Biologische Conflicten Ontcijferd: De Impact van Emotionele Trauma’s op Onze Gezondheid volgens de Germaanse Geneeskunde

Germaanse Geneeskunde: Een Nieuwe Kijk op Ziekte

De Germaanse Geneeskunde biedt een nieuwe kijk op ziekte zoals we die kennen. Het toont aan dat ziektes niet ontstaan door fysieke storingen, maar door een Biologisch Conflict: een schokkende gebeurtenis die ons helpt omgaan met plotselinge emotionele stress. Er komt een biologisch conflict en een programma in actie, beiden drukken ze een logisch en samenhangend patroon uit.

Als een levend wezen een abrupt en intens trauma ondergaat dat te overweldigend is om te verwerken, neemt de natuur het over. Ze verplaatst de last van de stress van de psyche naar het lichaam, naar een specifiek orgaan. Deze ‘last’ verandert in een speciaal biologisch programma, een adaptieve reactie die het lichaam op het niveau van het orgaan manifesteert en mettertijd kan verwerken. Dit is de briljante manier waarop Moeder Natuur haar scheppingen beschermt.

Volgens de Germaanse Geneeskunde moeten alle biologische conflicten zich op drie niveaus manifesteren: Psyche, Hersenen en Lichaam.

Biologische Conflicten

Het biologische conflict dat samenhangt met klierborstkanker, betreft bijvoorbeeld een territoriale ‘nestbezorgdheid’ die verwijst naar zorgen over een ‘nest’ of familielid. Als het conflict te stressvol is om te verwerken – neem bijvoorbeeld de schok van een ernstig gewond kind in het ziekenhuis – dan wordt de stress van de psyche verlicht en naar de borst verplaatst. Dit resulteert in een toename van klierborstcellen. De biologische logica en samenhang hierachter is het vermeerderen van klierweefsel om meer melk, oftewel voeding, te produceren voor het familielid in nood. Dit speciale aanpassingsprogramma reflecteert het zeer specifieke biologische conflict dat samenhangt met de borst: voeding.

Een kwaadaardig melanoom, bijvoorbeeld, is verbonden met een conflict van aanval – zoals een verbale aanslag op iemands waardigheid, die zich uit in de diepere huidlagen. Wanneer zo’n biologisch conflict te overweldigend is om te verwerken, wordt de emotionele last verschoven van de psyche naar de huid. Het lichaam reageert hierop door cellen te laten prolifereren op de plek van de aanval, waardoor een compact melanoom ontstaat. De biologische logica en samenhang hierachter is om een beschermende laag te creëren tegen verdere aanvallen. Een gevoel van bezoedeling door iets vuils of afstotends wordt ook weerspiegeld in de huid, met aandoeningen zoals gordelroos en voetschimmel als voorbeelden.

Scheiding als Centraal Thema in Biologische Conflicten

Bij eczeem speelt bijvoorbeeld een conflict rond scheiding: het verlangen om te scheiden of juist herenigd te worden. De kern van dit conflict ligt in het gevoel van aanraking. In de fase waarin het conflict actief is, wordt de opperhuid aangetast; hoewel er geen zichtbare zweren zijn, kan er wel sprake zijn van sensorisch en mogelijk geheugenverlies. Het biologische nut en de logica hierachter kunnen gevonden worden in deze actieve conflictfase: het sensorisch verlies dient als een beschermingsmechanisme tegen meer scheidingstrauma’s.

Voortplantingskwesties en hun Verband met Biologische Conflicten: Het Voorbeeld van Prostaatvergroting

Dr. Hamer benoemt dit soort conflicten als ‘lelijke genitale conflicten’, wat misschien niet meteen duidelijk is. ‘Lelijk’ verwijst hier naar de onaangename aard van het conflict, en ‘genitaal’ naar de link met voortplanting. Deze conflicten draaien vaak om thema’s van verraad. Voorbeelden zijn een oudere man die door een jongere vrouw wordt verlaten voor een vitalere partner, een complexe (lelijke) echtscheiding waarbij een man zijn kinderen kwijtraakt, of een vader die zijn baan verliest en niet meer voor zijn kinderen kan zorgen. Het kan ook gaan over een man die ontdekt dat hij nooit kinderen of kleinkinderen zal hebben. Er kan sprake zijn van een gevoel van castratie, niet zozeer in seksueel opzicht, maar meer in termen van mannelijkheid of machismo.

De prostaat zal groeien om meer zaadvocht te produceren, gezien het thema van voortplanting. Het prostaatprogramma toont de biologische logica en doelgerichtheid zodra we het specifieke thema van het prostaatconflict begrijpen; voortplanting. Tijdens de actieve conflictperiode zal de prostaat vergroten om meer prostaatvocht aan te maken, met als doel de viriliteit te versterken, aangezien dit alles te maken heeft met voortplanting.

Het Thema van Controle

Hypothyreoïdie komt voor wanneer de uitgaande kanalen van de schildklier opzwellen en dichtgaan, waardoor thyroxine niet langer in de bloedbaan kan komen. Bij betrekking tot de schildklierkanalen wordt het biologische conflict gekenmerkt door gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid (een gevoel van geen controle), als men rechtshandig is. Als men linkshandig is, wordt het biologische conflict gekenmerkt door de confrontatie met (waargenomen) gevaarlijke situaties.

Gedurende de actieve conflictperiode, zullen de kanalen zweren vertonen (celverlies, negatieve celverandering), samen met een toename van “vecht-of-vlucht” hormonen. De biologische logica achter deze verwijding van de kanalen is het toelaten van een grotere afscheiding van schildklierhormoon in de bloedbaan. Het doel hiervan is om het individu te helpen de controle over het conflict terug te krijgen.

Visuele Aspecten

Dankzij het baanbrekende onderzoek van Dr. Hamer weten we nu dat staar het resultaat is van de genezingsfase na een hevig visueel conflict waarbij iemand een geliefde uit het oog verliest. Gedurende de actieve conflictperiode ontstaan er microscopische zweren in de ooglens. Wanneer het conflict opgelost wordt, vindt er onder andere een ophoping van eiwitten plaats, wat de bekende vertroebeling in de voorheen heldere lens veroorzaakt.

Symptomen zoals wazig zicht, vertroebeling, dubbelzien en zelfs totale blindheid kunnen optreden. Hoe kan zo’n verwoestende aandoening een logische reden hebben? Dit kan alleen worden begrepen binnen de context van biologie en evolutie. De logische reden achter de microscopische zweren die ontstaan tijdens de conflictactieve fase is het verscherpen van ons zicht, om ons te helpen onze geliefde niet “uit het oog te verliezen”.

Honger Gevoelens als Reflectie van Biologische Conflicten

Dit gaat over het verlangen naar datgene wat ons in leven houdt – op voedings-, financieel, emotioneel en spiritueel gebied. Een van de belangrijkste functies van de lever is de productie van gal, dat helpt bij de afbraak en absorptie van vetten en voedingsstoffen. Dit biologische rijm en reden is relevant omdat de versterkte ‘absorberende’ functie zichtbaar wordt tijdens de conflictactieve fase.

Hier zorgt een toename van levercellen, ofwel hepatocyten, voor een verbeterd absorptievermogen van de lever, om zo het ‘brokje’ optimaal te benutten. Dit helpt om de schaarste, het kernaspect van het conflict – honger (zowel letterlijk als symbolisch) – het hoofd te bieden.

Overlevingsstrijd

Bij een adenocarcinoom van de long wordt het onderliggende biologische conflict vaak gedefinieerd als een ‘angst voor de dood’. Biologisch gezien, wordt zo’n angst gelinkt aan het gevoel van ademnood, ofwel een verstikkingsgevoel. Hierdoor start er automatisch een groei van de alveolaire cellen in de longen (luchtzakjes), die de ademhaling reguleren, resulterend in wat medici een tumor noemen.

Het biologische rijm en reden achter de extra cellen (de tumor) is het vergroten van het beschikbare alveolaire oppervlak om zo de longcapaciteit te vergroten. Dit zorgt voor een betere zuurstofopname om het individu door de schok van de doodsangst heen te helpen, waardoor de overlevingskansen van het individu geoptimaliseerd worden.

De Rol van Gehoor in Biologische Conflicten

Bij patiënten die lijden aan tinnitus zien we steevast in hersenscans dat de auditieve cortex, het deel van de hersenen dat geluid verwerkt, beïnvloed wordt door een stressreactie. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een indringer in iemands leefomgeving een overweldigende auditieve indruk veroorzaakt (luisteren naar of wachten op geluid).

In de natuur moet een individu alert zijn op elk geluid dat mogelijk gevaar aanduidt (zoals “Ik kan niet geloven wat ik net hoorde, het kan niet waar zijn wat ik net hoorde”). Dit vormt een noodsituatie en daarop volgt een passende biologische reactie.

Tijdens de actieve fase van het conflict ontstaat tinnitus. De aard van het geluid, of het nu rinkelen, sissen of zoemen is, hangt af van de specifieke aard van het auditieve conflict. Het biologische rijm en reden is het individu te waarschuwen, mocht dat specifieke geluid opnieuw in de omgeving voorkomen.

Germaanse Geneeskunde: Biologische Conflicten en de Betekenis van Ziekte

De lijst is nog veel uitgebreider. Elk biologisch conflict en het bijbehorende speciale programma hebben een bepaalde logica en reden. Deze worden zichtbaar in de actieve conflict- of genezingsfase.

De Germaanse Geneeskunde, die de complexiteit van de menselijke biologie en de impact van psychosociale factoren op onze gezondheid belicht, nodigt ons uit om ziekte en genezing in een nieuw licht te bekijken. Deze benadering suggereert dat onze lichamen niet alleen fysieke machines zijn, maar dynamische systemen die responsief en adaptief zijn aan de emotionele en psychologische stressoren in ons leven.

Ziektes, volgens deze theorie, zijn geen fouten van de natuur, maar eerder natuurlijke adaptieve reacties van het lichaam om ons te helpen met emotionele trauma’s.

Of het nu gaat om kanker, huidziekten, hormonale onbalans, visuele aandoeningen, hongergevoelens, longziekten of gehoorproblemen – de Germaanse Geneeskunde stelt dat elke aandoening zijn oorsprong heeft in een biologisch conflict dat zich op het niveau van bewustzijn, hersenen en lichaam manifesteert.

Deze conflicten zijn een reflectie van onze diepste zorgen, angsten, wensen en verlangens – en de manier waarop het lichaam deze conflicten probeert op te lossen, wordt gezien als een logisch en samenhangend biologisch programma.

De Germaanse Geneeskunde is een hulpmiddel om te proberen het complexe en vaak mysterieuze proces van ziekte en genezing te begrijpen. De belangrijkste boodschap is dat het lichaam niet onze vijand is, maar onze bondgenoot.

Door de logica van de biologie en de dynamiek van ons onderbewustzijn te begrijpen, kunnen we een dieper, holistischer begrip van gezondheid bereiken.

LINK NAAR WEBSITE: GERMAANSE GENEESKUNDE

 

Ontdek de Kracht van Germaanse Geneeskunde & 5 Biologische Wetten: Transformatie, Bewustwording & Genezing

 

(Disclaimer)
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) – Informatieve doeleinden – geen medische diagnose of behandeling

De informatie op deze website, evenals alle informatie verstrekt tijdens workshops, cursussen en trainingen, is bedoeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei.

Constantia de Gier biedt holistische antwoorden op vragen en lichamelijke ongemakken door naar het gehele lichaam en geest te kijken en patronen in klachten en symptomen te onderzoeken.

De inzichten die worden gegeven zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Alle informatie, inhoud en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor een raadpleging, diagnose en/of medische behandeling door een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

Het is belangrijk dat u de medische aanbevelingen en zorg van uw arts(en) blijft opvolgen, aangezien Constantia de Gier geen arts is. Het is belangrijk om gebruik te blijven maken van alle behandelingen, interventies en ondersteuning die zij kunnen bieden.

Er zijn altijd nieuwe behandelingsopties beschikbaar en ik moedig u aan om nauw contact te houden met uw medisch team en de aanbevelingen van uw oncologen op te volgen. Constantia de Gier zal nooit een cliënt aanmoedigen om zich te onthouden van of te stoppen met conventionele westerse medische behandelingen.