Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website en de consultatie, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, over mijn diensten of heb je een algemene vraag? Aarzel niet contact op te nemen, ik help jou zo snel als mogelijk verder.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ik waardeer je keuze om mijn diensten te overwegen en ik ben er om je te ondersteunen. De volgende algemene voorwaarden zijn opgesteld om transparantie en begrip te bevorderen tussen ons en om een soepele, respectvolle samenwerking te garanderen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, of overeenkomst tussen mij, Constantia de Gier, en jou, de cliënt, tenzij we andere, schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Mocht er een discrepantie zijn tussen deze voorwaarden en een andere, schriftelijke overeenkomst, dan heeft de schriftelijke overeenkomst voorrang. Door gebruik te maken van mijn diensten, ga je akkoord met en accepteer je deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Ik begrijp dat het reserveren van een sessie een belangrijke stap is en ik waardeer je toewijding. Daarom vraag ik je om vooraf te betalen voor alle consultaties. Dit zorgt ervoor dat we ons allebei kunnen inzetten voor het gesprek en dat we de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.

Betalingsbewijs

Ik streef naar openheid en eerlijkheid in al onze interacties. Daarom vraag ik je om een betalingsbewijs te sturen voor de uiterste vervaldatum die bij elke overschrijving wordt vermeld. Mocht ik geen betalingsbewijs ontvangen binnen de aangegeven termijn, dan zal ik helaas de geplande afspraak moeten vrijgeven. Maar maak je geen zorgen, als je daarna alsnog een betalingsbewijs stuurt, zoeken we samen naar een nieuwe, passende afspraak.

Geldigheid van Betaling

Ik wil dat je je op je gemak voelt en dat je weet dat er flexibiliteit is. Een betaalde consultatie blijft geldig voor een periode van 8 weken na de betaling, en mocht er een tariefaanpassing plaatsvinden binnen die periode, dan zal ik je vragen het verschil bij te betalen.

Tijdig Begin van Consultaties

Ik begrijp dat jouw tijd waardevol is en ik respecteer dat ten zeerste. Daarom beginnen de consultaties precies op het afgesproken tijdstip, en jouw geïnvesteerde tijd start vanaf dat moment. Als je verwacht laat te zijn, laat het me dan weten. Je kunt de contactgegevens vinden in de bevestigingsmail die je hebt ontvangen.

Flexibiliteit in het Verzetten van Consultaties

Ik weet dat het leven onvoorspelbaar kan zijn, daarom bied ik enige flexibiliteit aan. Het verzetten van een consultatie is mogelijk tot 48 uur voor het geplande tijdstip. Ik vraag je wel om binnen 8 weken na de oorspronkelijke betaling een nieuwe afspraak in te plannen, mocht er in deze periode een tariefwijziging plaatsvinden, zal ik je vragen om het verschil bij te betalen.

Uitzonderingen binnen 48 Uur

Het verzetten van een consultatie binnen 48 uur voor de afspraak is uitsluitend mogelijk bij ziekte of een begrafenis, onder strikte voorwaarden. Om uw afspraak te annuleren/verplaatsen, vereisen wij dat u dit schriftelijk doet meer dan 3 uur voordat de afspraak gepland staat te beginnen.  Dit betekent dat annuleren binnen de 3 uur voor de starttijd niet wordt geaccepteerd. Een geldig doktersattest of overlijdensbericht is vereist en kan worden verzonden naar de contactgegevens in de bevestigingsmail.

Ik begrijp dat onvoorziene omstandigheden kunnen optreden en ik zal mijn best doen om samen een nieuwe geschikte afspraak in te plannen. Echter, de consultatie met een doktersattest kan slechts één keer worden verzet en het attest moet binnen 5 werkdagen worden doorgestuurd. Zonder tijdige ontvangst vervalt de mogelijkheid om de afspraak te verzetten.

Ik waardeer je begrip en medewerking en zal er alles aan doen om je te ondersteunen in deze momenten, en om samen een nieuwe passende tijd te vinden, mocht dat nodig zijn.

Jouw Veiligheid en Welzijn

Ik hecht veel waarde aan een veilige en respectvolle omgeving tijdens onze consultaties. Mocht je bij aankomst onder invloed lijken van verdovende middelen, ben ik genoodzaakt om de consultatie direct te annuleren om de integriteit en effectiviteit van onze sessie te waarborgen. In dit geval kan ik de betaalde consultatie helaas niet vergoeden, ik dank je voor je begrip hiervoor.

Om de rust en focus tijdens de consultaties te waarborgen, zijn kinderen onder de 10 jaar en huisdieren niet toegestaan in de praktijk. Deze richtlijn is erop gericht om een omgeving te creëren die geoptimaliseerd is voor concentratie en professionele interactie. Het begrip en de medewerking van cliënten bij het naleven van deze regel zijn zeer gewaardeerd, ter bevordering van het welzijn van alle aanwezigen en de therapie.

Algemene Richtlijnen voor Koppelgesprekken

In mijn praktijk hechten we veel waarde aan een veilige en ondersteunende sfeer. Het is essentieel dat iedereen zich hier gerespecteerd en veilig voelt. Terwijl emoties en meningsverschillen natuurlijk deel uitmaken van het proces, is het belangrijk dat deze op een constructieve en beheerste manier worden geuit. Ik moedig open dialoog aan, maar escalatie van conflicten, zoals ruzies of uit de hand lopend gedrag, past niet binnen de normen van onze veilige omgeving. Mocht een situatie toch escaleren, dan zal ik, met respect voor ieders welzijn, de sessie mogelijk moeten pauzeren of beëindigen. Dit is om te verzekeren dat de integriteit en veiligheid van onze therapeutische ruimte behouden blijft voor iedereen.

Herroepingsrecht en Jouw Commitment

Toestemming voor Directe Levering en Afstand van Herroepingsrecht: Door te kiezen voor een betaling voor een consultatie binnen de herroepingstermijn, stem je uitdrukkelijk in met directe levering van de dienst en erken je dat je, zodra de dienstverlening aanvangt, je recht om de overeenkomst te herroepen verliest.

In praktische termen betekent dit: als je besluit om vooruit te betalen voor een consultatie, ga je akkoord met het onmiddellijk ontvangen van de diensten en doe je afstand van je herroepingsrecht.

Ik waardeer je begrip en inzet en ben hier om je te ondersteunen door dit proces.

Flexibiliteit in Planning

Ik streef ernaar om elke sessie zo soepel en productief mogelijk te laten verlopen, maar soms kunnen er onverwachte dingen gebeuren. In zulke gevallen behoud ik me het recht voor om, indien nodig, de afspraak te verplaatsen naar een latere datum. Wees gerust, mocht dit voorkomen, dan stel ik je zo snel mogelijk op de hoogte en zoeken we samen naar een nieuw geschikt moment.

Efficiënte Voorbereiding voor Online Consultaties

Ik wil elke minuut van onze consultatie optimaliseren om je de beste ondersteuning en inzichten te bieden. Alle online consultaties worden uitsluitend via een WiFi-verbinding uitgevoerd. Daarom, als je een online consultatie reserveert, controleer dan vooraf of je computer, webcam en audio naar behoren werken. Een test van 5 à 10 minuten voor de start van onze sessie kan veel helpen om tijdverlies te voorkomen en om onze sessie op een positieve en productieve manier te beginnen. Ik waardeer je medewerking en begrip hierin en kijk ernaar uit om je online te ontmoeten en te ondersteunen!

Respect voor Privacy en Deontologie

Wanneer je met mij een consultatie aangaat, wil ik dat je je veilig en gerespecteerd voelt. Om je privacy te waarborgen, worden onze gesprekken, in overeenstemming met deontologische en GDPR-richtlijnen, niet opgenomen of met derden gedeeld. Ik waardeer je vertrouwen en begrip in deze en wil je erop wijzen dat ongeautoriseerde opnames of het doorsturen ervan zonder toestemming tot gerechtelijke stappen kunnen leiden.

Samenwerking voor het Opstellen van Verslagen

Ik begrijp dat er momenten kunnen zijn waarop je behoefte hebt aan een verslag of documentatie. In dergelijke gevallen sta ik open voor overleg om de mogelijkheden te bespreken en je te ondersteunen in het versterken van je verhaal met overtuigende argumenten. Indien ik zie dat er mogelijkheden zijn om effectief bij te dragen aan je behoeften, zal ik een offerte opstellen voor het schrijven van het verslag. De waarde en impact van een dergelijke analyse zijn afhankelijk van je unieke situatie en zullen zorgvuldig worden overwogen. Om je een beter beeld te geven, kan ik tijdens ons gesprek een voorbeeld van een soortgelijk verslag laten zien.

Toegankelijkheid van Betalingsbewijs – Ken de Details

Ik begrijp het belang van transparantie en duidelijkheid in financiële transacties. Als je een ontvangstbewijs wenst, kun je dit kosteloos per e-mail op de dag van de overschrijving aanvragen. Als je het bewijs liever per post ontvangt, houd er dan rekening mee dat er portkosten en een administratieve bijdrage van €50 zullen worden aangerekend, welke vooraf betaald moeten worden.

Voor eerdere consultaties kan, op aanvraag, een betalingsbewijs tot maximaal 1 jaar terug worden verstrekt. Voor deze service wordt een administratieve vergoeding van €50 berekend.

Het betalingsbewijs zal details bevatten zoals je naam, de aard van de consultatie, het bedrag, de datum, en de stempel van Narcisme België, om alle nodige informatie te verschaffen.

Privacy en Respect in Notities – Weet Wat Bewaard Blijft

Je privacy is voor mij van het hoogste belang. Wanneer we een volgende afspraak plannen, maak ik notities die uitsluitend voor mij bestemd zijn en door niemand anders kunnen worden ingezien. Deze notities bevatten de belangrijkste werkpunten van de cliënt en de beoogde strategie voor de komende sessie. Wanneer onze samenwerking eindigt, worden deze notities onmiddellijk vernietigd, als onderdeel van mijn toewijding om je privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Keuzevrijheid in Tarieven – Particulier of Zelfstandig

Bij het maken van een reservering streef ik naar transparantie en duidelijkheid, daarom vraag ik je om aan te geven of je het particuliere of het zelfstandige tarief wenst. Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Het is voor mij belangrijk dat je je op je gemak voelt en volledig geïnformeerd bent over de kosten voordat we samenwerken, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen die het beste bij jouw situatie past.

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) – Informatieve doeleinden – geen medische diagnose of behandeling (disclaimer)

De informatie op deze website, evenals alle informatie verstrekt tijdens workshops, cursussen en trainingen, is bedoeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei. Constantia de Gier biedt holistische antwoorden op vragen en lichamelijke ongemakken door naar het gehele lichaam en geest te kijken en patronen in klachten en symptomen te onderzoeken.

De inzichten die worden gegeven zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Alle informatie, inhoud en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor een raadpleging, diagnose en/of medische behandeling door een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

Het is belangrijk dat u de medische aanbevelingen en zorg van uw arts(en) blijft opvolgen, aangezien Constantia de Gier geen arts is. Het is belangrijk om gebruik te blijven maken van alle behandelingen, interventies en ondersteuning die zij kunnen bieden.

Er zijn altijd nieuwe behandelingsopties beschikbaar en ik moedig u aan om nauw contact te houden met uw medisch team en de aanbevelingen van uw oncologen op te volgen. Constantia de Gier zal nooit een cliënt aanmoedigen om zich te onthouden van of te stoppen met conventionele westerse medische behandelingen.

Copyright

© Constantia de Gier, Narcisme België. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, video’s, geluiden, software, en elke vorm van intellectuele eigendom, is het eigendom van Constantia de Gier, Narcisme België en wordt beschermd door Belgische en internationale copyrightwetgeving. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, tonen, uitvoeren, of anderszins gebruiken van deze inhoud op enige manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Constantia de Gier, Narcisme België is strikt verboden. Inbreuken op deze copyright-verklaring zullen worden vervolgd met alle beschikbare wettelijke middelen.