Slachtoffers van narcisme deel 1.

Oorzaak en gevolg van narcistisch misbruik
Helen van mentaal misbruik.

De narcistische pathologie verwoest wereldwijd privé- en zakelijk menig mensenleven en er is heel veel nood aan inzichten. Maar vooral aan heling. Want anders geven we het gewoon door aan de volgende generatie.

Deze samenleving blijft blind voor mentaal misbruik. Slachtoffers staan zo goed als alleen. In vechtscheidingen waarvan de ene partner een cluster B persoonlijkheid heeft, moet de advocaat al op de hoogte zijn van zijn manipulaties en strategieën, zodat hij zijn cliënt(e) beter kan bijstaan in zijn dossier. Maar al te vaak wordt eerst de narcist geloofd en niet het slachtoffer. Er moet eerst iets heel ergs gebeuren vooraleer er gerechtelijke actie wordt ondernomen.

Mentaal misbruik zou op basis van vermoeden moeten worden onderzocht. Dit gebeurt nu niet.

Familierechtbanken houden geen rekening met mentaal misbruik. Magistraten zijn hier niet voor opgeleid.

Ik begeleid slachtoffers van mentaal- en lichamelijk misbruik. Mensen hebben verklaringen nodig waarom hen dit is overkomen.  Zij moeten werkmiddelen aangereikt krijgen zodat ze zich kunnen losrukken van de narcist. We moeten hen wakker schudden en pas dan kan de verandering worden ingezet.

Symptomen van mentaal misbruik.

Een gebroken en beschadigd gevoel van eigenwaarde. Stress en angst. Heel onzeker over hun samenhang met de realiteit.

Slachtoffers en hun realiteitsgevoel.

Er is een realiteit en dan hebben we een subjectieve realiteit, waar dingen fysiek en psychologisch zijn gelokaliseerd. Narcistisch misbruik plaatst als het ware een virus in de mentale software en beschadigt het gedeelte dat mensen toelaat te weten wat echt is of niet. Ze worden herhalend blootgesteld aan de tactieken van ‘gaslighting’ en ‘reframing’. Als een traag druppelend zuur wordt de realiteitszin aangetast.

Gaslighting: Is een manipulatietechniek gebruikt door de narcist om zijn slachtoffer gek te krijgen. Gaslighting is narcistisch misbruik, psychische mishandeling en emotioneel misbruik.

Herkaderen (reframing): Is het veranderen van de context of betekenis van een situatie waardoor de gebeurtenis of uitspraak (interne representatie) in een ander kader komt te staan en er een andere betekenis wordt gevormd.

Emotionele rollercoaster.

Doordat de adrenaline is ontregeld komt men in een emotionele achtbaan terecht. Dit alles is zo intens dat het slachtoffer gaat overreageren. Een diep gevoel van verdriet is pertinent aanwezig en oncontroleerbare huilbuien overvallen hen.

Wat betekent dit?

De vertakkingen van dit gevaarlijke virus zijn vrij verontrustend. Het betekent dat de eigenwaarde, realiteitszin en geloofssysteem wordt bedorven en aangetast. Je hebt met iemand te maken die enorm kwetsbaar rondloopt.

Narcist en slachtoffer.

Meestal wordt gesproken over de narcist in de hij-vorm. Dit is gewoonweg om de tekst leesbaar te houden. Ik kan hier niet genoeg benadrukken dat er evengoed mannelijke slachtoffers zijn!

Bij dit misbruik moeten we de twee mensen begrijpen die hierin betrokken zijn. De narcist kan in een relatie uitsluitend iemand herhalend pijn doen als die andere persoon de relatie niet verlaat. De enige persoon die in misbruik blijft is iemand met een emotioneel afhankelijk profiel. Beiden worden als magneten tot elkaar aangetrokken. Ze zijn tegenovergestelde persoonlijkheidstypes. De ene is de verzorger: Een liefdevol geduldig zelfopofferend persoon. De andere is het zorgbehoevende egoïstisch, egocentrische individu, die deze relatie volledig beheerst en onder controle heeft. Beiden vullen elkaar perfect aan.

Zelfkwelling en hoop op verandering.

De narcistische persoonlijkheid kan alleen maar een emotioneel afhankelijk type kwetsen wanneer deze in zijn web zit en zij hoopt altijd dat zij de narcist kan veranderen. Ze verdunt de betekenis van liefde door deze relatie te willen redden en hoopt dat ze eindelijk de liefde en het respect krijgt waar ze altijd al op gehoopt heeft. Maar zij krijgt deze nooit.

Iemand met zelfliefde zou nooit in deze relatie blijven, maar de emotioneel afhankelijke persoon volhardt in de situatie. Zij blijven erin en worden misbruikt. Verwaarloosd en beroofd van alles dat ze verdienen. Het hart en ziel van het slachtoffer heeft het verlangen om de narcist te veranderen. De pathologische narcist heeft deze intentie niet en zal ‘nooit’ veranderen. Toch blijven zij in de relatie.

Hoe wordt iemand emotioneel-afhankelijk?

Waarom blijft een persoon die herhalend gekwetst en verwaarloosd wordt in deze relatie? Bij deze personen is er minstens al een onveilige hechting. En waarom noemt zij de narcist haar geliefde? Omdat er onderweg iets met het slachtoffer is gebeurd. Het slachtoffer profiel wordt terug getraceerd tot in de kindertijd. Vaak zijn ze geboren uit een narcistische ouder of groeiden ze op in een omgeving waar ze geconditioneerde liefde kregen. Ze moesten creatieve strategieën zoeken om de ouders goed te laten voelen in verband met de zorg over hen. Deze kinderen kregen pas liefde als ze voor hun ouders iets deden dat hen gelukkig maakte, en hielden dit continue vol om zoveel mogelijk van deze geconditioneerde liefde te ontvangen. Ze groeiden op in een klimaat van menselijke handelingen en niet van menselijkheid. Kinderen zouden moeten geboren worden in een klimaat waar ze onvoorwaardelijk graag gezien worden en zichzelf kunnen zijn. Op zo een jonge leeftijd wordt de relatiestructuur gevormd en gaan ze in dit klimaat uitvinden hoe ze zichzelf moeten veranderen om voor een ander te zorgen.

Hoe verloopt dit op volwassen leeftijd?

Door de onveilige hechting vinden zij paradoxaal genoeg de narcist aantrekkelijk en op een magnetische manier onweerstaanbaar. Niet omdat ze van het misbruik en de verwaarlozing houden, maar omdat het onbewust vertrouwd aanvoelt. Ze weten onbewust hoe ze zich in deze misbruikrelatie moeten gedragen. Dit valt te vergelijken met een dansend koppel dat een leider en een volger vergt. Volgers vinden altijd een leider en ze dansen goed samen. Het emotioneel afhankelijke profiel heeft iemand nodig die neemt en egoïstisch is. Dit geeft een comfortabel gevoel. Zij vinden het ook heel moeilijk om te kunnen ontvangen. Zij geven liever dan dat ze krijgen. Dit komt omdat zij in de kindertijd schuldgevoelens werden aangepraat wanneer ze iets vroegen of verlangden.

Ontbreken aan zelfliefde.

Opgesomd is het slachtoffer een relatietype dat een tekort aan zelfliefde, zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft. Er is een probleem met het zelfbeeld. Ze gelooft dat de narcist haar dat kan geven. Als zij de narcist kan helen dan zijn al haar problemen opgelost. Maar daar zal zij nooit in slagen. Want je kan nooit iemand anders zijn problemen oplossen wanneer die persoon niet wil veranderen of niet in staat is om te veranderen.

Dus we zitten hier met een persoon die zichzelf steeds wegcijfert, voor iemand waarvan ze denkt hem te kunnen veranderen. Maar de narcist verandert niet en hij zet door in de verwaarlozing en het misbruik. Zij aanvaardt dit en blijft in de relatie. Hoop is de beweegreden waarom ze doorzet.

Kunnen we effectief iets doen voor slachtoffers?

Partners van een cluster B profiel lijden immens veel pijn en zij bevinden zich in een volledig geïsoleerde situatie. Er zijn hulpverleners die hen het juiste advies kunnen geven. Maar deze zullen het in eerste instantie alleen maar erger maken voor hen. Omdat ze tegen het slachtoffer zullen zeggen dat het niet over die andere persoon gaat, maar dat het allemaal om hen gaat. Het wordt dus enorm moeilijk om als therapeut het slachtoffer dit te laten erkennen. Meestal wanneer deze personen om hulp zoeken zitten ze nog midden in het misbruik en het eerste dat je dan kan doen is zeggen dat ze het slachtoffer zijn van narcistisch misbruik. Dan kan de therapie beginnen.

Dit begint met heel veel empathie. Naar eigen ervaring geloof ik niet in grenzeloze empathie. Ze hebben gestructureerde empathie nodig. De inzichten moeten krachtig worden afgeleverd.

Structuur en grenzen.

Het is moeilijk om met hen te werken, want ze zitten ingegoten in een geconditioneerde situatie waar zij enorm lijden. Ze zijn defensief en heel onzeker over de wereld waarin zij leven. Het is hard, maar het werk loont. Want als je ze juist benadert kan je hen helpen helen. Hun situatie erkennen is extreem belangrijk. Structuur, grenzen, empathie, rationele argumentatie. En vanuit een bredere diepere kijk. Structuur in deze context kan betekenen dat je filosofisch met hen wordt. Op de oude filosofische manier dan. Deze mensen hun realiteitsperceptie, oude geloofssysteem en realiteit-coördinaten zijn gebroken. Het is nuttig om over de filosofie van het leven te praten, over wat slecht of goed is. Hoe is de mens zijn ware aard? Wat is het toppunt om een degelijk mens te zijn? En waar liggen hun grenzen? Want slachtoffers hebben geen of weinig grenzen wanneer het aankomt op empathie naar anderen toe. Zij hebben ook nog eens last van een ondervoede zelfbescherming. En zij hebben please gedrag.

Trauma uit de kindertijd.

Het probleem ligt in het begrip dat emotioneel-afhankelijke personen gecreëerd zijn in de ervaringen die ze als kind hadden. Elke therapievorm die niet put uit het psychosociaal trauma vanuit de kindertijd, zal niet tot de wortel van het probleem komen. Dit is nodig om aan te tonen waarom ze in een relatie blijft die zo schadelijk voor haar is. Ze blijft bij iemand waarop ze verliefd is en die haar niet kan geven wat ze wil en verdient. Maar ze blijft proberen. En ze zet haar eigen leven en dat van haar kinderen hiervoor op het spel.

Om het slachtoffer te kunnen helen, moet je dus eerst haar emotionele afhankelijkheid helen.

Niet alleen de narcist heeft geen idee dat hij een probleem heeft. Maar beiden denken ze dat ze geen probleem hebben. En omdat ze denken dat het probleem niet bij hen zelf ligt, gaan ze geen hulp zoeken.

Als ze om één of andere reden geforceerd worden om in therapie te gaan richten ze de schuld op de ander. Om dit verraderlijke relatieprobleem te kunnen oplossen heeft het slachtoffer professionele hulp nodig bij iemand die deze stoornis verstaat als een manifestatie van onopgelost trauma!

Zware verslaving.

Mentaal misbruik heeft dezelfde werking als een drugsverslaving. Je doet iets waarvan je weet dat het fantastisch voelt, waarin je gelooft dat je het in de hand kan houden, maar uiteindelijk lukt je dat niet en dit veroorzaakt gevolgen. Ondanks de beloftes en schaamte ben je er verlegen over en voelt het slecht. Toch zet je door met hetzelfde gedrag. Het is een cyclus. Je probeert iets te bereiken dat jou nooit goed zal laten voelen. Je bedot jezelf dat het oké is, maar je kan het niet beheersen. Dus helen gaat tijd nemen. De therapeut gaat geduld moeten hebben en erover waken dat hij je terugbrengt naar onderdrukte herinneringen. De trauma’s die je als kind onderging zijn gestockeerd in jouw onderbewustzijn.

Hoe kan jij jezelf helen?

Piekt je adrenaline zonder reden? Het slechte nieuws is dat helen notoir moeilijk gaat zijn om mee om te gaan en zal veel tijd nemen. Het goede nieuws is dat het kan behandeld worden. Door er nauwgezet mee om te gaan zullen de gaten in je zelfbescherming gerepareerd worden en zal je gemoedsrust ontwikkelen.

Posttraumatische stressstoornis symptomen. (PTSS)

Slaap je slecht en heb je angstaanvallen? Heb je nood om alles forensisch te willen ontleden? Ga je alles wat er gezegd werd tussen jou en je partner terug naar bovenhalen en trachten te begrijpen door er oeverloos mee bezig te zijn? En hopelijk ben je uit de relatie nu? Vanwege de aard van het misbruik is het van zeer cruciaal belang dat je totaal geen contact meer hebt.

Heb je kinderen met de narcist? Hou het dan zakelijk, zeer beperkt en afgelijnd. De narcist is een meester in het triggeren van emotionele flashbacks in het slachtoffer. Hij doet dit via mail, sms, sociale media of zelfs persoonlijk contact. Dus als dit beschrijft wat je nu meemaakt, zit je in een posttraumatische stressstoornis. Als jouw reactie is, “dit klinkt overdreven traumatisch, dit is meer iets voor soldaten”. Neen, dit kan jou evengoed overkomen. Het is niet omdat de verwonding niet zichtbaar is zoals een afgehakte arm, dat je niet misbruikt werd. Dit betekent niet dat je die onzichtbare wonden niet meedraagt. De onzichtbare wonden van narcistisch misbruik creëren voortdurende extreme pijnlijke kwetsbaarheid, hulpeloosheid, angst en emotionele flashbacks. Deze komen en gaan en gebeuren buiten jouw controle om. Met de juiste therapeut kan je emotionele flashbacks onder controle krijgen.

Verborgen misbruik.

Het meeste misbruik gebeurt verborgen. Narcisme bestaat in een spectrum van ‘fragiel’ tot ‘grandioos’ narcisme en vele van hun tactieken zijn dus verborgen. De kracht van het vergif schuilt in de verborgenheid. De narcistische strategieën laten je feitelijk nooit toe te zeggen van, “dat heb jij nu net gedaan en ik weet dat jij dat deed”. Een slag in het gezicht kan je niet ontkennen, maar hier gebeurt het zonder dat je het werkelijk ziet.

Mentaal misbruik verbergt zich onder de radar en glipt doorheen de beschermingsfilters. Zoals het Trojaanse virus die inwerkt op de interne emotionele software die de emotionele flashbacks veroorzaken. De angstaanvallen, het gevoel van hulpeloosheid en de pijnen waar slachtoffers van dit misbruik zo verschrikkelijk onder lijden.

Van jezelf leren houden.

Als je jezelf afvraagt hoe je hier uiteindelijk van kan helen, dan is de kern zelfliefde. Een kind dat emotioneel kon hechten met zijn ouders en het kind onvoorwaardelijke liefde lieten voelen. Kon daardoor zelfliefde ontwikkelen.

Het slachtoffer die de narcistische persoon verdraagt, heeft nooit geleerd hoe ze van zichzelf moet houden. In feite missen beiden, zowel de narcist als het slachtoffer, zelfliefde.

Zelfliefde.

Zelfliefde zit in de kern van psychologisch gezonde mensen. Wanneer je veilig gehecht bent dan zal je zelfs niet weten dat je van jezelf houdt. Het zal gewoon de basiskern zijn van je persoonlijkheidsstructuur. Spijtig genoeg heeft het slachtofferprofiel dit nooit ervaren. Het is nooit ingebouwd geweest. Dus met een doorgedreven begeleiding kunnen we hun trauma helpen helen en gaat het probleem oplossen.

Wanneer je van jezelf houdt dan heb je tegelijk ook zelfrespect. Dan zal je het narcistisch misbruik niet tolereren, je zal er absoluut niet mee omgaan! Doch is het heel moeilijk om zelfliefde op te bouwen wanneer het er nooit geweest is. Je hebt een begeleider nodig die dicht bij jou staat en klaar staat om jou op te vangen op moeilijke momenten. Helen vraagt spirituele vervulling. Wat je religieuze of spirituele achtergrond ook is, het heeft oefening nodig van wie je bent en wat jou doet goed voelen over jezelf. Het is nooit te laat om de persoon te worden die al heel lang in jou klaar zit.

We hebben allemaal de capaciteit om de persoon te worden die we hadden kunnen zijn: Als onze ouders deze onvoorwaardelijke zelfliefde hadden aangeleerd.

We moeten echter niet tot het einde van ons leven machteloos toekijken. We kunnen veranderen en groeien. Zoals een bloem die in een te kleine pot zat met onvruchtbare grond en te weinig zonlicht. We kunnen de omgeving veranderen, groeien en floreren naar de persoon die we altijd wilden zijn. En de persoon worden waar we toe in staat zijn. Het heeft toewijding, geduld, heel veel doorzetting en zelfliefde nodig.

Pathologische eenzaamheid.

De allergrootste uitdaging om zelfliefde te kunnen ontwikkelen ligt in leren omgaan met pathologische eenzaamheid, verlatingsangst en andere angsten. Deze is de enige angstaanjagende conditie die de emotioneel-afhankelijke persoon zal moeten ondergaan.

De transformatie omvat een mijnenveld van valkuilen wanneer zij veranderen en ontwikkelen naar een nieuw gevoel van eigenwaarde. Ze hebben geen ervaring met alleen zijn en dat geaard gelukkig gevoel hebben. Het is zoals helen van een alcohol- of cocaïneverslaving, je zal door een verschrikkelijke periode gaan, je heel eenzaam voelen, jouw therapeut moeten vertrouwen, een hogere kracht moeten vertrouwen.

Wanneer je voorbij de donkerheid van de pathologische eenzaamheid bent en wanneer je op het pad bent om de problemen op te lossen die emotionele afhankelijkheid hebben veroorzaakt, zal je niet enkel over zelfliefde leren, maar ze werkelijk ervaren en voelen. De pathologische eenzaamheid zal nooit nog terugkeren.

Conclusie.

Zoek hulp bij een therapeut die jou van begin tot einde kan bijstaan. Besef dat de andere kant ervan het licht is en dat alleen jij jezelf de liefde kan geven die je zo verdient.

Je kan hiervoor door mij begeleid worden. Neem gerust contact op. Alle info staat bij consultatie.