Narcistische ouders.

Narcistische ouders en de impact op onze relaties: spiegels van onze kindertijdervaringen

Hoe onveilige thuisomgevingen de persoonlijkheid van kinderen vormen

Elk individu is uniek, zoals een vingerafdruk, en dit geldt ook voor ouders met traumatische ervaringen. Hierdoor gaan zij op hun eigen manier om met hun kinderen, wat resulteert in verschillende jeugdervaringen en persoonlijkheidsvorming. Kinderen in onveilige thuissituaties ontwikkelen vaak overlevingsgedrag, waaronder manipulatie, misplaatste loyaliteit, grensoverschrijding, opstandig en angstig gedrag, verlangen naar goedkeuring en liefde, idealisering van de situatie en vluchtgedrag.

De relatie tussen onze jeugdervaringen en onze huidige levenskeuzes

Hoewel deze opsomming slechts kort is, zijn de gevolgen van het verlaten van een kind omvangrijk en is elke gezinsdynamiek uniek en vereist daarom een individuele analyse.

Er zijn tientallen manieren waarop ouders hun kind kunnen verlaten, zonder daadwerkelijk het huis te verlaten, door het kind emotioneel te verlaten. Dit resulteert in een innerlijk verbindingsprobleem bij de ouder. Kinderen die door hun ouders verlaten zijn, hebben vaak last van verlatingsangst en ontwikkelen later controlerend verbinden vanuit angst om verlaten te worden, in plaats van een innerlijke verbondenheid.

De keuzes die mensen maken in hun leven zijn vaak het gevolg van hun opvoeding en de verbinding met hun ouders of primaire hechtingsfiguren. Onze relaties worden aangetrokken vanuit deze verbinding en hebben invloed op onze levenskeuzes. Wat we momenteel ervaren, werkt allemaal samen om ons uiteindelijk tot de persoon te maken die we altijd al hadden moeten zijn.

De impact van ouderlijke relaties op onze eigen relaties: waarom we vaak spiegelen wat we hebben geleerd

Onze relaties zijn vaak een weerspiegeling van die van onze ouders. Negatieve externe verbindingen kunnen leiden tot vernedering, bedrog, neerhalen, negeren, kwetsen, kleineren, bedreigen, niet waarderen, grenzen niet respecteren en alleen nemen in plaats van geven. Als je dit gedrag toestaat escaleren, betekent dit dat je niet voor jezelf opkomt en niet weet hoe een gezonde relatie werkt.

Dit kan ertoe leiden dat je niet weet wat ware liefde is en je je niet bewust bent dat je in een overlevingsmodus zit, vergelijkbaar met kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving. Hoewel een kind geen keuze heeft, heb jij als volwassene de keuze en ben je als enige verantwoordelijk voor je leven. Het kind ontwikkelt vaak een complexe relatie met de ouder die dit gedrag vertoont en deze dynamiek verandert vaak niet met de tijd.

Op zoek naar goedkeuring: hoe kinderen van narcistische ouders vast blijven zitten in hun dynamiek als volwassenen

Volwassenen van alle leeftijden blijven vaak op dezelfde manier met deze narcistische ouder omgaan, vast in het programma en wachtend op de goedkeuring van deze ouder. Zij beseffen vaak niet dat deze ouder nooit zal veranderen en als zij dit wel beseffen, zijn er nog tal van geconditioneerde valkuilen en blinde stukken die hen in de melancholie van dat gemis houden.

Ons innerlijke kind wordt gevormd in de kindertijd en blijft ons voor altijd vergezellen. Om dit kindje te troosten, is het nodig om verbinding te maken en zelf de ouderrol op te nemen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze verbinding te herstellen en niet die van de ouder, omdat het te laat is en onmogelijk voor hen.

Kinderen van narcistische ouders worden vaak in de steek gelaten door de andere ouder, maar zij zien dit vaak niet zo. Het is belangrijk om te beseffen dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en dat jij ook verantwoordelijk bent voor jouw keuzes in deze relatie.

De impact van narcistische ouders op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen

Als jij zelf kinderen hebt en je zo druk maakt over jouw slechte relatie, realiseer je dan dat jouw kinderen momenteel in overlevingsmodus leven. Emotioneel misbruik is een confrontatie met onszelf en een spiegel die ons laat zien wat we moeten veranderen. We zijn niet verantwoordelijk voor de verandering in onze partner, maar we kunnen wel aangeven waar hun verantwoordelijkheden liggen. Als er dan nog steeds niets verandert, moeten we voor onszelf en onze kinderen kiezen.

Narcistische ouders veroorzaken frustratie, onderdrukking en zelfgeleide agressie, wat leidt tot mentale, emotionele en fysieke mishandelingen met verstrekkende gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de samenleving.

Het is zichtbaar dat trauma’s binnen families vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is mogelijk door het helen van onszelf en onze kinderen van deze trauma’s. Elke generatie draagt hierin haar eigen verantwoordelijkheid.

Het langdurige effect van narcistische ouders op volwassen kinderen

De stem van de narcistische ouder blijft echter vaak nog lang nagalmen in het hoofd van het getraumatiseerde kind, zelfs tot in de volwassenheid en op de laatste levensdag. Het gemis van ware ouderliefde is zeer zwaar. Zelfs als de narcistische ouder reeds is overleden, blijft de stem van deze ouder nog vaak achtervolgen.

Trauma’s en patronen zitten zo diep dat iemand de rol van misbruiker kan overnemen. Dit leidt tot zelfbestraffing, mensonterend en grensoverschrijdend gedrag, geweld, zelfafbraak en beslissingen die schadelijk zijn voor henzelf en hun kinderen.

De invloed van narcistische ouders op de verbinding met onszelf en externe relaties

Deze volwassenen hebben nooit geleerd hoe ware liefde werkt, omdat zij enkel hebben geleerd om te overleven. Angst en vluchten werden hun natuurlijke reacties. Wanneer de narcistische ouder wegvalt, wordt het bijna onmogelijk om als individu te functioneren omdat deze ouder hen emotioneel en mentaal afhankelijk heeft gemaakt. Ze hebben niet geleerd hoe zij de leiding over hun eigen leven moeten nemen en trekken onbewust mensen aan die de rol van deze ouder overnemen. Zij kennen enkel deze rollen.

Kinderen van narcistische ouders voelen zich vaak diep verlaten, kritisch bejegend en tekortgedaan in hun kern. Het verdedigingsmechanisme van dit trauma heeft vaak maar een paar keuzes.

 

Stapsteen transformatie