Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, over onze diensten of heeft u een algemene vraag? Aarzel niet contact op te nemen, wij helpen u zo snel als mogelijk verder.

Privacybeleid

Privacy beleid.

1.    Algemeen.

Bij Narcisme België vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacy beleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.narcismebelgie.be beheren. Narcisme België wil haar klantgegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites, kunt u ons steeds contacteren.

2.    Toepassing.

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van Narcisme België haar websites.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

www.narcismebelgie.be streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Narcisme België uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent, verwijst Narcisme België u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/

3.    Welke gegevens verzamelen wij?

De gebruiker van de website kan ons op verschillende manier contacteren: Via een contactformulier, per e-mail, telefonisch, via externe apps of sociale media. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

 

4.    Doeleinden.

Narcisme België verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie wordt gebruikt om de contactnemer te contacteren en voor acties en berichten van commerciële aard.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens.

·         Wanneer wij toestemming hebben gekregen.

·         Communicatie in het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract.

·         Het e-mailadres wordt in onze mailinglijst geplaatst.

·         Mailchimp verzorgt de nieuwsbrief en neemt volgende statistieken waar: Wanneer je de nieuwsbrief leest, browsertype, ID, aantal openingen van de nieuwsbrief en/of erop een link wordt geklikt en hoe vaak. https://mailchimp.com/legal/

·         Mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.

·         Nadat u bent uitgeschreven, wordt u automatisch verwijderd uit onze mailinglijst.

·         Voor diegenen die zichzelf in de nieuwsbrief inschrijven, is er voor hen ook de mogelijkheid om opnieuw uit te schrijven. En wordt ook u automatisch verwijderd uit de mailinglijst.

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

 

Contactformulieren contact, lezingen en workshops.

Indien u inschrijft voor een lezing, workshop, of u heeft een vraag voor een consultatie, worden de standaardgegevens bewaard die nodig zijn om de dienstverlening vlot te kunnen laten verlopen. Zoals voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, btw-nummer. Deze gegevens worden via een SSL-verbinding naar mijn beveiligde mailbox verzonden.

 

5.    Beveiliging van uw gegevens.

Narcisme België streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen. Zoals firewalls en beveiligde servers.

Indien er zich een gegevens lek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

6.    Verstrekken van gegevens aan derden.

Narcisme België verbindt zich ertoe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij.

 

7.    Recht op bezwaar.

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het rechtvaardig belang van Narcisme België. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Narcisme België de verwerking van de persoonsgegevens. Tenzij Narcisme België dringende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

8.    Recht op rectificatie en gegevenswissing.

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

1.     De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

2.     Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.

3.     U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn door de verwerking door Narcisme België.

4.     De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

5.     De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Narcisme België rust.

Narcisme België zal u na de uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Narcisme België eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Narcisme België.

Narcisme België kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, is Narcisme België bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden)

 

9.    Contactgegevens.

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacy policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Narcisme België

Ter attentie van Constantia de Gier (zaakvoerder)

Kretenveldweg 34

3520 Zonhoven

België

Tel: +32 475 512 125

Ondernemingsnummer Narcisme België:

BTW BE 0667.996.042

 

10. Cookiesbeleid.

Uw websitebezoek wordt geanalyseerd door Google Analytics.

Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van de bezoeker op.

 

11. Professionele bevoegdheid en praktijk van Constantia de Gier (disclaimer)

Constantia de Gier is bewust van de Belgische wetgeving met betrekking tot de uitoefening van het beroep van psycholoog en handelt hierbuiten volgens de geldende regels en voorschriften. Haar werk is gericht op het bieden van handvatten en ondersteuning bij persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Het is belangrijk om te benadrukken dat zij geen psycholoog is, noch diagnoses stelt, en zal altijd doorverwijzen naar de juiste instanties indien nodig.

 

12. De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) – Informatieve doeleinden – geen medische diagnose of behandeling (disclaimer)

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei.

De inzichten die worden gegeven zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Alle informatie, inhoud en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor een raadpleging, diagnose en/of medische behandeling door een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

 

13. Copyright

© Constantia de Gier, Narcisme België. Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, video’s, geluiden, software, en elke vorm van intellectuele eigendom, is het eigendom van Constantia de Gier, Narcisme België en wordt beschermd door Belgische en internationale copyrightwetgeving. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, tonen, uitvoeren, of anderszins gebruiken van deze inhoud op enige manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Constantia de Gier, Narcisme België is strikt verboden. Inbreuken op deze copyright-verklaring zullen worden vervolgd met alle beschikbare wettelijke middelen.