De Narcistische Relatie Ontmaskerd: Inzicht in Gedrag, Gedachten en Emoties van Narcisten in Relaties

Het Perspectief van de Narcist in Relaties

In dit artikel richt ik mij op het perspectief van de narcist: hoe zij jou en de relatie ervaren. Ben je voor hen een belangrijk persoon, of misschien slechts een onbeduidende ander? Bestaan er intimiteit en partnerschap in een relatie met een narcist? Het meest essentiële element is wat de narcist stiekem over je denkt, in de verborgen hoeken van hun onthulde geest en de mysterieuze gebieden van hun verwarde ziel.

Sommige mensen zijn van mening dat narcisten bezeten zijn door demonen, maar dat is niet het geval. Deze individuen hebben simpelweg beperkingen en tekortkomingen, niets meer en niets minder. Ze zijn angstige, getraumatiseerde kinderen die woedeaanvallen hebben en anderen als gescheiden van zichzelf zien.

Bij de eerste ontmoeting met een narcist legt deze een mentale foto van je vast, neemt deze op en blijft met dat beeld communiceren. Dit beeld wordt ook aangepast, een proces dat idealisatie wordt genoemd. Door jou te idealiseren, kan hij zichzelf ook idealiseren. Als jij perfect bent en zij een perfect object bezitten, zijn zij zelf perfect, of misschien zelfs meer dan perfect.

Echter, na verloop van tijd begint het leven tussenbeide te komen en de realiteit dringt door, waardoor je afwijkt van het geïdealiseerde beeld. Dit maakt de narcist boos en zorgt ervoor dat hun perceptie van jou verandert.

In de eerste fase is de narcist ervan overtuigd dat de inschatting van jou bij de eerste ontmoeting correct was. Met een sterke behoefte aan grootsheid en het geloof nooit fouten te maken of te verliezen, is deze persoon altijd overtuigd van het eigen gelijk en onfeilbaarheid. Het idee dat bijvoorbeeld een verkeerde inschatting van jou is gemaakt, is voor deze narcist ondenkbaar.

Daarom vertelt hij zichzelf: “Ik heb haar juist en passend beoordeeld toen we elkaar ontmoetten. Mijn perceptie van haar was accuraat. Mijn beoordelingsvermogen van mensen is intact, er is niets mis met mij. Zíj is degene die veranderd is.” Vervolgens overtuigt de narcist zichzelf ervan dat jij de veranderende factor bent en dat je transformeert naar een ander persoon. Echter, de kloof tussen de mentale foto en de realiteit, tussen jouw interne beeld in de geest van de narcist en de werkelijke jij, groeit niet alleen door jouw gedrag.

Deze afgrond ontstaat mede door het interne verhaal van de narcist. Dit verhaal gaat over hoe jij ten kwade verandert.

Narcisten zijn paranoïde en kampen met achtervolgingswaan. Ze beschouwen de wereld als een vijandige plek die hen probeert te misleiden.

Vanuit het perspectief van de narcist vindt het tweede proces plaats, waarbij jij degene bent die voortdurend de schuld verschuift. Deze persoon is ervan overtuigd dat jij schuldig bent, dat je iets verkeerd hebt gedaan, terwijl hij zelf onberispelijk en onschuldig is. Je blijft hem beschuldigen en verantwoordelijkheid, schuld en aansprakelijkheid toewijzen, waar hij zich tegen verzet.

De overtuiging bestaat dat je manipuleert en met het hoofd speelt. Dit wordt gezien als een machtsstrijd en een spel waar jij mee begonnen bent. Verward en gedesoriënteerd beschouwt hij jou als een moederfiguur. Waarom doe je dit hem aan? Daarom interpreteert hij situaties waarin je het niet eens bent met hem, iets bekritiseert, een voorstel doet, advies geeft of zelfs hulp aanbiedt, als pogingen om de schuld te verschuiven.

Ondanks de feiten ziet hij zichzelf in zijn gedachten als onberispelijk, schuldloos en onterecht behandeld. Wat je ook doet, het lijkt in zijn ogen op kwaadaardigheid. Het is belangrijk te beseffen dat alles wat over jou wordt gedacht of gezegd, soms waar kan zijn. Zelfs zij die narcistisch zijn, kunnen het soms bij het juiste eind hebben. Aangezien het in principe waar kan zijn, roept dit bij jou diepgaande twijfel op.

Je begint jezelf af te vragen: misschien heeft hij gelijk, misschien heeft hij een punt, misschien ben ik de narcist, misschien gedraag ik me verkeerd, misschien ben ik te zwaar, te gewoon, te streng. Misschien moet ik mijn gedrag veranderen. Op deze manier vormt hij jou, maakt hij je kneedbaar en ontvankelijk voor verandering.

De narcist presenteert zichzelf voortdurend als een slachtoffer: een slachtoffer van zijn superieuren, van de staat, van omstandigheden, of als iemand die in het verkeerde tijdperk is geboren. Natuurlijk word jij ook meegesleurd in deze stroom van zelfverklaard slachtofferschap.

Hij ziet zichzelf als slachtoffer, omdat dit een moreel voordeel biedt en als manipulatietool dient. Dit maakt ook deel uit van het verzinsel; de geschiedenis en het verhaal worden herschreven op een manier die gunstig is, terwijl anderen in een kwaad daglicht worden gesteld. In dit verhaal is de narcist altijd de engel geweest en de anderen demonen. Het gelijk lag altijd aan zijn kant, terwijl de anderen het bij het verkeerde eind hadden. Hij verdiende veel meer, maar de anderen hebben het gekregen. Discriminatie, onderwaardering en over het algemeen slechte behandeling zijn de ervaringen waarover geklaagd wordt.

Dit slachtofferdenken zorgt ervoor dat hij jou als dader en misbruiker ziet. Dit maakt communicatie met de narcist erg lastig, omdat er geen gemeenschappelijke basis of taal is. Zelfs je meest onschuldige daden, zelfs dingen die niets met de narcist te maken hebben, zullen worden aangepast aan zijn slachtofferschapsverhaal.

De narcist houdt je met extreme waakzaamheid in de gaten, observeert, bespioneert en achtervolgt je om belastend bewijs te verzamelen. Alles wat je zegt en doet kan en zal tegen je gebruikt worden in de gedachtewereld van de narcist. Dit komt voort uit het “ik ben het slachtoffer” en “jij bent mijn misbruiker” idee.

In de overtuiging dat je schuldgevoelens aanpraat, wordt je gezien als een emotionele chanteur die zichzelf opoffert om je opoffering te gebruiken om gedrag te sturen. De gedachte bestaat dat je van hem houdt omdat je iets van hem wilt. Het is geen oprechte liefde, maar eerder voorwaardelijke, manipulatieve liefde, als je het al liefde kunt noemen. In zijn ogen ben jij iemand die schuldgevoelens opwekt, zodat je gedrag kunt veranderen en doelgericht te werk gaat. Vanuit dit perspectief lijk je op een psychopaat, ongeacht hoe empathisch, zorgzaam, meelevend en liefdevol je bent.

Verwacht niet dat je door voor de narcist te zorgen en alles met hem te delen, op de een of andere manier zijn denkwijze of gemoedstoestand kunt veranderen. Dit is onmogelijk, aangezien het niet om jou draait. Het gaat om een interne wereld, bevolkt met avatars en een alternatieve realiteit waarin de narcist scenario’s schrijft voor films. Hij beschouwt zichzelf als een filmregisseur, een acteur en een actrice op zijn eigen toneel.

De narcist ziet zichzelf als een slachtoffer dat emotioneel gemanipuleerd en gechanteerd wordt door schuldgevoelens. Wanneer je het niet eens bent met de beoordeling van jou, wordt een gebrek aan zelfbewustzijn verweten. Er wordt aangenomen dat het je aan introspectie ontbreekt, terwijl hij juist over zelfinzicht beschikt. Volgens deze redenering ben je niet in staat om jezelf écht te zien en ben je volledig onbewust van je eigen gedrag.

De overtuiging bestaat dat je moet leren wie je bent en accepteren hoe gebrekkig, fout en soms zelfs kwaadaardig je bent. Er wordt geprobeerd je ervan te overtuigen dat er kwaad in jou schuilt. Door te zeggen dat je niet zelfbewust bent, word je tevens beschuldigd van zelfdestructief en haatdragend gedrag. De bewering luidt dat je hem naar beneden wilt halen en dat jouw gewoontes zelfvernietigend zijn.

Tegelijkertijd plaatst hij zichzelf op een voetstuk: niet ten onder gaand aan jouw gedrag, want daarvoor is hij te groot en zelfs goddelijk. Er wordt niet toegestaan dat je hem naar het niveau van een gewoon mens omlaag brengt.

In extreme situaties kan er gekozen worden om je seks te ontzeggen en zelfs een celibatair leven te leiden. Door dit te doen, ontstaat het idee dat zwakheden en tekortkomingen van de menselijke soort worden overstegen en er een soort supermens ontstaat. Het is belangrijk om de grootheidswaan te behouden door jou niet alleen als een misbruiker te beschouwen, maar ook als een giftige invloed die een omgeving creëert waarin deze persoon tot een gewoon mens wordt gereduceerd.

Zichzelf als de volgende stap in de evolutie beschouwend, is er de overtuiging dat jij probeert te transformeren of te veranderen in een gewoon mens. Vastbesloten om zich niet te laten beïnvloeden en besmetten door jouw ‘inferieure’ menselijkheid, wordt er vastgehouden aan het idee van uitzonderlijkheid. Het feit dat je de zeldzaamheid en uniekheid niet kunt waarderen, dat je niet kunt aanbidden of vereren als de god die in de ogen van de narcist bestaat, bevestigt enkel de vermeende ontrouw.

Jouw gedrag wordt door de narcist beschouwd als verraad aan de cultus of het verhaal waartoe je volgens hem behoort. Dit gevoel van verraad is traumatisch, aangezien het bedrog uit de kindertijd door de moeder wordt herbeleefd. In feite word je gedwongen om verraad te plegen, en als je dan op zoek gaat naar alternatieven, krijg je de schuld.

De beschuldiging luidt dat je enkel uit bent op geld, liegt, bedriegt en ontrouw bent met anderen.

“Je hebt me gevangen gezet,” beweert men. “Ik had veel verder kunnen zijn in mijn carrière, in mijn leven. Ik zou veel meer bereikt hebben, maar door jou zit ik vast. Door jou kan ik me niet ontplooien en mijn potentieel realiseren. Je bent een slechte invloed op mij, je bent een val.”

Deze persoon heeft een diepgewortelde afkeer van het andere geslacht. Overigens, ongeacht het geslacht, kunnen we de geslachtsvoornaamwoorden omdraaien.

Bijvoorbeeld, een vrouwelijke variant zou een afkeer van mannen kunnen hebben. Je kunt gemakkelijk wisselen tussen de geslachten, en de inhoud blijft even nauwkeurig voor zowel mannen als vrouwen.

Je wordt ervan beschuldigd nooit oprecht te zijn in wat je zegt. Volgens hem ben je sluw, spreek je met dubbele tong en heb je moeite met het vertellen van de waarheid. Er wordt beweerd dat hij niet echt kan begrijpen wat je wilt, wat je doelen zijn, en je wordt niet gezien als mysterieus, maar eerder als listig en berekenend.

Opnieuw ontstaat dit beeld van jou als een psychopaat of iemand die op weg is om een psychopaat te worden. Je krijgt de schuld van gaslighting en men beweert dat je de realiteit verdraait, waardoor het vermogen om de werkelijkheid goed te beoordelen wordt beïnvloed.

Volgens deze persoon creëer jij een hallucinerende, nachtmerrieachtige wereld waarin hij zich volledig gedesoriënteerd, ontheemd, gederealiseerd, gedepersonaliseerd en amnesisch voelt. Hij is ervan overtuigd dat jouw invloed op hem ervoor zorgt dat hij zijn realiteitszin verliest. In jouw aanwezigheid voelt hij zich leeg, soms alsof hij dood of onwerkelijk is. Daarom meent hij dat hij bij je weg moet, omdat jij volgens hem deze alternatieve realiteit voor hem creëert en hem daarin dwingt.

Men weet dat het een leugen is, dat het niet waar is, dat de wereld niet zo is en dat hij zelf ook niet zo is. Alles wat je hem over jezelf vertelt, zou bedoeld zijn om hem te deconstrueren en naar jouw beeld te reconstrueren. Uiteraard is dit projectie, want dit is precies wat hij met jou doet.

Er wordt je verweten dat je haat koestert, terwijl de ander van jou houdt op een zelfopofferende manier. De narcist beweert alles voor je te doen en te hebben gedaan. Het leven is voor jou veranderd; jij was het middelpunt van de wereld, het hele universum. En toch behandel je de ander nu zo. Men vraagt zich af waarom je haat koestert, terwijl er zoveel liefde voor jou is gevoeld.

In gedachten word jij een vervolgend object en geleidelijk aan verander je in vijand nummer één, twee en drie. Je bent nodig als vijand, omdat de ander je moet loslaten en zich via jou, als de vervangende moeder, moet losmaken van de oorspronkelijke moeder.

Er is sprake van een complexe dynamiek waarin je enerzijds de moederfiguur bent en anderzijds moet je gehaat en verstoten worden om los te komen van die moederfiguur en uiteindelijk een volwassen individu te worden. Enerzijds is de situatie veelbelovend en verleidelijk, en anderzijds maakt de devaluatie en verstoting van jou het een onweerstaanbaar voorstel.

Tegelijkertijd is het beangstigend om de moeder te verlaten of door haar verlaten te worden. Een veilige basis en een gevoel van geborgenheid zijn nodig, dus er blijft een heen en weer gaande beweging plaatsvinden.

 

Dit is het kenmerkende gedrag van de narcist:

toenadering-vermijding, warm en koud, intermitterende bekrachtiging

 

Zwarte achtergrond met een gezicht vol glitters en gesloten ogen

 

Het Moment om te Vertrekken

Uiteindelijk beschuldigt hij jou ervan hem te vernederen en te beschamen, vooral in het bijzijn van anderen. Hij begint je echt te haten en wraak te plannen. In veel gevallen is dit het moment waarop je moet vertrekken, omdat hij het contact met de realiteit kwijt is en verstrikt is geraakt in zijn interne, troebele dynamiek.

Er is niets meer dat je voor hem kunt doen; hij is ver weg, onbereikbaar voor jou.

 

 

Niet alle narcisten passen bij dit gedrag

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen met narcistische persoonlijkheidskenmerken aansluit bij het gedrag dat hier wordt beschreven. Dit artikel richt zich op de karakterdynamiek in grote lijnen, maar individuele verschillen bestaan en moeten worden erkend. Daarnaast is het essentieel dat ook de partner goed kijkt naar de boodschap die bij deze zware les wordt meegegeven.

Mensen trekken niet toevallig relaties aan met deze eigenschappen, en zelfreflectie is cruciaal om te begrijpen waarom men in dergelijke relaties verzeild raakt en hoe gezondere relaties kunnen worden opgebouwd in de toekomst.

Dit artikel heeft getracht het perspectief in relaties te omschrijven door verschillende aspecten van denkwijze en gedrag te verduidelijken. Hierbij is gekeken naar idealisatie, perceptie van verandering, paranoia, slachtofferschap, waakzaamheid, emotionele chantage, grootheidswaan, verraad, afkeer van het andere geslacht en de invloed van al deze factoren op de relatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit artikel slechts één kant van het verhaal belicht. Zowel de persoon met narcistische trekken als hun partner dienen te werken aan zelfbewustzijn en persoonlijke groei om een gezondere en evenwichtige relatie te kunnen hebben.

 

De Duistere Dans van Trauma-Binding: Liefde Geboren uit Mishandeling