Uitverkoren beroepen van de narcist en psychopaat.

Narcisme clustert bij voorkeur in deze beroepen.

Politiek, onderwijs, religie, bedrijfsmanagement, geneeskunde, leger, wetshandhavingsinstanties, showbusiness, sport.

Sociale media. (Influencers, oprichters van podcasts. Wereldverbeteraars. YouTube, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook. Kortom, kanalen om zoveel mogelijk volgers bij elkaar te verzamelen).

Waarom?

Eerst, waarom zoeken mensen dwangmatig via prestaties naar bevestiging en wordt het iets dat hen levenslang drijft? Zij werden als kind door hun ouders afgewezen en emotioneel misbruikt. Je kan niet genoeg van een kind houden. Het is gevaarlijk voor de ontwikkeling van een kind wanneer ouders hun angsten doorgeven. Angst is geen ware liefde. Angst is de separatie van liefde. Het is functioneel. Maar het is verre van ware liefde.

Dus is het niet verwonderlijk dat een gepathologiseerd iemand op zoek gaat naar deze vorm van erkenning.

Waarom is er gravitatie naar bovenstaande ambten?

Hier vinden zij waar ze op overleven. Aandacht, macht, controle, rijkdom. Ze zijn hieraan verslaafd, het is hun adrenaline. Ze zoeken volgers via bekendheid. Ze dromen ervan om een publiek figuur te worden. Het biedt hen aandacht, vleierij, bevestiging, applaus. Ze worden geïdealiseerd, op een verhoog geplaatst. Door de macht die ze van hun publiek krijgen, staat de weg open om het publiek te bespelen en te manipuleren. Narcisme profielen die graviteren naar zulke rollen zullen hun prooien altijd angst aanjagen. Soms verdoken maar vaak openlijk.

Deze misbruikvorm op grote schaal werkt net zoals bij 2 mensen in een liefdesrelatie.

Zij hebben deze rollen nodig om de eigenwaarde mee te beredderen en om het verbrijzeld zelfvertrouwen mee op te bouwen.

Zij zoeken interactie vanuit een superieure benoeming, een winstgevende positie, gezag, mooie klinkende woorden. Zij bieden eerst de oplossing voor het probleem. Zodat je aan hen vasthangt. Dit creëert blind vertrouwen. Ze worden jouw bondgenoot. Zij trekken een collectief aan met dezelfde meningen. Zij beloven leiderschap en inzet. Ze omringen zich met andere bekende figuren en laten zich door hen omhoogstuwen. Zij ondersteunen elkaar en behouden zo hun machtsposities. En de menigte? Die kijkt naar hen op.

Eens je deze dynamiek door hebt is het feitelijk intriest om te observeren. Hoe kan de mensheid toch zo blind zijn?

Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in de wisselwerking met gelijken, omdat ze niet geloven dat anderen hun evenaren. Zij willen intellectuele dapperheid en prestaties benadrukken, of ze nu waar of ingebeeld zijn. Dit is een poging om narcistische bevoorrading te generen. Zij halen die uit volgers, leerlingen, toegewijde parochianen, bewonderende kiezers, ondergeschikten, afhankelijke patiënten, …

Een ander type ontleent zijn gevoel van zelfwaardering uit bodybuilding, atletische realisaties, doorzetting- en uithoudingsvermogen, en vanzelfsprekend uit seksuele veroveringen.

Pathologische narcistische bewegingsruimtes.

Patiënten van een chirurg of psychiater. Rechters die controle hebben over de samenleving. De leraar en zijn studenten. De narcistische leider, goeroe of helderziende en zijn volgers. De psychopathische tycoon, CEO, manager, hun werknemers en ondergeschikten. Politici die zich op de kap van de samenleving verrijken en alles blind kapotmaken. Deze afdelingen noemen we ‘pathologische narcistische bewegingsruimtes’.

Narcisme is gerechtigd opportunistisch en wordt aangetrokken tot beroepen waar ze goddelijke figuren zijn en kunnen rekenen op volgelingen, fans, bewonderaars en aanbidders.

Dit is een erg zorgwekkende toestand. Want pathologisch narcisme is in opmars.

Het zijn pathologische leugenaars. Ze misbruiken hun verklaringen, kennis, talenten, mogelijkheden en prestaties. Je kan deze mensen niet vertrouwen. Ze betoveren via intelligentie en charisma, ze hebben een sterk talent voor communicatie. De ideale combinatie om mensen te misleiden.

Dokters zouden liever patiënten laten sterven dan hun onwetendheid bloot te stellen. Een getraumatiseerd therapeut traumatiseert zijn patiënten door een gebrek aan empathie en de aanwezigheid van cognitieve dissonantie.

Zakenlui van dit kaliber maken van hun bedrijven een puinhoop en vernietigen hun werknemers. Ze zijn herhaaldelijk betrokken bij oplichtingen en schandalen.

Onvervalste mentale uitbuiting.

Wanneer alles zogezegd goed oogt, is de narcistische relatie tussen zijn bewonderaars gebaseerd op onvervalste mentale uitbuiting. Hij beschouwt hen als voorwerpen, bevredigende hulpmiddelen, en aanziet hen als overbodig en vervangbaar.

Ze streven steeds naar grotere dosissen narcistische bevestiging, op zoek naar nog meer bewondering en aandacht. Tot er uiteindelijk niets meer overblijft van hun morele beperkingen. Dat zij zulke posities bekleden is gevaarlijk voor onze maatschappij en het resultaat is al eeuwenlang zichtbaar.

De afdanking wordt niet in dank afgenomen.

Wanneer hun volgelingen uiteindelijk vermoeid, opstandig, verveeld en afkerig worden. Amper nog vermaakt zijn door hun volhoudende verlangens en kinderlijke honger naar aandacht. Er angst ontstaat door het overdreven paranoïde en gedwongen beleid. Volgers en aanhangers de narcist uiteindelijk in de steek laten. Dan wordt deze wraakzuchtig. Bijvoorbeeld via emotionele afpersing en door messen in de rug te steken. Personen die ze nog niet zolang geleden idealiseerden en koesterden, buiten ze nu op criminele wijze uit. Regels en normen worden grandioos overschreden.

In tegenstelling tot hun collega’s in identieke beroepen, hebben deze gezagsdragers geen empathie, geen wroeging of berouw, geen enkele morele normstelling. Zij misbruiken constant hun gezag.

Het socialisatieproces, een probleem in de vroegere relatie en hechting met hun ouders is verstoord en hindert de normale werking van sociaal handelen.

Minachting.

Zij weten op een affectieve manier niet hoe zij sociabel moeten zijn. Wel hoe ze moeten manipuleren, gaslichten, beheersen en uitbuiten. Zij weten niet hoe ze in een team moeten samenwerken. Zij kunnen niet gedijen in een ‘gelijkwaardige gestructureerde samenleving’.

Zij worden door mogelijke straffen niet afgeschrikt en ze gaan ervan uit dat regels en wetten voor hen niet gelden. (Psychopathie) Het overtuigde rechtsgevoel gekoppeld aan superioriteit leidt tot de opvatting dat ze onoverwinnelijk, immuun, onkwetsbaar en goddelijk zijn. Regels, wetten en straffen worden geminacht.

Zij beschouwen menselijke noden en emoties als zwakheden. Het coping mechanisme van hun trauma is hier de enige oorzaak en reden van. Neen, niet de genen, maar wel de opvoeding.

Laat het ons ook hebben over de mensen die zich laten misleiden?

Zonder deze volgelingen staan zij machteloos.

Want misbruik stopt wanneer het geen voeding meer krijgt. Zeg ‘stop’ en dan stopt het ook!

Wanneer iemand ons op die manier kan misleiden, dan zegt dit alles over onszelf.

Dat wij moeten veranderen en in onze kracht moeten gaan staan.

Pas als deze samenleving naar een hoog bewustzijn overschakelt, dan zal de mensheid verbinden.

 

Narcisme op de werkvloer