Pesterijen op het werk.

Narcistische collega’s.

Dit artikel is een Nederlandse vertaling van mijn lange commentaar die ik achterliet onder een artikel van, Daniel Mumby “That StartUp Guy”.

Mijn reactie op zijn artikel dat over pesterijen op het werk ging werd uiteindelijk vrij lang. En ik wilde deze informatie niet laten verloren gaan.

Ik vond mezelf in zijn verhaal helemaal terug en toen hij mijn reactie las, kon hij zich daar helemaal in vinden. Zijn antwoord op mijn commentaar luidde:

” Wow, dat is bijna perfect omschreven voor wat ik heb waargenomen en heb ervaren.
Je kent echt jouw materie, Constantia de Gier.
Bedankt voor de tijd en om de dynamiek, de oorzaken en gevolgen in detail te beschrijven.”

 

Mijn uiteenzetting.

Jouw verhaal is zo herkenbaar. Zelf zou ik nooit naar een reünie van een vorige werkgever gaan. Toch niet wanneer dat bedrijf mij zo heeft teleurgesteld. Ze zouden mijn aandacht en energie niet meer verdienen. Maar jij zal je eigen redenen hebben gehad om toch te gaan.

De narcist pikte jou eruit omdat je een warme empathische persoonlijkheid hebt. Maar nog het meeste was jij een doelwit vanwege jouw talenten. Dit heeft alles met jaloezie te maken. Op de werkvloer vormen goede en krachtige profielen een bedreiging voor de narcist.

Zij haten de mensen die zij pesten en kronen hen tot hun slachtoffer.

Narcisten hebben mensen nodig die ze kunnen manipuleren. Mensen waarbij ze niet door de mand vallen en voor hun kar kunnen spannen. Dit kan iedereen zijn, als zij de narcist maar geloven. Ze hebben er totaal geen idee van dat ze gebruikt worden. Deze mensen worden ‘flying monkeys’ genoemd. Ik noem hen ‘spiegelpersonen’.

Mensen zoals jij zien de narcist voor wie hij werkelijk is. Zonder zijn masker. Je hebt een uitgesproken eigen mening en je bent absoluut geen kuddedier. Dus plannen zij een persoonlijke oorlog om met jou af te rekenen.

Hij wil jou vernietigen, want je bent voor de narcist een bedreiging. Hij heeft geen vat en controle over jou.

Eerst word je door hen vereerd. Ze gedragen zich als vrienden en observeren al jouw gedragingen en bewegingen. Al deze verzamelde informatie zal later tegen jou gebruikt worden. Voor het oog van zijn werkgevers en collega’s schetst hij van jou een ander beeld. Hij misleidt iedereen en langzaamaan, stukje bij beetje vertelt hij complete leugens over jou verder.

Waarom doet de narcist dit?

Omdat hij ermee weggeraakt. Omdat de doorsnee kudde in de maatschappij zich weinig vragen stelt over wat zij waarnemen.

Narcisten zijn niet in staat tot gelijkwaardige relaties. Zij staan boven iedereen. Een grandioze narcist zal duidelijk en openlijk zonder pardon laten zien dat hij boven jou staat, maar een fragiele narcist staat op een heimelijke manier boven anderen. Als een luipaard dat naar zijn prooi sluipt zal hij er alles aan doen om ze onder zijn duim te krijgen. Hij doet dit door zichzelf in de slachtofferrol te plaatsen. Door te liegen en verhalen te verzinnen die onwaar zijn en feiten uit de context te trekken. Zodat zijn prooien als schuldig en onbekwaam overkomen. Ze zaaien twijfel en verdachtmakingen.

Hij destabiliseert zijn prooi en drijft hen zodanig tot de rand, zodat hij naar de baas en collega’s kan toestappen en zeggen: “Zie je wel? Ik zei het toch?

Ik adviseer om bij de narcist de geobserveerde techniek toe te passen. Met anderen woorden, slik zijn vergif niet in, laat jezelf niet vergiftigen door zijn manipulaties en strategieën. Bescherm jezelf met feiten en bewijzen. Je zal zelf strategisch moeten gaan handelen. Lees bij mijn dienstverleningen: Narcisme op de werkvloer. Ik kan jou zeker helpen.

De narcist zal de werkgever manipuleren.

Narcisten slijmen en manipuleren hun werkgevers. Helaas zijn deze gevoelig voor werknemers die hen bevestigen. Zij houden van de waardevolle informatie die de narcist hen verschaft.

De narcist is charmant en brengt zijn valstrikken met humor. Hij is zo nep en oppervlakkig. Ieders ego wordt door hem gestreeld. Hij lijkt wel perfect en velen bewonderen hem. Deze slang heeft charisma.

Het slachtoffer ziet het ware gelaat van de narcist en staat alleen.

Veel werkgevers en managers hebben een karakter dat hen omschrijft als gezond narcistisch. Ze missen vaak de sensor om kwaadaardig narcisme te traceren. De narcist spiegelt en de werkgever ziet zijn eigen reflectie in de narcist.

28 jaar sales management.

Ik observeerde dat plichtbewuste en empathische werknemers door deze kwaadaardige ratten werden buiten gewerkt. Ben zelf op bedrijven gaan lopen, omdat ze eerder de narcist geloofden dan mij. Ik werd dan bestempeld als moeilijk, omdat ik de dingen naar hen vertaalde die ik zag gebeuren. Ondertussen was de narcist al zoveel leugens over mij gaan rond verspreiden, dat ik geen kans meer maakte.

De profielen die overblijven zijn spiegelpersonen of harteloze giftige egoïstische persoonlijkheden. Zij maken de sfeer voor anderen onmogelijk. Personen met mijn ingesteldheid kunnen beter zelfstandig ondernemer worden en voor zichzelf gaan werken. Dat deed ik.

Vaak zijn verkoopafdelingen kleutertuinen. Je waant jezelf terug op de speelpleinen van de lagere school. Er is veel jaloezie op diegenen die goede resultaten behalen en succesvolle empathische verkopers vormen een bedreiging voor de jaloerse afgunstige narcist.

Mensen met goede intenties kunnen gewoonweg in deze sfeer niet blijven werken. Dus vertrekken ze of worden ze ziek.

Waarom zijn managers hier blind voor?

Wat ik hierboven al zei is dat ze goed kunnen slijmen en ‘doen alsof’. In het gezicht van hun meerdere knikken ze ja. Ze lijken nuttig en vaardig te zijn. Maar wees gerust, dit is een tijdige illusie. Narcisten kunnen deze indruk voor lange tijd volhouden. Toch loopt de wekker. Ondertussen betalen bedrijven hiervoor een zeer hoge prijs.

Er moet meer aandacht voor pathologisch narcisme komen.

Burn-out of langdurig ziekteverzuim is vaak een symptoom van giftige toestanden op de werkvloer. Wanneer mensen zich mentaal in hun sas voelen dan blijven zij immers geen maandenlang afwezig.

Burn-out heeft zeker ook andere redenen. De oorzaak moet in de kindertijd worden gezocht. Waar de ouders prestaties belangrijker vonden dan een knuffel. Aan de werkgever om dit uit te zoeken en zijn werknemers hierin te ondersteunen. Zij hebben een eerstelijns taak. Want als zij therapie kunnen aanbieden, winnen zij dit op langere termijn dubbel en dik terug. Mensen die gevoelig zijn aan burn-out, zijn gemakkelijke prooien voor de narcist.

Managers moeten de tijd nemen om hun werknemers mentaal te motiveren en op te vangen waar nodig. Als zij hiervoor de psychologische inzichten niet bezitten, dan besteden ze dit best uit aan specialisten.

Waarom is er nog zoveel toxisch gedrag?

Ik zou zeggen, kijk gewoon naar de werking van onze maatschappij. We spreken over de kindertjes op school, dat zij elkaar pesten. Maar deze kinderen kopiëren alleen maar het gedrag van volwassenen. Kijk naar onze overheden en justitie. Hetzelfde gebeurt daar. Politici die niet tot een compromis komen, omdat het voor hen niet gaat over het onderwerp, maar over ego, controle en macht. Rechters die partijdig of onkundig zijn en daardoor vonnissen uitspreken die een gans mensenleven naar de verdoemenis helpen.

Deze samenleving focust niet op mentaal welzijn. Deze maatschappij doet aan symptoombehandeling.

Alleen geld en macht telt.

Als het zo verder gaat, dan zal dit voor onze samenleving tot ernstige gevolgen leiden. De geestelijke gezondheidszorg kan nu al niet volgen.

Er worden aan de lopende band nieuwe gezinnen gesticht. Kinderen worden grootgebracht door ouders die mentaal nog niet klaar zijn om ze te bieden wat zij cruciaal nodig hebben.

1 op 3 heeft een hechtingsproblematiek. 1% een hechtingsstoornis.

Deze mensen hebben het later als volwassene heel moeilijk en geven dit op hun beurt, wanneer zij niet helen, door aan hun volgende generatie.

Het bewustzijn moet accelereren. Alleen zo kunnen we er de maatschappij van maken die deze mooie aarde verdient.

Nu voeden we chronische zorgverleners op, en aan de andere kant zien we een verderfelijke poel van chronisch egoïsme. Deze laatsten beheersen de eerste groep en hebben er alle macht over.

“Als je een schaap bent zullen de wolven jou opeten”
We dragen uiterst zorg voor technologie en verafgoden succes. We moedigen mensen aan om te winnen. Maar we falen om te zien hoe zij zich werkelijk voelen. We negeren om te zien wat van echt belang is.

Zelfliefde is de enigste formule die onze samenleving naar een hoger bewustzijn zal kunnen tillen.