De Oorzaken en Effecten van Slaapapneu: Het Myocardiaal Conflict en Overbelasting Opgelost met Gerichte Zorg en Bewustzijn

Het Biologische Conflict Achter Slaapapneu

Bij zowel kinderen als volwassenen is de oorzaak dezelfde. We moeten zoeken naar een biologisch conflict gerelateerd aan overbelasting, overweldiging en het onvermogen om meer op ons te nemen of te verwerken.

Bij de behandeling van slaapapneu kijken we naar de hartspier, aangezien slaapapneu in wezen een opgelost myocardiaal conflict is dat meestal ’s nachts weer actief wordt. Ook het middenrif is inherent betrokken bij slaapapneu. Relaties spelen een vitale rol met betrekking tot het myocard. Het is dus cruciaal om de lateraliteit (zijdigheid) van een persoon nauwkeurig te bepalen om de juiste relatie (moeder/kind of partner) vast te stellen die verantwoordelijk is voor het conflict van overbelasting en overweldiging.

Let op: door eigenaardigheden in de evolutionaire ontwikkeling van het hart zijn de traditionele effecten van lateraliteit omgekeerd. De zijde van het hart die getroffen is, zal ons de benodigde informatie geven over de relatie die geassocieerd is met de overweldiging.

Hoe De Frequentie Van Apneu Vaststellen

De frequentie van apneu kan variëren van 5 tot 45 keer per uur! De feitelijke apneu, of tijdelijke ademstilstand, treedt op tijdens de epileptoïde crisis, gepaard met een gedeeltelijke verlamming van het middenrif. De epileptoïde crisis is simpelweg het middenpunt van de genezingsfase met betrekking tot het myocard. De conflictresolutie blijft in wezen ‘hangen’ of steken en wordt elke nacht opnieuw geactiveerd door associatieve triggers, of ‘sporen’.

Wanneer we een apneu ervaren, hebben we zo’n spoor gevolgd. We moeten het moment identificeren waarop we het oorspronkelijke biologische conflict van overweldiging hebben ervaren en vervolgens zeer bewust zijn van de herinneringen die ons terugverbinden met het conflict en het opnieuw activeren.

Het Verband Tussen Slaapapneu en Persoonlijke Relaties

Een individu ervoer voor het eerst slaapapneu kort nadat zijn moeder de gevreesde cyclus van ziekenhuisopname/revalidatie/ziekenhuisopname inging. De zorg voor een verouderende ouder, vooral met beperkte middelen, kan op zijn zachtst gezegd een uitdaging zijn.

Interessant genoeg trad de apneu niet elke nacht op, maar voornamelijk in het weekend. Dit was een belangrijke aanwijzing. Toen we vroegen wat er uniek was aan de weekenden, legde hij uit dat zijn twee zussen gedurende de week voor hun moeder zorgden en hij nam de zorg over in het weekend. We hebben ervoor gezorgd dat zijn drie volwassen kinderen betrokken raakten om de last in het weekend te verlichten.

Het is nog maar een paar weken geleden en hij ervaart nog steeds apneu, maar de frequentie gedurende de nacht is afgenomen. Het is duidelijk dat er meer associatieve triggers of ‘sporen’ zijn die we moeten ontdekken.

Bij het horen van het woord “myocardium” maken mensen zich vaak zorgen over de veiligheid van het aanpakken van dit specifieke conflict. Het antwoord hierop is echter ja – omdat het conflict elke nacht wordt opgelost!

Traditionele Behandelingen voor Slaapapneu: Voor- en Nadelen

De traditionele behandeling van slaapapneu omvat het gebruik van CPAP-machines (Continuous Positive Airway Pressure) die positieve luchtwegdruk bieden om de ademhaling te ondersteunen.

De resultaten van het gebruik van CPAP (Continue Positieve Luchtwegdruk) zijn gemengd, met als grootste klacht de slapeloosheid die voortvloeit uit het onvermogen van iemand om zich aan het onhandige apparaat aan te passen.

Echter, wanneer het oorspronkelijke conflict en de bijbehorende sporen worden ontdekt, en de cliënt in staat is om bewust alle verbanden te leggen, kan de slaapapneu zeer snel stoppen.

Germaanse Geneeskunde biedt degenen die aan slaapapneu lijden een enorme hoeveelheid hoop. Het is belangrijk om op te merken dat slaapapneu niet verward mag worden met slapeloosheid. Slapeloosheid is namelijk een bijproduct van een of meer actieve conflict- en/of genezingsfasen die onze normale dag- en nachtritmes beïnvloeden.

Over het algemeen, als we moeite hebben om in slaap te vallen, bevinden we ons in een genezingsfase of meerdere genezingsfasen. Aan de andere kant, als we gemakkelijk in slaap vallen maar midden in de nacht wakker worden, bevinden we ons in een of meer actieve conflictfasen.

Wat Zegt de Traditionele Geneeskunde Over Slaapapneu

Slaapapneu, een ernstige slaapstoornis die gekenmerkt wordt door herhaalde ademhalingsonderbrekingen tijdens de slaap, kent twee primaire varianten: obstructieve slaapapneu, waarbij de ademhaling wordt verstoord door het verslappen van de keelspieren en centrale slaapapneu, waarbij de hersenen niet de juiste signalen naar de ademhalingsspieren sturen.

Factoren zoals overgewicht, roken, diabetes, ouderdom, genetische aanleg en specifieke fysieke kenmerken, zoals een smalle luchtweg, vergrote amandelen of een grote tong, kunnen het risico op het ontwikkelen van obstructieve slaapapneu verhogen, volgens de traditionele geneeskunde.

Symptomen kunnen variëren van luid snurken, ademhalingsstops tijdens de slaap, plotseling wakker worden met kortademigheid, droge mond of keelpijn bij het ontwaken, hoofdpijn in de ochtend, slapeloosheid, overdag slaperigheid, concentratieproblemen tot prikkelbaarheid.

Behandelingen voor obstructieve slaapapneu omvatten het gebruik van Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) apparaten, die een constante luchtstroom in de keel leveren om de luchtweg open te houden, of mondapparaten ontworpen om de onderkaak naar voren te duwen. In sommige ernstige gevallen kan chirurgie een optie zijn.

Centrale slaapapneu vraagt om een meer gecompliceerde behandeling, waarbij het beheer van bestaande medische aandoeningen, het gebruik van een CPAP-apparaat, of medicijnen om de ademhalingssnelheid en het slaappatroon te beïnvloeden, kunnen worden ingezet.

Indien onbehandeld, kan slaapapneu leiden tot diverse gezondheidsproblemen, waaronder hoge bloeddruk, beroertes, hartfalen, diabetes, depressie, en hoofdpijn. Het kan ook prestaties op het werk of op school beïnvloeden en het risico op ongevallen tijdens het rijden verhogen.

 

De Nierverzamelbuisjes: Een Cruciale Speler in Gezondheid en Genezing

(Disclaimer)
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) – Informatieve doeleinden – geen medische diagnose of behandeling

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei.

De inzichten die worden gegeven zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Alle informatie, inhoud en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor een raadpleging, diagnose en/of medische behandeling door een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

Het is belangrijk dat u de medische aanbevelingen en zorg van uw arts(en) blijft opvolgen, aangezien Constantia de Gier geen arts is. Het is belangrijk om gebruik te blijven maken van alle behandelingen, interventies en ondersteuning die zij kunnen bieden.

Er zijn altijd nieuwe behandelingsopties beschikbaar en ik moedig u aan om nauw contact te houden met uw medisch team en de aanbevelingen van uw oncologen op te volgen.