Narcisme in bepaalde beroepen en sociale media: waarom dit een probleem is

Narcisme komt vaker voor in sommige beroepen. Deze beroepen zijn: politiek, onderwijs, religie, bedrijfsmanagement, geneeskunde, leger, wetshandhavingsinstanties, showbusiness en sport. Bovendien zijn sociale media kanalen waarop narcisme vaak voorkomt. Denk hierbij aan influencers, podcast oprichters, en mensen die de wereld willen verbeteren. Populaire kanalen waarop narcisten zich graag bevinden zijn YouTube, Telegram, Twitter, Instagram en Facebook. Ze willen zoveel mogelijk volgers verzamelen om hun ego te voeden.

De link tussen afwijzing in de kindertijd en het dwangmatig zoeken naar bevestiging

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen waarom sommige mensen dwangmatig zoeken naar bevestiging door middel van prestaties, en waarom dit hen hun hele leven kan blijven drijven. Vaak komt dit voort uit afwijzing en emotioneel misbruik tijdens hun kindertijd, waarin ze niet genoeg liefde van hun ouders kregen. Het is gevaarlijk wanneer ouders hun angsten doorgeven aan hun kinderen, omdat dit de ontwikkeling van het kind kan belemmeren. Angst is namelijk geen ware liefde; het scheidt eerder dan dat het verbindt. Hoewel angst een functioneel gevoel is, is het verre van ware liefde.

Het gebruik van angst door narcisten: een manipulatieve tactiek

Het is dan ook niet verwonderlijk dat iemand met pathologisch narcisme op zoek gaat naar deze vorm van erkenning. Hier vinden ze namelijk de zaken waar ze op overleven, zoals aandacht, macht, controle en rijkdom. Ze zijn hieraan verslaafd, het is hun adrenaline. Ze proberen volgers te krijgen via bekendheid en dromen ervan om een publiek figuur te worden. Dit biedt hen namelijk aandacht, vleierij, bevestiging en applaus. Door de macht die ze van hun publiek krijgen, kunnen ze het publiek bespelen en manipuleren. Narcisten die graag in de schijnwerpers staan, zullen hun slachtoffers altijd angst aanjagen, soms subtiel maar vaak openlijk.

De schadelijke invloed van narcistische leiders op de samenleving

Deze vorm van misbruik op grote schaal werkt op dezelfde manier als bij twee mensen in een liefdesrelatie. Beide partijen hebben immers deze rollen nodig om hun eigenwaarde te behouden en hun verbrijzeld zelfvertrouwen weer op te bouwen. Ze zoeken interactie vanuit een superieure benoeming, een winstgevende positie, gezag en mooie klinkende woorden. In eerste instantie bieden ze een oplossing voor het probleem, zodat je aan hen vasthangt. Dit creëert blind vertrouwen en ze worden jouw bondgenoot. Ze trekken een collectief aan van mensen met dezelfde mening en beloven leiderschap en inzet. Ze omringen zich met andere bekende figuren en laten zich door hen omhoogstuwen. Op deze manier ondersteunen ze elkaar en behouden ze hun machtsposities. En de menigte? Die kijkt naar hen op.

De gevaarlijke obsessie van narcisten met intellectuele en lichamelijke prestaties

Mensen met pathologisch narcisme zijn niet geïnteresseerd in een wisselwerking met hun gelijken, omdat ze simpelweg niet geloven dat anderen hen kunnen evenaren. Ze willen intellectuele dapperheid en prestaties benadrukken, of deze nu waar of ingebeeld zijn, om op deze manier narcistische bevoorrading te genereren. Dit doen ze door volgers, leerlingen, toegewijde parochianen, bewonderende kiezers, ondergeschikten, afhankelijke patiënten, enzovoorts aan zich te binden.

Een ander type narcist ontleent zijn of haar gevoel van zelfwaardering uit lichamelijke prestaties, zoals bodybuilding, atletische prestaties, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen, en natuurlijk ook uit seksuele veroveringen.

De verleidelijke charme van narcistische leiders en hun gevaarlijke machtsdynamiek

Voorbeelden van ‘pathologische narcistische bewegingsruimtes’ zijn onder andere de patiënten van een chirurg of psychiater, rechters die controle hebben over de samenleving, de leraar en zijn of haar studenten, de narcistische leider, goeroe of helderziende en zijn volgers, de psychopathische tycoon, CEO of manager en hun werknemers en ondergeschikten, en ten slotte politici die zichzelf op de kap van de samenleving verrijken en daarbij alles blind kapotmaken.

Narcisme is gerechtvaardigd opportunistisch en wordt aangetrokken tot beroepen waarin ze als goddelijke figuren worden gezien en kunnen rekenen op volgelingen, fans, bewonderaars en aanbidders. Ze zijn pathologische leugenaars die hun verklaringen, kennis, talenten, mogelijkheden en prestaties misbruiken. Deze mensen zijn onbetrouwbaar en betoveren anderen via hun intelligentie en charisma, waarbij ze een sterk talent hebben voor communicatie. Dit is een ideale combinatie om mensen te misleiden.

De verontrustende waarheid over sommige dokters, therapeuten en zakenlui

Sommige dokters hebben liever dat hun patiënten sterven dan dat ze hun eigen onwetendheid moeten toegeven. Ook getraumatiseerde therapeuten kunnen hun patiënten traumatiseren vanwege een gebrek aan empathie en de aanwezigheid van cognitieve dissonantie. Zakenlui van dit kaliber maken hun bedrijven tot een puinhoop en vernietigen daarbij hun werknemers. Ze zijn herhaaldelijk betrokken bij oplichting en schandalen.

De mentale uitbuiting van bewonderaars door de narcist

Wanneer alles er zogenaamd goed uitziet, is de narcistische relatie tussen de narcist en zijn of haar bewonderaars gebaseerd op onvervalste mentale uitbuiting. De narcist beschouwt zijn of haar bewonderaars als objecten en bevredigende hulpmiddelen, en ziet hen als overbodig en vervangbaar. Ze streven steeds naar grotere dosissen narcistische bevestiging en zijn op zoek naar nog meer bewondering en aandacht, totdat er uiteindelijk niets meer overblijft van hun morele beperkingen. Het is gevaarlijk voor onze maatschappij dat dergelijke mensen posities bekleden, en het resultaat hiervan is al eeuwenlang zichtbaar.

Wanneer de narcist wraakzuchtig wordt

Wanneer de volgelingen van de narcist uiteindelijk vermoeid, opstandig, verveeld en afkerig worden en amper nog vermaakt worden door de volhoudende verlangens en kinderlijke honger naar aandacht van de narcist, ontstaat er angst door het overdreven paranoïde en gedwongen beleid. Op dat moment zullen volgers en aanhangers de narcist uiteindelijk in de steek laten. De narcist wordt dan wraakzuchtig, bijvoorbeeld via emotionele afpersing en door messen in de rug te steken. Personen die ze nog niet zo lang geleden idealiseerden en koesterden, worden nu op criminele wijze uitgebuit en regels en normen worden grandioos overschreden.

De donkere kant van gezagsdragers: geen empathie, geen moraal

In tegenstelling tot hun collega’s in identieke beroepen, hebben deze gezagsdragers geen empathie, geen wroeging of berouw en geen enkele morele normstelling. Ze misbruiken constant hun gezag. Het socialisatieproces is verstoord vanwege problemen in hun vroegere relatie en hechting met hun ouders, waardoor de normale werking van sociaal handelen wordt belemmerd. Ze weten op affectieve wijze niet hoe ze sociaal moeten zijn, maar wel hoe ze moeten manipuleren, gaslighten, beheersen en uitbuiten. Ze weten niet hoe ze in een team moeten samenwerken en kunnen niet gedijen in een ‘gelijkwaardige gestructureerde samenleving’.

De minachting voor regels en emoties

Ze worden niet afgeschrikt door mogelijke straffen en gaan ervan uit dat regels en wetten niet voor hen gelden vanwege hun psychopathie. Het overtuigde rechtsgevoel, gekoppeld aan superioriteit, leidt tot de opvatting dat ze onoverwinnelijk, immuun, onkwetsbaar en goddelijk zijn, en daardoor minachten ze regels, wetten en straffen. Ze beschouwen menselijke noden en emoties als zwakheden, wat het coping-mechanisme van hun trauma is. Dit wordt niet veroorzaakt door hun genen, maar wel door hun opvoeding.

Verandering en hoger bewustzijn

Zonder volgelingen staan narcisten machteloos, omdat misbruik stopt wanneer het geen voeding meer krijgt. Als we ‘stop’ zeggen, dan stopt het ook. Als iemand ons op zo’n manier kan misleiden, zegt dat alles over onszelf. We moeten veranderen en in onze kracht gaan staan. Pas als onze samenleving naar een hoger bewustzijn overschakelt, zal de mensheid verbinden.

 

Psychopaten Versus Narcisten: Een Diepgaande Analyse van Hun Onderscheidende Kenmerken

Pesterijen op het werk.

Narcisme op de werkvloer