Oproep tot Getuigenissen: Onderzoek naar het VK-Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Verwoestend Onrecht: Falende Instanties en het Verwaarloosde Geluid van Kinderen

Getuigenissen gevraagd over de werking van het VK-Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Getuigenissen gevraagd over Het Huis vzw (Brugge, Leuven en Antwerpen)

Onrecht in het rechtssysteem!

Het blinde vertrouwen dat rechters hebben in onjuiste informatie van diverse instanties is verwoestend. Aan de andere kant accepteren zij leugens, verslagen van ongecontroleerde vzw’s en grove beschuldigingen van tegenpartijen klakkeloos als betrouwbare waarheidsvinding. Objectieve verslagen van externe professionals worden genegeerd, en nog erger, de stem van de kinderen wordt voortdurend over het hoofd gezien. Zelfs onweerlegbaar bewijs wordt terzijde geschoven.

Professionals met erkende, jarenlange opleidingen worden belachelijk gemaakt en tot zwijgen gebracht. Ouders die hun kinderen willen beschermen, worden monddood gemaakt en geconfronteerd met dreigementen van uithuisplaatsing of dwangsommen.

Uiteindelijk dragen de kinderen de zwaarste last, met gevolgen die jarenlang voortduren en hen mentaal kunnen verwoesten als ze volwassen worden. Slachtoffers staan met de rug tegen de muur: ze contacteren instanties voor echte hulp, maar ontdekken dat deze instanties lege vaten zijn die vaak niet eens actie ondernemen als het probleem aan hen wordt voorgelegd.

Nu is het moment aangebroken om jullie stem te laten horen! Wie nu stil blijft, moet naderhand niet zeggen dat er niets gebeurt. Verschillende politieke partijen hebben bij minister Crevits een onderzoek geëist naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK).

We zullen niet accepteren dat na dit onderzoek het probleem van tafel wordt geveegd en het VK wordt aangezien als een goed functionerend adviserend orgaan. Dit is namelijk niet zo! De dossiers die ik de afgelopen 7 jaar in mijn praktijk heb gezien, zitten vol met rode vlaggen en signalen dat het VK er niet is voor het ware slachtoffer, laat staan voor de kinderen!

Het lijkt erop dat alle instanties die door de belastingbetaler worden ondersteund, aan de kant van de misbruiker staan. Het roept de vraag op of de mensen die deze instanties leiden, een diagnostisch onderzoek zouden moeten ondergaan.

Als het zoveelste familiedrama in de krant verschijnt, dan pas wordt het slachtoffer geloofd. Maar dan is het al te laat! Dit moet stoppen.

Het is zichtbaar dat rechtbanken vooral de adviezen van VK en Triangel opvolgt, zelfs als andere rechters, maatschappelijk werkers of deskundigen een afwijkende mening hebben geuit. Dit suggereert dat de aanbevelingen van instanties als VK en Triangel worden nageleefd zonder kritische evaluatie.

Het is absoluut onaanvaardbaar dat dit soort onrecht plaatsvindt in een systeem dat is ontworpen om recht te doen. Genoeg is genoeg!

Voor iedereen die onrechtvaardige beslissingen van instanties heeft ervaren die nadelig waren voor hun kinderen, nu is het moment om jullie stem te laten horen.

Getuigenissen

We hebben jullie getuigenissen nodig om de ernstige problemen aan de kaak te stellen die naar voren zijn gekomen in de werking van het VK-Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Ik besef dat er mensen kunnen zijn die bang zijn om door het VK afgestraft te worden als ze hun getuigenis openbaar maken. Hierop heb ik maar één ding te zeggen: dit is conflict vermijdend gedrag! Op deze manier geven jullie de controle aan iemand die jullie onrechtvaardig behandelt. Dit gebeurt eveneens in misbruikrelaties. Heb vertrouwen, nu is jullie moment.

Hoe kunt u uw getuigenissen het beste opstellen?

Beste mensen, schrijf geen boek, want parlementariërs zijn ook maar mensen; zij gaan geen hele verhalen lezen. Wees strategisch en vermeld vooral chronologisch de rode draad van uw dossier en met name alle onregelmatigheden. Schrijf kort op waarmee u te maken heeft gehad. Vermeld dat u uw volledige dossier kunt doorsturen, mocht dit gewenst zijn. Stuur uw getuigenissen naar alle e-mailadressen die onderaan worden vermeld. Waarom naar alle e-mailadressen? Omdat het om parlementsleden gaat die tot verschillende politieke partijen behoren.

Sofie

Het verhaal van de zevenjarige Sofie heeft een diepe bezorgdheid opgeroepen over de werking van het VK. Het VK leek haar noodkreten pas serieus te nemen nadat haar vader betrapt werd op het bezit van kinderporno. Dit heeft geleid tot publieke verontwaardiging en tientallen nieuwe klachten over het VK.

Nieuwsartikel

Tien nieuwe klachten over Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: “Er zijn in Vlaanderen meer Sofies dan we beseffen

Plenaire vergadering 21 Juni 2023/minister Crevits

Minister Crevits heeft aangekondigd een diepgaand onderzoek uit te voeren. Hierdoor kan de verlenging van de werking van het VK-Vertrouwenscentrum Kindermishandeling worden uitgesteld tot het onderzoek is voltooid. Deze wordt trouwens volgend jaar hernieuwd.

Volg hier het debat, bekijk de video en lees de verslagen

Vergaderingsverslagen: Plenaire vergadering verslagen

Video: Voor het debat over het VK. Scroll naar 2:40:20

link video: VL-Parlement 21-06-2023 – middagvergadering

N-VA: N-VA vraagt audit over Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Getuigenissen mailen naar:

Het kabinet Crevits heeft zoveel mogelijk van jullie klachten/getuigenissen nodig om de situatie volledig te begrijpen. We roepen jullie op om jullie ervaringen met het VK, bij voorkeur chronologisch en met een duidelijke structuur, door te sturen naar ‘alle’ e-mailadressen.

Schrijf in het onderwerp: getuigenis werking vertrouwenscentrum kindermishandeling

Opgelet: Elke getuigenis dient naar ‘alle’ vermelde email adressen gestuurd te worden.

Wie twijfelt om zijn getuigenis door te sturen naar de onderzoekers, moet beseffen dat dit het moment is waarop zij de toekomst voor zichzelf en anderen kunnen veranderen. We krijgen zicht op verschillende verhalen en er is duidelijk een rode draad zichtbaar in deze getuigenissen. Op basis hiervan kunnen we bouwen aan het stoppen van dit onrecht!

Celia.groothedde@vlaamsparlement.be

Suzy.wouters@vlaamsparlement.be

Freya.saeys@vlaamsparlement.be

Jos.dhaese@vlaamsparlement.be

kabinet.crevits@vlaanderen.be

info@expertisecentrumkindermishandeling.be

Kabinetschef Welzijn bij Minister Hilde Crevits: katrien.vankets@vlaanderen.be

Meld ook jouw klacht bij Jo-lijn: Klacht neerleggen bij Jo-Lijn

klachten@vlaamseombudsdienst.be

Gesprekopname

Tip: Neem elk gesprek op dat u heeft met het VK of andere instanties, maar bespreek dit zeker eerst met jouw advocaat.

Getuigenissen gevraagd over het Huis vzw (Brugge, Leuven en Antwerpen)

Het Huis vzw is een apart gegeven. Opgelet: stuur uw getuigenissen hierover ‘niet’ naar de bovengenoemde e-mailadressen.

Er werd aan Narcisme België gevraagd om hier een oproep voor te doen:

Het Huis, een onafhankelijke vzw die niet onder de supervisie van ‘Opgroeien’ of een ander controleorgaan valt, zou kampen met problemen in de wijze van kinderbehandeling, in het bijzonder de kinderen die al getraumatiseerd zijn door hun bezoekouder. Er zijn meldingen ontvangen die suggereren dat er gevallen kunnen zijn waarin de zorgouder mogelijk onterecht wordt beschuldigd. Er zijn suggesties dat er mogelijk onnauwkeurigheden zijn in de verslagen van de bezoeken. Er zijn tevens meldingen die erop wijzen dat er mogelijk fysieke straffen zijn uitgedeeld wanneer kinderen niet aan verwachtingen voldeden. Daarnaast zijn er indicaties die suggereren dat er mogelijk problemen zijn met de facturatie. Opgelet: het is essentieel te vermelden dat deze meldingen momenteel het onderwerp van onderzoek zijn. Ze vormen bronnen van zorg en vragen, maar mogen op dit moment niet als vaststaande feiten worden aangenomen.

Getuigenissen Huis Vzw mailen naar

Als u wilt bijdragen, mail deze info dan via het contactformulier naar mij, ik bezorg het aan de juiste persoon.

Deel bovenstaande informatie rond het VK en het Huis vzw zoveel mogelijk op sociale media, in groepen en op pagina’s.

Want samen staan we sterker!

Dankwoord

Ik wil een bijzondere erkenning uitspreken voor de moedige ouders die, ondanks het doorgemaakte verraad, blijven vechten voor het welzijn en de toekomst van hun kinderen. Jullie moed en vastberadenheid om jullie meest kostbare te beschermen – jullie kinderen – in het aangezicht van zoveel ontberingen, verdient niets minder dan onze diepste bewondering. Jullie bewijzen dat ware liefde geen grenzen kent, en herinneren ons aan het belang van standvastigheid en hoop. Jullie zijn de ware helden in dit verhaal.

Constantia de Gier

Narcisme België

Auteur van “De Duistere Dans van Trauma-Binding: Liefde Geboren uit Mishandeling | ISBN 9789464770902

Binnenkort verwacht:

De Duistere Dans van Trauma-Binding: Liefde Geboren uit Mishandeling