Kan narcisme helen?

Pathologisch narcisme is een overlevingsmechanisme.

Het typische gedrag is een reactie op de emotionele verwaarlozing die zij als kind ervaarden. Het was een jarenlang proces. De ware ik van het jonge kindje kreeg nooit de kans om te rijpen. Het trauma pleegt als het ware een karaktermoord. Als bescherming wordt een fictieve persoonlijkheid gecreëerd. Dit kan gezien worden als het masker. Dit masker verbergt voor altijd de ware persoonlijkheid. Er is geen persoonlijkheid meer, maar enkel het spel, de matrix, de gietvorm, het patroon, een model.

Deze defensiemechanismen zullen altijd in functie staan. ‘De ware ik’ zal voor altijd worden afgewezen omdat deze kwetsbaar is.

Het valse personage zal erover waken dat zij nooit nog zullen lijden. Ze overtuigen zichzelf en de omgeving ervan dat ze:

 • Ongenaakbaar zijn.
 • Niemand boven hen zullen tolereren.
 • Altijd de controle zullen behouden.

Door de controle extern te handhaven behouden ze interne controle. Zij leven van drama en woedeaanvallen. Want de buitenwereld brengt hen steeds uit balans. Van zulk gedrag moet je wegstappen, maar dat doen de meesten niet. Door te blijven belonen zij dit gedrag.

Het is onmogelijk om een ander te veranderen. Door in de relatie te blijven bevestigen we de narcist(e) alleen maar dat het oké is om ons zo te behandelen.

Kunnen we pathologisch narcisme behandelen?

Als het gedrag constant en onveranderd blijft dan is het antwoord ‘neen’.

Wanneer zij:

 • Geen spijt betonen.
 • Niet aan zelfreflectie doen.
 • Ware empathie of berouw kunnen uiten.
 • Het gedrag niet verbeteren.

Laat dan alle hoop los en werk liever aan jezelf.

Wanneer we misbruik toelaten werken we mee aan deze situatie en geven we uiteindelijk de andere toestemming.

Zij hebben een handpop nodig door wie zij spreken. Net als buiksprekers doen. Zij gebruiken anderen om het ego mee te bevredigen. In zijn beleving besta jij niet. Jij hebt de taak om hem te bevestigen in zijn grootsheid.

 • Jouw persoonlijkheid zal worden afgenomen.
 • Je persoonlijke geschiedenis.
 • Voorkeuren, noden, verlangens.
 • Jouw hoop en dromen.
 • Je kwetsbaarheden en emoties.
 • Vrijheden.

Deze betekenen niets. Want je bent gewoon een handpop op het podium van de narcist zijn toneelstuk. Hij zal jou enkel kunnen zien zoals jij er voor hem moet uitzien. Ze staan enkel toe wat hen er goed laat uitzien. Wat hen een goed gevoel geeft. Zij zullen hier afhankelijk van worden. In relaties of vriendschappen wordt dit gezien als ware liefde of hechte vriendschap.

De waarheid echter is dat je gebruikt wordt. Zij voeden zich via jou. Iedereen moet hen geweldig vinden. Ze omringen zich met supporters. Wanneer je de rol als fan beu bent zal je uit zijn club worden gezet.

Wanneer je hen uitdaagt zullen ze jou achterna komen, afstraffen en vernietigen. Want niemand rukt het masker af. Door trachten te ontmaskeren raak je de kern van het trauma aan.

Helen is onmogelijk. Het masker is het enige veilige. Emotionele verbindingen wijzen zij af. Het maakt hen angstig. De verbindingen die zij aangaan zijn functioneel.

Therapie.

Waarom zouden zij zich onderwerpen aan een therapeutisch proces? Zij zullen nooit toestaan dat de buitenwereld gezag over hen krijgt. Zij zijn niet in staat tot een horizontale relatiebeleving. De enige die misschien gezag over de narcist(e) heeft is de ouder die verantwoordelijk is voor het trauma. Dan spreken we over een traumaband. Deze verbintenis is eveneens functioneel.

De therapeut die door het masker wil voelen zal uitgedaagd worden. Als de hulpverlener zich niet laat manipuleren stopt de therapie. De hulpverlening schiet helaas nog te kort en ze hebben vaak niet door dat ze met deze manipulator te maken hebben.

Zij zitten gevangen. Er is geen ware ik meer. Waarom zouden zij hun kwetsbaarheid tonen? Als kind werden ze in de steek gelaten. Zij dragen altijd de angst mee om verlaten te worden. Daarom zullen ze dreigen om jou eerst te verlaten. Dit zet hen in de sterkere positie.

Zij zullen levenslang wegvluchten van pijn. Anderen achterlaten en weer opzoek gaan naar een nieuwe supporter. Het masker wordt steeds vernieuwd en aangepast. Ze nemen hun lessen uit het verleden mee naar de toekomst. Niet om te helen maar om de omgeving nog beter te bespelen.

Puur egoïsme.

Ze worden constant aangetrokken tot de kant die hen zal verwennen. Tot iemand die hen steeds vergeeft en de constante vernederingen slikt. Wanneer je nooit kritiek hebt en jezelf totaal wegcijfert zullen ze altijd in jouw leven blijven.

Diagnostische kenmerken narcisme.

1.     Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid. (Overdrijft bijvoorbeeld de eigen prestaties en talenten, verwacht te worden erkend als superieur, zonder de bijhorende prestaties).

2.     Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.

3.    Gelooft dat hij of zij ‘bijzonder’ en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen of mensen (of instellingen) met een hoge status.

4.     Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.

5.     Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben (onredelijke verwachtingen over een speciale voorkeursbehandeling, of dat er automatisch wordt voldaan aan zijn of haar verwachtingen).

6.     Exploiteert anderen (maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te verwezenlijken).

7.     Heeft een gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren.

8.     Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.

9.     Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

(Anno 2022 is er een 50/50 verhouding tussen mannen en vrouwen met narcisme. Teksten over narcisme worden steeds in de hij-vorm geschreven. Dit schrijft gemakkelijker.)

 

Narcistische ouder