De Kracht van Overtuigingen: Hoe We Nieuwe Informatie Verwerpen of Omarmen

Ik deel nu iets persoonlijks met jullie: mijn eigen reis door een wereld van controversiële theorieën. Eerder stond ik nogal sceptisch tegenover ideeën die ik nog niet klaar was om grondig te onderzoeken. De platte-aardetheorie? Daar kan ik me, tot op heden, niet in vinden. Maar laten we dieper duiken in deze gedachtegang. Zelf heb ik nooit de aarde vanuit de ruimte gezien, dus een direct bewijs van haar vorm heb ik niet persoonlijk ervaren. Wel heb ik vanuit een vliegtuigraam naar buiten gekeken, waar de aarde mij rond, of misschien ovaal, leek – precies zoals vaak wordt gezegd.

Aan het strand heb ik urenlang schepen aan de horizon zien verdwijnen, een fenomeen dat suggereert dat er meer aan de hand is dan het oog ziet. We nemen het universum waar zoals het ons voorgesteld is: met zijn ronde planeten en schitterende sterren, inclusief de maan die we met het blote oog kunnen observeren.

Er is een kritische onderstroom die beweert dat dit alles een façade is, een projectie bedoeld om ons te misleiden. Volgens sommigen is NASA niet meer dan een geldverslindende machine, met de maanlanding als een van de grootste hoaxes. Momenteel verdiep ik me in de wereld van de zogenaamde reptilians, een onderwerp dat meer lijkt op het openen van Pandora’s doos dan op een gewoon onderzoek. En toch, ik benader het met een open geest, zonder direct getriggerd te worden door de controversiële inhoud.

Twee maanden geleden had ik nog mijn bedenkingen bij figuren zoals David Icke, vooral vanwege zijn focus op reptilians. Het leek mijn beeld van hem te vertroebelen. Maar nu, slechts enkele weken later, sta ik open voor onderzoek naar deze en andere theorieën.

Een ander verhaal dat de ronde doet, beweert dat vele publieke figuren, van artiesten tot royals, in werkelijkheid pacten hebben gesloten met duistere machten en zelf reptilians zijn. Een idee dat zowel fascinerend als ontstellend is. Het is menselijk om uitgedaagd te worden door concepten die strijden met onze diepgewortelde overtuigingen. Dit komt doordat nieuwe informatie vaak radicaal verschilt van wat we voor waar aangenomen hebben.

Het idee prikkelt omdat het raakt aan wie we zijn, en nodigt uit tot zelfverandering. We staan aan de vooravond van een geestelijke verschuiving, een verandering in bewustzijn die onze gehele manier van denken en leven omgooit. Overtuigingen die ons een leven lang dierbaar waren, kunnen binnen enkele momenten verdampen. Dit betekent onvermijdelijk dat we niet langer dezelfde persoon kunnen zijn; onze denkwijze is fundamenteel veranderd.

Voor wie innerlijk werk heeft verricht en dit concept begrijpt, is er minder weerstand. Deze persoon kiest bewust voor wijsheid en staat open voor nieuwe inzichten, met de bereidheid om de waarheid te onderzoeken, ongeacht persoonlijke vooroordelen of bestaande overtuigingen.

Mijn eigen openheid voor controversiële verhalen begon vijf jaar geleden, toen ik onomstotelijk bewijs ontving dat ons bewustzijn voortleeft na de dood. Onze tijd op aarde lijkt meer op een lange vakantie, en elke ziel verlangt, bewust of onbewust, naar de terugkeer naar huis. De talrijke getuigenissen van mensen met een bijna-doodervaring ondersteunen dit idee.

Ik beweer vaak dat ik kan aantonen dat geesten of overledenen boodschappen achterlaten op opnames. Dit is iets wat maar weinig mensen kunnen staven. Hoewel een medium of helderziende treffende informatie kan geven, blijft er altijd ruimte voor twijfel. Zielen, als vormen van energie, hebben echter het vermogen om fysieke energie te transformeren en invloed uit te oefenen in onze wereld.

Mijn ontdekking van EVP (Electronic Voice Phenomenon) vijf jaar geleden was een keerpunt. Heel kort gezegd houdt dit in dat ik, door over de FM-band te draaien met een radio, de geesten de bestaande uitzendingen laat vervormen om hun boodschappen door te geven. Zelfs mensen die niet met het paranormale bezig zijn, kunnen deze berichten begrijpen en soms zelfs de stemmen van overleden dierbaren herkennen. Dit, voor mij, is het bewijs.

Ik heb altijd bewijzen nodig gehad om overtuigd te zijn van iets. Daarom kan ik nu met zekerheid zeggen dat er leven na de dood is. Er zullen altijd mensen zijn die dit in twijfel trekken, simpelweg omdat ze nog niet klaar zijn om deze informatie te verwerken. Ze komen in verzet tegen het idee, omdat acceptatie ervan hen zou dwingen hun leven in een nieuw licht te zien, een perspectief waarvoor ze nog niet klaar zijn.

Dat ik hen bewijzen kan voorleggen, maakt geen verschil; ze wijzen het volledig af. Maar tegelijkertijd bestempelen ze mij als zweverig of noemen ze het onzin, terwijl iedereen die mij echt kent, weet dat ik zeer toegewijd en oprecht ben in wat ik geloof en zeg. Zelfs wanneer ik verklaar niet in iets te geloven zonder bewijs, negeren ze dat volledig.

Vorige week had ik op mijn Facebook pagina ‘Germaanse Geneeskunde’ een discussie met iemand die contact met het hiernamaals vergeleek met het vastzitten in een ‘schizofrene constellatie’. Mijn reactie was: betekent dit dat de mensen die deze opnames beluisteren en begrijpen, net als mijn radio en de opnamesoftware, ook in deze constellatie gevangen zitten?

Je ziet wel, het bezitten van kennis over Germaanse Geneeskunde staat niet gelijk aan het hebben van een verhoogd of wakker bewustzijn. De invloeden van onze opvoeding en onze vastgeroeste overtuigingen zijn hardnekkig. Zo’n kortzichtige opvatting kan al snel aanvoelen als een belediging. Het is alsof iemand zegt: ‘Oh, je gelooft in leven na de dood? Dan ben je zeker schizofreen.’

Het is belangrijk te erkennen dat ik ook ooit die persoon was, zij het over andere onderwerpen. Ik heb ook mijn deel aan spot en ongeloof geuit, dus ik kan niet zeggen dat ik veel wijzer ben geweest. Maar uiteindelijk gaat het er niet om beter te zijn dan een ander. Het is een natuurlijke menselijke reactie om zo te reageren. Onze psyche, onze hersenen, zijn slechts gedeeltelijk onderzocht. In werkelijkheid weten we nog maar heel weinig. Dat de menselijke natuur complex is, dat staat vast.

Ik beheer een aantal Facebookpagina’s, waaronder ‘Narcisme België’ en ‘Germaanse Geneeskunde’. Onlangs heb ik op Germaanse uitvoerig gepost over de verdwijning van Kate Middleton en een video die in mijn ogen nep is, waarin haar diagnose van kanker wordt aangekondigd.

Waarom ik dit deelde? Op Twitter circuleerden overtuigende argumenten over de onechtheid van deze video, bewerend dat het om een AI-creatie gaat. Ondanks mogelijke weerstand tegen deze informatie, wil ik je aanmoedigen om met een onbevooroordeelde blik naar de opname te kijken. Let op de bloemen op de achtergrond die volledig stilstaan, evenals de onbeweeglijke achtergrond. Je kunt ook opmerken dat er achtergrondgeluid is toegevoegd. Bovendien is haar gestreepte trui, die al eens eerder in 2016 te zien was, opnieuw in beeld.

Terug naar mijn ervaring op Facebook, waar ik genoodzaakt was die dag ongeveer 30 mensen te blokkeren die fel tegen deze informatie protesteerden. Ik sta open voor andere meningen, maar bij bedreigingen, polarisatie of intimidatie trek ik de lijn. Het frustreert mij enorm dat, zelfs wanneer de argumenten worden voorgelegd, er niet eens een blik op wordt geworpen. Dit komt omdat deze personen vasthouden aan hun overtuigingen. Ze geloven heilig in de monarchie en denken dat deze figuren, die wij rijkelijk onderhouden, daadwerkelijk om ons geven. Ze verdedigen hen alsof het hun eigen familie betreft.

Bij het nieuws rondom Kate Middleton is er een diepere laag die een belangrijke rol speelt in de heftige reacties, zelfs als de video in kwestie niet authentiek zou zijn.

Velen van ons hebben direct of indirect te maken gehad met kanker, door het verlies van een dierbare, eigen ervaringen met de ziekte, of het genezingsproces. Er is een sterke neiging om ons eigen verhaal en emoties te projecteren op dat van Kate, zoals verteld in de video. De erkenning dat deze video mogelijk niet echt is, kan voelen alsof daarmee ook ons eigen verdriet en strijd worden genegeerd of ontkend. Wie zich niet kan losmaken van deze projectie, staat voor een intensief proces van persoonlijke groei en ‘schaduwwerk’.

Persoonlijk heb ik blaaskanker overwonnen, na 12 operaties en het verlies van een nier. Echter, ik ben in staat geweest om mijn persoonlijke ervaring los te zien van het verhaal rond Kate. Dit onderscheid is cruciaal.

Het aantrekken van mensen die resoneren met jouw visie blijft altijd beperkt; er zullen velen zijn die verwachten dat je hun mening en overtuiging overneemt, vooral om redenen zoals eerder beschreven. Met een wereldbevolking van 8 miljard mensen is het essentieel om trouw te blijven aan je eigen inzichten. Zonder deze zelfstandigheid riskeer je te verdwalen in een zee van 8 miljard verschillende perspectieven.

Ik beheer dus een pagina genaamd ‘Germaanse Geneeskunde’, die inmiddels de aandacht heeft getrokken van ongeveer 7000 volgers.

Hoewel in de vastgepinde tekst op de pagina duidelijk wordt gemaakt dat ik een breder scala aan onderwerpen deel dan alleen Germaanse geneeskunde, zijn er toch mensen die me uitschelden of proberen te intimideren omdat ze niet kunnen dicteren wat ik plaats. Deze individuen houden vast aan het idee dat een pagina die een bepaalde naam draagt, uitsluitend over dat onderwerp zou moeten gaan. Maar hier ligt de kern van de zaak: ik, Constantia de Gier, volg niet zomaar de massa. Ik ben geen kuddedier. Mijn pagina’s weerspiegelen mijn persoonlijke groei en het niveau van bewustzijn op elk gegeven moment. Voor mij is deze pagina een weerspiegeling van mijn geestelijke evolutie.

Naarmate ik me ontwikkel, verandert ook de inhoud die ik deel. Wat opmerkelijk is, is dat de mensen die zich aangetrokken voelen tot de naam ‘Germaanse Geneeskunde’ vaak niet de moeite nemen om het fotoalbum te bekijken, waarin ik talrijke cases beschrijf die als basis kunnen dienen voor zelfstudie.

Velen hebben zelfs het vastgepinde bericht aan de top van de pagina niet gelezen, misschien omdat ze het te veel moeite vinden. Dit bericht wijst erop dat mijn website verschillende artikelen over Germaanse geneeskunde bevat.

Dit alles illustreert dat mijn benadering en de inhoud die ik deel, bedoeld zijn om een weerspiegeling te zijn van mijn reis en groei, ver voorbij de grenzen van één enkelvoudig onderwerp.

Naast het regelmatig delen van posts over Germaanse geneeskunde, beheer ik ook een drukke praktijk, genaamd ‘Narcisme België’. Het lijkt er soms op dat men vergeet dat ook ik slechts 24 uur in een dag heb. Er zijn mensen die verwachten of zelfs eisen dat ik complexe persoonlijke gezondheidsproblemen oplos met slechts een korte beschrijving van hun symptomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het niet wenselijk is om te verwachten dat je medische problemen online worden opgelost. Bovendien, Germaanse geneeskunde dient niet gezien te worden als een behandelingsmethode, maar eerder als een pad naar bewustwording.

Sommige mensen vergelijken Germaanse geneeskunde onterecht met de westerse geneeskunde, waarbij ze het zien als een manier om symptomen te behandelen. In werkelijkheid zijn er veel therapeuten en zorgverleners, waaronder ikzelf, die de principes van de Germaanse geneeskunde grondig bestuderen en integreren in hun praktijk.

Ik kies er bewust voor om ‘geen’ kankercasussen te bespreken; voor dergelijke gevallen verwijs ik mensen door naar artsen die de Germaanse geneeskunde in hun praktijk toepassen. Dit is een kwestie van verantwoordelijkheid en ethiek staat bij mij voorop.

Ik ben voortdurend bezig met het leren van nieuwe dingen; mijn honger naar kennis is groot. Dit weerspiegelt zich op mijn Facebookpagina’s. Er zijn mensen die dit afwijzen, en dat is prima, maar het is niet gepast om in de reacties te eisen dat bepaalde onderwerpen niet besproken mogen worden.

Er is een specifieke groep mensen met sterke narcistische trekken die zich gerechtigd voelt om dingen te eisen die alleen zij goedkeuren. Zij vormen een fractie van de wereldbevolking en gedragen zich alsof iedereen naar hun pijpen moet dansen. Dit betekent niet per se dat zij lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar het toont wel aan dat bepaalde kenmerken sterk overeenkomen met die van de stoornis.

Op mijn pagina staat duidelijk in de vastgepinde tekst dat ik polariserende berichten verwijder. Je vraagt je misschien af waarom. Laat me dit uitleggen. Ik heb de capaciteit om de energie van anderen te voelen en hierop af te stemmen. Dit geldt voor energieën die ik oppik uit foto’s, teksten, en persoonlijke interacties; ik voel letterlijk aan hoe iemand in elkaar zit.

Deze lage energieën zijn voor mij ondraaglijk, vergelijkbaar met de last van kiespijn, omdat ze mij ook naar beneden halen. Mensen die deze energieën verspreiden staan vaak niet open voor dialoog of argumenten. Het is voor hen wellicht beter om mijn pagina te verlaten als ze het niet eens zijn met mijn benadering, nietwaar?

We bevinden ons in een tijd van aanzienlijke spirituele verschuivingen op aarde. Het lijkt alsof het kwaad nu zichtbaarder wordt, uit elke kier tevoorschijn komt. Deze verandering vindt plaats omdat een groot deel van de samenleving de verspreide onwaarheden niet langer accepteert, waardoor degenen die deze leugens verspreiden hun grip verliezen.

Wat betreft de media, het lijkt erop dat ze voornamelijk leugens verspreiden. Dit is niet iets van recent; kranten hebben altijd al propaganda verspreid en stonden vaak in dienst van politieke agenda’s. Maar het probleem is veel diepgaander dan op het eerste gezicht lijkt. Degenen die hiervan op de hoogte zijn, begrijpen precies wat ik bedoel.

Deze krachten verliezen hun invloed en proberen hun macht te behouden door angst te zaaien. Een angstige bevolking is immers makkelijker te controleren. Echter, zodra je de ware aard van deze mechanismen ziet, kan je ze niet meer negeren.

Waarom verdiep ik me momenteel in de verhalen over reptilians? Dit komt doordat ik voortdurend in ontwikkeling ben. Het is essentieel om te beseffen dat je niets zou moeten afwijzen zonder het eerst zelf onderzocht te hebben. Dit is een principe dat ik zeer serieus neem.

Toen ik vijf jaar geleden onomstotelijk bewijs van het bestaan van een geestenwereld ontving, veranderde mijn hele denkwijze radicaal. Alles veranderde. Het was een totale paradigma verschuiving, een ongelooflijk geschenk en een wonder. Deze ervaring was voor mij waardevoller dan het winnen van de EuroMillions. De kennis en het inzicht die ik hieruit heb opgedaan, zijn onbetaalbaar, omdat ze werkelijk alles in mijn leven hebben getransformeerd.

Voorheen kon ik me wel iets voorstellen bij het bestaan van een andere wereld, maar ik had er geen concreet bewijs voor. Daarom onderzoek ik nu alles wat mijn pad kruist en in eerste instantie een ongemakkelijk gevoel bij me oproept. Ik heb uit ervaring geleerd dat dit juist de onderwerpen zijn die ik moet onderzoeken. Vaak zijn het mijn eigen overtuigingen die me ervan weerhouden om dieper op deze zaken in te gaan.

Het feit dat ik dit allemaal deel, betekent niet dat ik in angst leef. Evenmin betekent het dat het per se waar is. Ik deel dit om ons aan het denken te zetten.

Er zijn vele aanwijzingen en uiteenlopende meningen. Maar dat het verhaal dat ons aangeboden wordt niet klopt, staat vast.

Laat je angsten los, mochten die er zijn. Die angsten projecteren we namelijk op het collectief en in onze werkelijkheid. Angst is nergens voor nodig.

Het kwaad is er enkel om ons de kans te geven te transformeren. Het is jammer dat mensen eerst moeten lijden of slapen voordat ze kunnen ontwaken.

Begrijp dit alsjeblieft en noteer het. Hang het op aan je koelkast, zodat je het niet vergeet. Het is cruciaal om te benadrukken dat je niet moet stoppen met zelf na te denken. Laat je mening niet enkel leiden door die van anderen.

Laat je niet vastlopen in de informatiestrijd! De illusie is krachtig, maar jij bent sterker!

 

 

Het onverklaarbare: mijn zoektocht naar bewijs van de geestenwereld.