Vluchten zonder opgemerkt te worden: hoe je jezelf kunt beschermen tegen een gevaarlijke partner

Het belang van een vluchtplan bij mogelijk gevaarlijke narcistische partners

Als ik tijdens een consultatiegesprek merk dat mijn cliënten mogelijk gevaar lopen, vanwege een partner die ontoerekeningsvatbaar is, dan maak ik voor hen een vluchtplan. Sommigen moeten vluchten zonder dat hun partner er iets van merkt, omdat het te gevaarlijk is om te blijven.

Waakzaamheid voor emotionele schade en het onvoorspelbare gedrag van anderen

Het is mijn taak om mijn cliënten te waarschuwen als er een kans bestaat op gevaar, hoewel het onmogelijk is om het gedrag van anderen te voorspellen, omdat elke situatie anders is. Niet alle mensen met enkel een narcistische pathologie zijn gevaarlijk, maar ze kunnen wel schadelijk zijn voor jouw geluk en identiteit.

Zuiver narcisme: Emotionele manipulatie en verbaal misbruik zonder fysiek geweld

Een ‘zuiver’ narcistisch profiel maakt geen gebruik van fysiek geweld, maar kan jou wel volledig internaliseren en jouw realiteit veranderen. Verbaal misbruik is gebruikelijk. Pas wanneer er meerdere stoornissen zijn, kan het echt gevaarlijk worden.

Begrijpen hoe comorbide persoonlijkheidsstoornissen bijdragen aan het risico op fysiek geweld in relaties

Sommige mensen hebben comorbide persoonlijkheidsstoornissen en kunnen fysiek geweld gebruiken, zoals personen met een overlap naar secundaire psychopathie en/of borderline. Niet iedereen met borderline of uit het antisociale spectrum gebruikt fysiek geweld, aangezien dit afhangt van hun specifieke trauma en spectrum.

De invloed van meerdere stoornissen, achtergrond en pijn bij gewelddadig gedrag

Elke persoon moet apart worden gediagnosticeerd, aangezien iedereen anders is. Personen met een strafblad en een geschiedenis van fysiek geweld hebben meerdere stoornissen. Hun misbruik in de kindertijd kan zeer ingrijpend zijn, en deze mensen lijden enorm veel pijn, wat hen anderen ook veel pijn kan doen.

Ontoerekeningsvatbaarheid en empathie: Gevaarlijke levensvisies en beperkte empathische capaciteiten bij cluster B-persoonlijkheidsstoornissen

Iemand die ontoerekeningsvatbaar is, heeft de neiging om mensen te zien als opstapjes naar hun doelen of als hinderpalen op hun weg. Hun manier van kijken naar het leven is gevaarlijk en impulsief, en ze hebben vaak verslavingen, wat hen uiteindelijk kan leiden tot een strafblad.

Empathie weerhoudt ons ervan anderen pijn te doen of te doden, maar de meesten in cluster B profielen hebben geen affectief empathisch vermogen. Als ze al in staat zijn tot empathie, is het een disfunctionele en onaangepaste vorm van cognitieve empathie die niet sterk genoeg is om hun impulsen en gevoelens te negeren. Dit betekent echter niet dat personen zonder affectieve empathie doden.

De impact van constante angst en pijn op de innerlijke wereld van mensen met persoonlijkheidsstoornissen

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft een innerlijke dialoog die wordt geregeerd vanuit het verdedigingsmechanisme van hun eigen unieke trauma. Ze kunnen zonder enig besef van berouw hun ex-partner en bloedeigen kinderen in armoede storten om de controle te behouden en te laten zien wie de baas is. Het masker van hun trauma mag niet naar de buitenwereld worden geschonden.

Persoonlijkheidsstoornissen en moraliteit

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben weinig of geen moraliteitsbesef, omdat ze hun eigen wetten dicteren en doen wat ze innerlijk voelen opkomen. Sommigen ervaren geen conflict wanneer het om hun eigen gedrag gaat en handelen volgens het principe: ‘Ik zie, ik wil en ik neem’. Ze zijn niet in staat om na te denken over het verbroken vertrouwen tussen hen en anderen en beschermen hun masker ten koste van alles.

Als deze gedachten hen toch passeren, wordt het meteen verworpen en weggeduwd vanwege de angst en de pijn die jarenlang intrinsiek is ingekapseld. Deze mensen lijden constant en hun enige conflict ontstaat bij de angst om betrapt te worden, niet bij moraliteit of empathie.

Het spelen van het slachtoffer: hoe mensen met dit profiel na een scheiding verhalen verzinnen om hun ex-partner te vernietigen

Mensen met dit soort profielen zijn niet bang om te stelen, maar zijn bang om gezien te worden als een slecht persoon. Ze hebben een cognitieve vervorming die ze moeten beschermen, waardoor ze op de rechtbank en tegen hun omgeving liegen om hun gedrag te maskeren. Ze creëren leugens om de waarheid te verbergen en hun masker in stand te houden.

Zij worden niet graag gezien door de maatschappij, omdat ze weten dat hun gedrag wordt afgekeurd. Ze hebben geen probleem met hun diepste geheimen, maar zijn wel bang om betrapt te worden.

Scheiding en slachtofferrol: Narcistische ex-partners, valse verhalen en de façade van moraliteit

Na de scheiding houden ze hun aureool op en spelen ze het slachtoffer door verhalen te verzinnen die niet waar zijn om hun ex-partner te vernietigen, omdat ze geen introspectie hebben of het meteen wegduwen. Helaas geloven veel mensen deze verhalen zonder er vragen bij te stellen.

Het is triestig om te zien dat deze profielen naar de omgeving toe moraliteit prediken, terwijl dit ook een masker is. Ze doen zich beter voor dan ze zijn, en hoe intelligenter ze zijn, hoe sterker hun strategische misleiding.

Financiële uitbuiting door een partner met een persoonlijkheidsstoornis: hoe ze stelen en manipuleren om hun eigen welzijn te bevorderen

Sommige mensen stelen het geld van hun partner of maken hen volledig afhankelijk. Stiekeme bankrekeningen en manipulatieve tactieken. Partners beheren geld en eigendom voor eigen voordeel, ondermijnend pensioen en uitkeringen van de ander. Deze mensen zijn niet begaan met jouw welzijn, enkel met hun eigen welzijn.

Onevenwichtige investeringen en de gevolgen bij scheiding

Wanneer je in een relatie zit met iemand met een persoonlijkheidsstoornis, kan je jezelf vaak terugvinden in een onevenwichtige situatie waarbij jij meer investeert dan je partner. Je betaalt de lening, doet de boodschappen en zorgt voor kledij en andere kosten.

Wanneer je uiteindelijk de scheiding in gang zet, kan je ontdekken dat je geen bewijs hebt van deze investeringen en dat je er niets van terugkrijgt. Je realiseert je dan hoe naïef je was om altijd alles te dragen en te hopen op liefde in ruil.

Persoonlijkheidsstoornissen en gevangenissen: waarom sommige profielen in de gevangenis belanden en hoe ze anderen conditioneren om hun overtuiging te delen

Deze profielen hebben meestal geen affectieve empathie, weinig moraal, geen berouw en geen impulscontrole. Sommigen zijn zeer berekend en strategisch, terwijl anderen impulsief zijn. Wat hen gevaarlijk maakt, is dat ze niet worden gestuurd door regels en wetten, maar door hun eigen interne wetgeving. Ze voelen zich gerechtigd om dingen van anderen af te nemen, anderen te beledigen, verkrachten en bestelen, en anderen het zwijgen op te leggen. Ze hebben geen integriteit en voelen zich boven de wetgeving staan.

Gevangenissen en extreme profielen

Onze gevangenissen zijn vooral gevuld met profielen uit het uiterste spectrum. Deze mensen willen de maatschappij een lesje leren en afstraffen voor wat hen in hun kindertijd is aangedaan. Ze zijn intens kwaad en zorgen ervoor dat je gaat geloven dat ze boven de wet staan. Ze conditioneren je om hun overtuiging te delen. Van buiten lijken ze normaal, maar van binnen kookt het als een vulkaan. Angst is vaak de rode draad in deze horrorverhalen.

Zelfbescherming: Prioriteer veiligheid en zoek hulp bij onevenwichtige situaties

Als je in een relatie zit met iemand met een persoonlijkheidsstoornis, is het belangrijk om jezelf te beschermen. Deze mensen hebben weinig of geen moraliteit en worden niet geleid door empathie, berouw of impulscontrole. Het is essentieel om te begrijpen dat je geen verantwoordelijkheid hebt om hun gedrag goed te praten of om in een onevenwichtige relatie te blijven. Zoek hulp en bescherm jezelf en je kinderen.

Het gezicht van trauma: begrijpen waarom niet iedereen die kenmerken van een narcist vertoont, een narcist is

Niet iedereen is een narcist. Hoewel de narcistische pathologie typische gedragskenmerken heeft en een specifieke klinische achtergrond, zie ik in de praktijk vaak eigenschappen die meer gelinkt zijn aan andere profielen. Cliënten komen bij mij en melden dat de persoon waarover ze praten een narcist is, maar door mijn inzichten tijdens het eerste gesprek begrijpen ze dat het gezicht van trauma zo uniek is als een vingerafdruk.

Inzicht in de complexiteit van narcisme

Ze zien voor het eerst de blinde stukken en kunnen het gedrag van de persoon beter begrijpen en achteraf strategischer en rationeler met die persoon omgaan. Sommige cliënten kunnen niet alle gedragskenmerken afvinken zoals beschreven in teksten over narcisme. Ik leg hen uit dat dit normaal is, omdat er zoveel meer is dan narcisme. Online over de narcist lezen is vergelijkbaar met het lezen van de horoscoop van de week.

Navigeren door complexe persoonlijkheidsstoornissen

Online informatie over narcisme vergt voorzichtigheid; persoonlijkheidsstoornissen overlappen vaak met andere stoornissen. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het interpreteren van informatie en om een weloverwogen besluitvorming te hanteren.

Geweld en psychische stoornissen: begrijpen hoe bepaalde stoornissen het risico op gewelddadig gedrag kunnen verhogen

Mensen die geweld gebruiken, vertonen vaak bepaalde kenmerken of risicofactoren die kunnen bijdragen aan hun gewelddadig gedrag. Hieronder staan ​​enkele van de meest voorkomende kenmerken van personen die geweld gebruiken:

Antisociale persoonlijkheidsstoornis: Mensen met deze stoornis hebben vaak weinig respect voor de wet en de rechten van anderen. Ze kunnen impulsief zijn en hebben weinig empathie voor anderen.

Woedebeheersingsproblemen: Sommige mensen hebben moeite om hun boosheid en frustratie onder controle te houden. Dit kan leiden tot uitbarstingen van geweld.

Misbruik van drugs of alcohol: Het misbruik van drugs of alcohol kan het risico op gewelddadig gedrag verhogen.

Psychische stoornissen: Psychische stoornissen zoals bipolaire stoornis en schizofrenie kunnen vatbaarheid voor geweld vergroten.

Eerdere ervaringen met geweld: Slachtoffers van geweld zoals kindermishandeling of huiselijk geweld riskeren gewelddadig gedrag als volwassene.

Sociale en economische factoren: Armoede kan gewelddadig gedrag versterken door stress en frustratie. Sociale isolatie kan machteloosheid vergroten en geweld als controlemechanisme inzetten.

Risicofactoren voor geweld: wat u moet weten

Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle mensen die deze kenmerken vertonen, geweld zullen gebruiken. Mensen zijn uniek en kunnen verschillend reageren op stressvolle situaties. We moeten risicofactoren in acht nemen en passende interventies toepassen ter vermindering van gewelddadig gedrag.

Recent onderzoek onthult verontrustende cijfers over familiaal geweld en moord in België

Familiaal geweld: Belgische Veiligheidsmonitor 2020: 10% van Belgen ervaart ooit familiaal geweld. Dit omvat zowel lichamelijk als psychisch geweld.

Moorden: In 2020 werden er in België in totaal 219 moorden gepleegd, volgens de Federale Politie. Van deze moorden waren er 78 (36%) gepleegd binnen de familiale context. Het merendeel van deze moorden werd gepleegd door een partner of ex-partner.

Huiselijk geweld tijdens de COVID-19 pandemie: Huiselijk geweld steeg met bijna 10%.

Huiselijk geweld en moord in België: Gemelde gevallen en de noodzaak van meer onderzoek en preventie

Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers alleen betrekking hebben op de gemelde gevallen van geweld en moord en mogelijk niet de volledige omvang van het probleem weergeven. Helaas blijft huiselijk geweld en moord in België een belangrijk probleem en er is meer onderzoek en preventie-inspanningen nodig om deze kwesties aan te pakken.