemen en zie je hem denken, “nu moet ik niet meer wachten, het bewijs is er gewoon”.

Daarom is het nutteloos om hem trachten te overtuigen. Je geraakt nergens. Hij luistert niet en gelooft jou niet eens. Hij wil in jouw kwaadwillendheid geloven, omdat dit van hem een slachtoffer maakt.

Zo komen ze in het centrum van de belangstelling te staan en bovenal bewijst het hun gelijk. Als ze moeten aanvaarden dat jij de dingen niet slecht bedoelt, wie kan er dan verweten worden voor alle problemen? Er schiet dan maar 1 persoon meer over.

In hun animatieboek moet er een schurk zijn die ze kunnen aanwijzen als de schuldige en een held! En als jij de schuldige niet bent dan moet hij dat wel zijn!

Vergeet niet dat narcisme enkel een verdedigingsmechanisme is dat vecht tegen de innerlijke stem.

Deze innerlijke stem zegt dat ze slecht, kwaadaardig en walgelijk zijn. Die eeuwige schaamte!

Dus ter zelfverdediging creëerde de narcist een valse persoonlijkheid die er totaal lijnrecht tegenover staat. Met anderen woorden, een held.

Maar dan moet er ook een schuldige worden aangeduid. Al die vijandigheid moet ergens naartoe. Dat kan niet anders dan jij zijn.

Wanneer ze met jou in het begin kennismaakten, was jij de heldin.

Jij was perfect en je werd geïdealiseerd. Jij ging alles wat krom was rechttrekken.

Maar je openbaarde jezelf als een nederig iemand, zonder speciale krachten. Het ergste van al is dat je hem toonde dat hij nederig is en zonder speciale krachten. Dus ben jij nu de ellendeling. Je zal nooit voor hem iets anders kunnen zijn, hoe erg jij ook je best doet.

Maar dat is het nu net. Hij geniet en houdt ervan dat je hem wil overtuigen van jouw liefde voor hem.

Hij houdt van de nietigheid en jouw wanhoop. Dat je eindeloos blijft proberen hem hiervan te overtuigen. Hij gelooft jou niet en zal jou nooit geloven, zolang hij leeft. Maar hij wil het horen en geniet ervan.

Hij houdt ervan om jou te frustreren en jou verdrietig te zien. Argument per argument zuigen ze alle leven uit jou.

Het enige waar jij voor dient is om zijn ego te voeden en dat hij het middelpunt van de belangstelling is.

Want hij zal jou nooit geloven. Hij wil het niet en zelfs als ze zouden willen, zal hun brutale superego dat hen 24/24 in de greep houdt dit niet toelaten.

Hun stoornis werd zo perfect in elkaar gezet. Dat de dingen die ze nodig hebben om te horen, hun levens zouden kunnen veranderen. Exact die dingen zijn die geprogrammeerd werden. Zodat ze alles ontkennen en negeren. Dit is zo triest. Want dat is nu net wat wij voor hen hadden willen doen. Het enige wat wij hoopten was om hen te kunnen veranderen. Zodat ze zouden kunnen waarnemen hoeveel wij wel van hen houden.

Door die zelfdestructieve blinde vlek vernietigen zij zichzelf keer op keer, altijd maar opnieuw. Zij voelen zich de meest ellendige mensen op aarde, nooit beseffende dat zij het zich allemaal zelf aandoen. Er is niemand zo blind als diegenen die niet willen zien.

Op die manier is het heel verleidelijk om hen trachten uit te leggen dat het allemaal niet waar is wat ze denken.

Elk slachtoffer van een narcist probeert hem er constant van te overtuigen dat hij het verkeerd opneemt. Tot het eindeloze toe gaan ze alles uitdiepen met logica en argumenten en hun eeuwige liefde.

Het is haar enige wens om hem van haar liefde en goede intenties te overtuigen.

Want wanneer een probleem er zo simpel uitziet, gaan we met die andere proberen te praten. Hem trachten ervan te overtuigen dat hij maar één stap verwijderd is van een goed werkende relatie.

Elk rationeel volwassene doet dit. We proberen om het uit te praten zodat de dingen kunnen worden opgelost. Het probleem is dat je op een grondgebied zit waar hij onbereikbaar is.

Hoeveel keren je het ook zegt, hoe en wanneer. Hij gaat het niet kunnen horen. Hij kan het niet en wil het zelfs niet. Er staat te veel voor hem op het spel als hij jou zou geloven, en daarom zal hij het nooit waarmaken.

Er zijn heel veel mensen die momenteel in de relatie met een narcist worstelen.

Hoe deze relatie er ook uitziet. Als ouder, kind, man, vrouw …

Zij houden vast aan de hoop dat alles zal veranderen.

Vasthoudend aan de overtuiging dat, als ze het goed genoeg aan hen uitgelegd krijgen, zij het eindelijk zullen begrijpen! Maar hun brein werkt niet zoals het onze.

Dus wat doe je dan, als de narcist jou beschuldigt van dingen die onwaar zijn?

Zeg hen dan dat ze recht hebben op hun eigen mening en laat het daarbij!

Je kan zeggen, het spijt mij dat je dit zo ziet, maar je hebt recht op die mening, of je kan zeggen dat je er niet mee akkoord gaat en dat jij recht hebt op jouw gevoelens.

Het heeft geen zin om diep op de gebeurtenissen in te gaan, op alle details en motieven. Want het is gewoon tijdverlies. Dit gaat nergens heen en het zal nooit stoppen.

Niets gaat ooit worden opgelost.

Maar als jij het aanpakt zoals ik hierboven adviseer, dan zal jij je gevoelens toch kunnen duidelijk maken. En dan zal je zijn nood om chaos te veroorzaken niet extra gaan voeden. Hij zal jou verder niet kunnen martelen. Laat jezelf niet vangen om mee in zijn modderbad te stappen.

In andere woorden, zo zal hij zijn gedrag niet beloond zien.

Je moet de dramacyclus afbreken en omkeren.

Hij zal jou steeds pushen en provoceren, om een reactie los te krijgen. Dit is feitelijk de enige reden voor een narcist. Een reactie van jou loskrijgen.

Blijf in je kracht staan en geef niet toe. Het is moeilijk, maar het is het allemaal waard.

Of je zou het leuk moeten vinden om 6 uur aan een stuk te moeten argumenteren over niets.

Velen hebben het er heel moeilijk mee om niet te reageren.

Ze willen niet dat hun narcist wegkomt met wat hij zegt en dat is volkomen begrijpelijk.

Maar als je worstelt met een varken, ga je ook vuil worden.
Doe jezelf dus een plezier en blijf uit de modder.