Mijn missie!

Justitie moet Kinderwelzijn Prioriteit Geven bij Emotioneel Misbruik in Gezin

Het lijkt erop dat justitie kost wat het kost de ouderrol wil behouden, zelfs als dit schadelijk is voor het welzijn van het kind. Dit is echter volledig in strijd met hun beweringen dat het welzijn van het kind prioriteit heeft. Het is van cruciaal belang dat justitie de bescherming van kinderen die emotioneel misbruik ervaren in het gezin als prioriteit stelt.

Magistraten: Inzicht in Emotioneel Misbruik

Magistraten moeten daarom goed geïnformeerd zijn over de ernstige gevolgen van emotioneel misbruik, zodat zij in staat zijn om de ouderrechten sneller te ontnemen wanneer dat nodig is. Door dit te doen, kunnen we ervoor zorgen dat het welzijn van het kind op de eerste plaats staat en dat kinderen die slachtoffer zijn van emotioneel misbruik in veilige en gezonde omgevingen kunnen opgroeien.

Psychodiagnostisch onderzoek essentieel bij vermoeden van emotioneel misbruik in gezin

Wanneer er sprake is van emotioneel misbruik binnen het gezin, is het belangrijk om onmiddellijk een psychodiagnostisch onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is een gestructureerde en systematische beoordeling van een persoon, met als doel inzicht te verkrijgen in zijn of haar cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren. Een specialist met expertise in de psychodiagnostiek voert het onderzoek uit.

Screening voor Beide Ouders

Voordat er een omgangsrecht wordt uitgesproken, dient deze specialist eerst een deskundig onderzoek uit te voeren. In het geval van een vermoeden van emotioneel misbruik in het gezin, dienen beide ouders een dergelijke screening te ondergaan.

Financiële Steun voor Therapie bij Misbruik: Jongeren

De overheid dient alle jongeren die emotioneel misbruik hebben meegemaakt tot hun 24e jaar te ondersteunen met therapie en dit volledig financieel te ondersteunen.

Herziening Perspectief op Persoonlijkheidsstoornissen

We moeten op een andere manier gaan kijken naar persoonlijkheidsstoornissen en hoe deze bijdragen aan allerlei psychosociale gevolgen in de samenleving.

Sociaal Onderzoek Faalt

Justitieconsulenten of maatschappelijk assistenten zijn onbekwaam om een sociaal onderzoek te begeleiden. Ze hebben niet de expertise om een gesprek te beoordelen met iemand bij wie een persoonlijkheidsstoornis wordt vermoed.

Afschaffing Verplichte Gerechtelijke Bemiddelingstrajecten

Het verplicht stellen van een gerechtelijk bemiddelingstraject moet onmiddellijk worden afgeschaft, omdat dit tijdsverlies oplevert. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft vaak een aanzienlijk gebrek aan empathie en vertoont een verbluffend egoïsme, wat hen belemmert om de emotionele en fysieke behoeften van hun kinderen te begrijpen en te vervullen.

Compromissen en Kindwelzijn: Onevenwichtigheid

Dit soort gedrag zal nooit tot echte compromissen leiden, en indien er al compromissen worden bereikt, dan zijn deze altijd in hun eigen voordeel en nooit ten gunste van het welzijn van het kind.

Narcisten: Manipulatie van Professionals

Personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis misleiden bemiddelaars en andere professionals vaak, omdat ze beschikken over een uitgebreid arsenaal aan overtuigingskracht en zich goed kunnen aanpassen aan hun omgeving en de mensen met wie ze te maken hebben.

Bemiddeling en Narcisme: Gebrek aan Resultaten

Een sterk argument tegen het opstarten van bemiddelingsgesprekken met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is dat deze gesprekken vaak geen resultaat opleveren. Dit komt doordat personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak weinig tot geen bereidheid hebben om concessies te doen en het bemiddelingsproces te ondersteunen.

Onderwijs en Bewustzijnsontwikkeling

Tot slot moet het onderwijs investeren in lesprogramma’s om kinderen te onderwijzen over bewustzijnsontwikkeling, zodat zij deze problematiek beter kunnen begrijpen, definiëren en toepassen.

 

Zelfliefde is het Enige Antigif tegen Haat en het Elixir voor Levensgeluk!

Over Constantia

Wie ben ik?

Geboren en Getogen in Sint-Amands: Familiebanden en Leven Langs de Schelde

Geboren op 14 juni 1965 in Bornem, ben ik opgegroeid aan de rustige oevers van de Schelde in Sint-Amands. Ik heb twee oudere broers en een halfbroer, die allemaal ouder zijn dan ik. Helaas zijn mijn moeder, vader en stiefvader al geruime tijd geleden overleden. Hoewel er nog steeds een beetje familie is, heb ik geen enkele band met hen. Het is zelfs zo dat ik mijn buren beter ken dan hen.

Overwinnen van Gezinsproblemen: Zoeken naar Liefde en Omgaan met Boulimie

Als gevolg van de gezinsproblemen had ik nooit geleerd wat ware liefde was. Ik was gefocust op mijn ouders en hun worstelingen. Ik idealiseerde de samenleving en zag overal het goede in. Door de ervaringen ontwikkelde ik boulimie. Verdriet was vaak aanwezig en tijdens piekmomenten leek het soms weg te zijn. Maar uiteindelijk kon het de melancholie van mijn onvervulde verlangens niet helen.

De Oorsprong van Mijn Pijn Ontdekt op 47: Ongezonde Hechting, Kindertijdstrauma en het Loslaten van Verantwoordelijkheid

Op mijn 47e begreep ik de oorzaak van mijn pijn: een ongezonde hechting met mijn ouders en een trauma uit mijn kindertijd. Als kind voelde ik me verantwoordelijk voor mijn moeder en wilde ik haar beschermen, maar nu weet ik dat ik alleen mezelf kan helen en niemand anders.

Worstelingen van Mijn Biologische en Stiefvader: Impact van Stress, Narcisme en Pedofilie op Ons Gezin

Mijn biologische vader worstelde, en de zorg voor een heel gezin moet hem zwaar hebben gewogen. Om te ontspannen ging hij vaak naar het café. Mijn stiefvader had een narcistisch en pedofiel profiel, wat een moeilijke situatie opleverde voor ons gezin.

Moeders Angststoornissen en Oorlogstrauma: Paniekaanvallen, Kalmeringsmiddelen en de Schaduw van de Tweede Wereldoorlog

Mijn moeder leed aan angststoornissen en had last van paniekaanvallen. Ze slikte regelmatig kalmeringsmiddelen, zoals Valium en Temesta. Ik denk dat dit verband hield met haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zij heeft die oorlog angstig beleefd. Haar familie leed honger en was doodsbang. Ze was getuige van dodelijke slachtoffers en van de V1- en V2-bommenwerpers.

Dronken Dreigementen en Kinderlijke Waakzaamheid: Angstige Nachten, Emoties en Troost bij het Graf van Emile Verhaeren

Mijn vader kwam regelmatig dronken thuis en dreigde verbaal mijn moeder te vermoorden, wat voor mij levensecht aanvoelde, hoewel hij haar nooit heeft geslagen en het waarschijnlijk niet meende. Als hij op café zat, kon ik ’s nachts niet slapen.

Ik wachtte urenlang op de koude trap, als een soldaat op de uitkijk, om mijn moeder te beschermen wanneer mijn vader thuiskwam. Als hij thuiskwam, sprong ik op haar schoot en door mijn tussenkomst nam de ruzie af en konden we allemaal uiteindelijk gaan slapen. Mijn kindertijd was gevuld met angst en onrust, en er zijn heel wat tranen vergoten.

Als kind zat ik vaak alleen bij het graf van Emile Verhaeren (bekende dichter), te staren naar het Scheldewater. Voor mij was dat een soort therapie. Water heeft nog steeds een enorme aantrekkingskracht op mij.

Verschillende Ervaringen in het Gezin: Broers onaangetast, terwijl ik Worstelde met Conflicten en Onbegrip

Terwijl mijn broers ongestoord sliepen en nauwelijks last hadden van de conflicten in ons gezin, was ik degene die er het meest onder leed. Toen ik hen hier later als volwassene op aansprak, konden ze zich nauwelijks inleven in mijn situatie.

Van Vlucht naar Nieuwe Strijd: De Toxische Invloed van Mijn Stiefvader en het Onvermogen om Rust te Vinden

Op negenjarige leeftijd vluchtte mijn moeder weg van mijn vader. Hoewel je zou denken dat dit goed nieuws en eindelijk rust zou brengen, was dit helaas niet het geval. Mijn stiefvader dronk regelmatig en vernederde mij vaak. Hij beloonde mij met complimenten die seksueel getint waren. Deze verbale insinuaties duurden enige jaren. Er waren ook betastingen.

Uitspraken over mijn ontluikende vrouwelijkheid met de nadruk op mijn lichamelijke vormen. Moeder was hierbij aanwezig maar leek het niet verkeerd te vinden. Mijn stiefvader vergreep zich later op bejaarde leeftijd aan 2 minderjarige vrouwen. Helaas beperkte het zich niet tot betastingen alleen.

Verstrikt in een Giftige Liefde: Mijn Strijd met een Manipulatieve Partner en de Jarenlange Zoektocht naar Zelfacceptatie

Op mijn veertigste werd ik verliefd op een man met een persoonlijkheidsstoornis. Ondanks dat hij mijn grote liefde was, zou deze ervaring uiteindelijk mijn grootste pijn worden. Ik had constant de gedachte om te willen sterven en het duurde vele jaren voordat ik toe kon geven dat hij mijn liefde misbruikte om zijn seks verslaving te voeden. Ik stond dit toe omdat ik wanhopig verlangde dat hij ook van mij zou houden.

Zelfheling en Acceptatie: Overwinnen van Jeugdtrauma’s en het Vinden van Innerlijke Vrede 

Dankzij zelfreflectie en acceptatie van mijn eigen rol, alsook de bijdragen van mijn ouders en vriend, ben ik erin geslaagd om mijn jeugdtrauma’s te helen. Dit alles zonder de hulp van een therapeut. Nu ervaar ik geen onvervulde verlangens meer en stroomt de liefde als een eindeloze rivier door me heen.

Het Helingsproces: Confrontatie, Kracht en Bevrijding bij het Aangaan van Levenslessen en Geestelijke Transformatie

Het proces van helen is niet te onderschatten. Het kan zwaar en confronterend zijn, maar ook ongelooflijk krachtig en bevrijdend. Wanneer het leven als een tornado over je heen raast en je lessen moet leren, dan sta je aan het begin van een transformatie van de geest – of je dat nu wilt of niet. Dus wees niet bang om de uitdaging aan te gaan en jezelf tegen te komen.

Helende Inzichten: Vergeving, Generatiegebonden Trauma en het Loslaten van Verantwoordelijkheid voor Persoonlijke Groei

Om te kunnen helen, moet je schoon schip maken met de mensen die je pijn hebben gedaan en proberen te begrijpen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Trauma wordt vaak van de ene generatie op de andere doorgegeven.

Als je vasthoudt aan haat en boosheid, zul je nooit echt kunnen helen en blijf je het misbruik en trauma in stand houden. Ontkoppel jezelf van de lessen die anderen je hebben geleerd, want hun daden kwamen voort uit hun eigen trauma en ervaringen.

Besef dat jij als kind niet verantwoordelijk was voor wat er is gebeurd. Deze inzichten kunnen je helpen te genezen en verder te gaan. Als volwassenen zijn we verantwoordelijk voor onze eigen keuzes en hoe we met anderen omgaan. We mogen deze verantwoordelijkheid niet afschuiven.

Elke keuze heeft gevolgen. Ondanks dat mijn ouders en stiefvader al overleden zijn, heb ik hen volledig vergeven en hou ik van ze. Dankzij hen heb ik waardevolle lessen kunnen leren en de kans gekregen om mijn ziel te verrijken.

Geestelijke Groei door Levenslessen: Dankbaarheid, Vertrouwen en Sterker Worden uit Tegenslagen en Lijden

Alles wat ik heb meegemaakt heeft me gevormd tot de vrouw die ik vandaag ben. We komen naar deze wereld om lessen te leren en ervaringen op te doen om onze geestelijke groei te bevorderen.

Door lijden, pijn en tegenslagen kunnen we sterker worden en onze mentale weerstand vergroten. Ik heb geleerd dankbaar te zijn voor de lessen die ik heb ontvangen en heb onvoorwaardelijk vertrouwen ontwikkeld. Hierdoor voel ik me veilig en geliefd.

Loslaten voor Zelfbehoud: Hoe het Verbreken van Contact met Mijn Vriend Leidde tot Zelfontdekking en het Vinden van Mijn Roeping

Ik ben nooit echt kwaad geweest op mijn vriend. Mijn liefde voor hem was oprecht. Toch heb ik besloten het contact te verbreken voor mijn eigen welzijn en heling. Mijn gezondheid – en zelfs mijn leven – stond op het spel. Als ik was blijven vasthouden aan die emotionele achtbaan van aantrekken en afstoten, had ik mezelf alleen maar zieker gemaakt.

Dankzij de spiegel die hij me voorhield, kon ik de vrouw worden die altijd al in mij zat. Ik heb mijn ware ziel gevonden en mijn missie ontdekt. Narcisme België is mijn ware roeping geworden en ik ben hem hier eeuwig dankbaar voor.

Mijn Levensreis door België: Van Sint-Amands tot Zonhoven, Accenten en Veranderingen in de Loop der Jaren

Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik negen was, waardoor we naar Antwerpen verhuisden. Ik heb daar gewoond tot ik dertig was en heb daardoor een licht Antwerps accent ontwikkeld. Daarna heb ik 21 jaar in Mol (2400) gewoond, gevolgd door drie jaar in Oost-Vlaanderen. Sinds oktober 2019 woon ik in Alken (Limburg) en vanaf 2020 woon ik in Zonhoven.

Opkomen voor de Zwakkeren en Strijden tegen Onrecht in het Dagelijks Leven

Van jongs af aan ben ik opgekomen voor de zwakkeren en beschermde ik schoolkameraadjes die gepest werden. Ik kan geen onrecht verdragen. Als ik een dier in nood zie, dan breng ik het meteen in veiligheid.

Sport als Uitlaatklep: Passie en Toewijding Ondanks een Negatief Zelfbeeld en de Diversiteit aan Activiteiten

Vanwege mijn negatieve zelfbeeld begon ik op mijn dertigste dwangmatig te sporten. Ik heb altijd een passie gehad voor sport en beoefende consequent verschillende activiteiten, zoals lopen, fitness, spinning, koersfietsen, mountainbiken, paardrijden, squashen en snowboarden.

Overwinnen van Kanker: Van Stress en Verlies naar Zelfzorg en Herstel – Mijn Inspirerende Gezondheidsreis

Door de stress van het misbruik kreeg ik in 2011 kwaadaardige blaaskanker. Na twaalf kijkoperaties verloor ik in 2017 mijn rechter nier. Maar door bewust goed voor mezelf te zorgen, ben ik nu terug in topconditie. Er zijn de voorbije jaren geen tumoren meer in mijn blaas en urineleider gevonden.

Gezonde Geest en Lichaam: Beweging, Periodiek Vasten en Het Vinden van Rust en Vrijheid in Mijn Eetpatroon

Mijn geest en lichaam worden goed verzorgd door middel van beweging en periodiek vasten. Bovendien heb ik, door te helen, rust gevonden in mijn eetpatroon, wat heeft geleid tot een bevrijdend gevoel waarbij ik alles kan eten en drinken wat ik wil.

Van Schoolverlater tot Salesmanager: Mijn Professionele Reis door de Diamantsector en het Zakenleven

Op 13-jarige leeftijd verliet ik school en begon ik als winkelmeisje/verkoopster via leercontract. Op mijn 16e kreeg ik alle kansen in de diamantsector. Ik begon als assistent-management bij een Indisch diamantbedrijf en werd later makelaar in ruwe diamanten. Vervolgens verliet ik de sector om als salesmanager in het zakenleven aan de slag te gaan.

De Ontdekking van Hoogbegaafdheid en HSP: Inzichten, Valkuilen en het Omarmen van Mijn Unieke Eigenschappen

Later ontdekte ik dat ik hoogbegaafd ben, wat voor mij een openbaring was. Het begrijpen van deze eigenschap hielp mij de valkuilen te herkennen die mijn leven beïnvloedden. Het was alsof ik eindelijk een handleiding van mezelf in handen had.

Hoogbegaafdheid, doorgaans gedefinieerd als een IQ van 130 of hoger, komt voor bij ongeveer 2% van de bevolking. Een nog kleiner percentage, slechts 0,1%, heeft een IQ hoger dan 145. Deze zeldzaamheid kan intensere gevoelens van anders-zijn met zich meebrengen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een significant deel van de hoogbegaafden ook kenmerken van Hoog Sensitieve Personen (HSP) vertoont, waarbij verhoogde gevoeligheid voor sensorische stimuli een rol speelt. Net als velen met hoogbegaafdheid, ben ik ook HSP.

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde

Sinds 2021 ben ik begonnen met het bestuderen van deze wetenschap en ga ik hier in de toekomst nog veel over schrijven.

Rationele Spiritualiteit: Het Verbinden met Gene Zijde en het Streven naar Waarheid Buiten de Grenzen van het Spirituele Collectief

Er is het vermogen om contact te maken met gene zijde via mijn gehoor, gevoel en aanraking. Dit is een levenslang proces geweest, waarin ik steeds beter werd in het maken van contact.

In 2019 ontving ik 100% bewijs dat ons bewustzijn blijft bestaan na de dood, wat mij op alle levensvlakken versterkt heeft. Het heeft me geholpen om beter verbinding te maken met mijn missie.

Ik wil niet geassocieerd worden met het spirituele collectief, aangezien het vaak een toevluchtsoord is voor labiliteit. Helaas worden er veel onwaarheden en nonsens verteld en heerst er veel angst in deze gemeenschap.

Mijn levensbenadering

Mijn benadering van het leven is gebaseerd op rationaliteit en bewijs. Nieuwe informatie wordt zelden afgewezen en ik ben bereid om mijn mening te herzien als dat nodig is. Ik neem de tijd om diepgaand onderzoek te doen voordat ik mijn mening geef over een bepaald onderwerp. Ik geloof dat we voortdurend in groei zijn en dat nieuwe informatie die ons naar een hoger bewustzijn leidt, op het juiste moment op ons pad wordt gezet.

 

Emotioneel misbruik

De Strijd tegen Emotioneel Misbruik: Narcisme Begrijpen en Overwinnen

Als je nog nooit emotioneel misbruik hebt ervaren, is het onmogelijk om te bevatten hoe het voelt en wat het met je doet.

Ontdekken van Narcisme

Echter, wanneer je informatie over narcisme ontdekt, wordt je overspoeld door een bijna onbeschrijfelijk gevoel.

Verbijstering en Opluchting

Elke zin die je leest, lijkt op jouw relatie en het voelt alsof de teksten over jouw leven gaan. Dit kan eerst verbijstering veroorzaken, gevolgd door opluchting, omdat je je realiseert dat je niet alleen bent en dat het gedrag van de persoon wordt beschreven.

Vragen en Stilte

Helaas is dit gevoel van opluchting vaak van korte duur, omdat er meer vragen oprijzen die je graag beantwoord wilt zien. Aan de andere kant blijft het stil, afgezien van drama en strategische spelletjes.

Geen Eerlijk Antwoord

Onthoud dat je nooit een eerlijk antwoord of oprecht berouw van deze persoon zult krijgen, nu niet en ook niet over 50 jaar. Houd dit in gedachten, want het zal uiteindelijk tot je doordringen en je zult het nodig hebben.

Ongeloof en Zoeken

Het volgende gevoel dat kan opkomen is ongeloof. Het voelt alsof je achtervolgd wordt door een demon, en je begint informatie over narcisme te zoeken. Je doorspit webpagina’s en bekijkt video’s over alles wat er te vinden is over dit onderwerp.

Twijfels en Onzekerheid

Daarna kunnen twijfels de kop opsteken. Je vraagt je af of het mogelijk is dat mensen echt zo slecht kunnen zijn. Voorheen zag je in iedereen het goede, en nu begin je te twijfelen of je geliefde daadwerkelijk een persoonlijkheidsstoornis heeft.

Relativeren en Hoop

Misschien heeft hij of zij alleen zo met jou gehandeld? Je probeert het te relativeren en zoekt vooral zekerheid. Je wilt 100% garantie dat de persoon echt niet meer kan veranderen. Want als dat wel zo is, is er nog hoop en zou je misschien weer samen kunnen zijn en eindelijk gelukkig worden.

Piekeren en Vragen

De carrousel van piekeren begint opnieuw en er rijzen steeds meer vragen. Ik begrijp volledig wat je doormaakt en ik leef met je mee.

Narcisme België Oprichten

Dat ik Narcisme België zou oprichten, had ik nooit verwacht. Aanvankelijk wilde ik iets met stervensbegeleiding doen. In mijn hart verlang ik er nog steeds naar om mensen in hun laatste uren bij te staan.

Stervensbegeleiding Verlangen

Alles is gegaan zoals het moest gaan. Zonder die ervaringen zou ik nooit mijn praktijk hebben opgericht. Nu heb ik een missie waar ik tot mijn dood aan zal werken.

Missie en Pad naar Genezing

En dat is om anderen licht op hun pad naar genezing te schijnen, hen sterk en krachtig te maken – iets waar ik bij mijn moeder niet in ben geslaagd. Telkens wanneer ik hierin slaag, overvalt mij puur geluk, omdat ik dan ook ben geslaagd.

Doel en Ondersteuning

Mijn doel is om mensen te helpen begrijpen wat ze hebben meegemaakt en hen te ondersteunen bij het verwerken van hun ervaringen. Door mijn werk bij Narcisme België hoop ik anderen te begeleiden in hun zoektocht naar herstel en hen te versterken, zodat ze uiteindelijk weer een gelukkig en gezond leven kunnen leiden.

Samen Overwinnen

Samen kunnen we leren om onze ervaringen met narcisme te overwinnen en sterker uit deze moeilijke situaties te komen.

Begeleiding en Heling

Wees gerust, je staat er niet alleen voor, en met de juiste begeleiding en steun is heling mogelijk.