Intuïtie en energie.

Je mag nooit de energie van een persoon negeren.

Wanneer iemand een slechte energie heeft dan doet het er niet toe welk imago deze persoon heeft.

Met andere woorden, wanneer je bij die persoon bent en de energie is niet positief en gezond, dan moet je echt heel eerlijk wegstappen van deze persoon.

Wanneer ik terugkijk naar mijn leven dan heeft energie nooit tegen mij gelogen.

Uiterlijkheden en omstandigheden hebben tegen mij gelogen en emoties overtuigden mij.

Maar energie heeft ‘nooit’ tegen mij gelogen.

Je moet begrijpen dat er veel meer is dan we kunnen waarnemen.

Er is een kracht buiten ons dat de mensheid drijft. Ons zesde zintuig. Zelfs deze term bevat niet eens een fractie van wat er daarbuiten nog allemaal is. De mensheid leeft beperkt. We leven onder een sluier van onwetendheid. We denken dat we veel weten en moeten jullie eens iets weten? We weten gewoon niks vergeleken met wat er allemaal is.

Iedereen van ons heeft een glazen bol, maar niet iedereen maakt er gebruik van.

Tot we ernaar leren luisteren. Zij die goed leren omgaan met dit zesde zintuig krijgen het zicht van een adelaar op het leven en zichzelf.

Je leert goed en fout te onderscheiden. Je ‘voelt’ of deze persoon goed of slecht voor je is. Je ‘voelt’ veilig of onveilig. Zwart wit is het nooit. Maar eens je geluisterd hebt naar de signalen dan kan je nog altijd beslissen. Dan zal je tenminste een bewuste keuze kunnen maken. Ga je met die persoon dan toch om dan blijf je tenminste alert.

Door naar jouw intuïtie te luisteren krijg je een heel scherp onderscheidingsvermogen.

Mensen hebben het vermogen om dingen op te merken.

Er is iets met die persoon en je kan dit gewoon niet negeren. Je voelt dingen die veel dieper gaan dan het oog. Het gaat veel dieper dan wat je kan horen. Het gaat dieper dan wat zij tegen jou zeggen of doen.

Het kan zijn dat zij de juiste dingen doen. Maar dan is er dat zeurende gevoel.

Wat is dat gevoel dan juist? Het is een hogere macht die je weg wil begeleiden van dat probleem. En iedereen mag die ‘hogere macht’ voor zichzelf invullen. Het is iets hoger en niet iedereen kan dat gevoel onder woorden brengen.

Persoonlijk heb ik weet van die hogere macht en een bewijs dat alles met elkaar in connectie staat. Toeval bestaat niet en mensen worden op ons pad gezet voor een reden. Wij als mens staan steeds in connectie met die hogere macht.

Alle materie bestaat uit bewegende moleculen en dat is energie.

Dit wil zeggen dat we eerst een persoon of omgeving voelen en dan pas zien.

Niet iedereen staat open voor dit gevoel. Men voelt het wel, maar men negeert het.

Iedereen geeft meer weg van zichzelf dan ze beseffen.

Welke rol je ook speelt. Wanneer de ontvanger van jouw energie zeer goed in connectie staat met die hogere macht, dan kan je deze persoon niet misleiden.

Personen met slechte bedoelingen kunnen ook in contact staan met die intuïtie. Zij weten perfect wie ze moeten rekruteren. Iedereen heeft toegang tot deze intuïtie. Niet iedereen schenkt er aandacht aan.

Alles dat onze volledige aandacht krijgt kan tegen ons liegen.

Een persoon kan een imago hebben opgebouwd zodat het lijkt alsof deze meer status en geld heeft dan in werkelijkheid. Een auto leasen die ze niet kunnen afbetalen of dure kledij dragen die ze zich niet kunnen permitteren. Mensen kunnen acteren en hun gedrag zo erg aanpassen zodat het enkel schone schijn is.

Mensen kunnen jou het gevoel geven dat het lijkt alsof ze met jou verbonden zijn.

Het lijkt zo echt. Maar zelfs de meest doorwinterde figuren kunnen hun ware energie niet verstoppen.

Ik geef cliënten handvaten hoe zij dieper moeten gaan dan het oppervlakkige en ik leg hen uit hoe zij de ware energie van een ander kunnen doorgronden.

Op het eerste zicht kan een persoon authentiek zijn, maar de energie die je doorkrijgt is ‘rennen’.

Iets is niet juist en het voelt niet juist. En dit gevoel is extreem belangrijk.

Iedereen die in de val van een misbruiker stapte zegt de signalen hebben opgevangen van bij de start. Ze hebben het gevoeld en opgemerkt. Tegelijkertijd hebben ze het genegeerd. Want hun nood was groter en sterker dan de waarschuwing.

Toxische personen versnellen altijd het proces zodat je geen tijd hebt om bij jouw intuïtie stil te staan. Ze zijn sterk ‘grensoverschrijdend’ in hun toenadering. Zij vervullen bij het begin jouw wensen.

Onthoud nu en voor altijd dat de energie van een mens essentieel is.

Iedereen die mij goed kent die weet dat ik een persoon vanop foto helemaal kan aanvoelen. De energie van die persoon kan peilen. Ook al ken ik die persoon helemaal niet, toch kan ik voelen wat er in de energie van die persoon aanwezig is.

Ik voel de aanwezigheid van trauma, psychologische issues, woede, arrogantie, verslavingen, koppigheid, jaloezie, agressie, oppervlakkigheid, naïviteit, verlegenheid, please-gedrag. Mensen met een intense zuivere goede energie vallen mij eveneens meteen op.

Wanneer iemand uit mijn vriendenkring vraagtekens heeft bij een persoon sturen zij mij foto’s door om te vragen wat ik voel. Zij weten dat ik dit graag doe. Voor mij is het altijd fijn om te testen of het nu juist was wat ik voelde of niet. Mensen hebben voor mij nog weinig geheimen.

Tijdens de consultatie voel ik ook altijd graag een foto van de betrokkenen. Dan vraag ik een duidelijke foto van de ouders en de partner, maar ook van de kinderen. Iemand met het autisme spectrum voel ik ook. Bij kinderen die opgroeien in een toxische gezinsdynamiek voel ik op foto hoe zij worstelen en welke rol zij dragen in het gezin. De cliënt bevestigt mij dat ik juist zit of niet. Dit is er meestal volledig op. Dit helpt mij immens om deze mensen op de juiste manier te begeleiden.

Ik kan mensen op foto peilen maar ook via hun teksten. Van het ogenblik dat ik de persoon in levenden lijve zie werkt mijn intuïtie anders. Wanneer iemand praat voel ik ‘achter’ hun woorden en voel ik de context. Ik krijg steeds informatie binnen van bovenaf.

Woorden kunnen misleidend zijn. Dus vertrouw de stilte. Vertrouw op wat er niet wordt gezegd. Volg jouw buikgevoel en negeer het niet.

Je moet weten dat het gelaat en vooral de ogen van iemand nooit liegen.

Wanneer je naar het gezicht kijkt van iemand en je krijgt een slecht gevoel? Dan is het geen leugen.

Je hoeft niet in een conflict met deze persoon te treden, maar je weet nu dat je afstand van deze persoon moet houden.

Weet je, zelfs op sociale media. Zet het geluid af van een video en voel.

Wanneer je naar iemand kijkt zonder beïnvloeding van hun woorden dan is er steeds iets in het gelaat dat de essentie van hun energie onthult.

Ik voel letterlijk de energie van mensen via hun geschrift en in wat ze schrijven, en of deze negatieve of positieve energie heeft. Wanneer mensen een mail naar mij sturen voel ik hun gemoed. Maar ook please-gedrag, manipulatie of grensoverschrijdend gedrag.

Maandelijks zijn er steeds enkele intakegesprekken waar ik niet op inga en afwijs. Mijn energetisch welzijn primeert. Ook al kost dit mij honderden euro’s. De cliënten waarmee ik samenwerk hebben een getraumatiseerd pijnlichaam. Mensen met trauma zijn tijdelijk of langdurend energie rovend. Zelfs al is de persoon goed van hart. Personen met psychologische en zielsissues in combinatie met een negatieve energie zijn bij mij niet welkom op gesprek. Het voordeel in mijn geval is dat ik dit reeds kan aanvoelen bij de eerste mail communicatie.

Gevaarlijke mannen.

Moderne vrouwen werden geconditioneerd om een aantrekking te voelen voor gevaarlijke mannen. Tot mannen die stoer overkomen. Dat is hetzelfde als een tijger als huiskat binnen nemen. Het wordt aantrekking en stoer genoemd maar de ware betekenis kan ‘gevaar’ betekenen.

Ze werden geconditioneerd op gevaarlijke mannen. Vaak door een ouderfiguur die ook kil en koud of dominerend was. De energie voelt voor hen vertrouwelijk omdat ze tijdens de kindertijd niks anders hebben gekend. Voor hen is dit liefde. Voor hen betekent liefde dat er moet voor gevochten worden. Wanneer liefde vanzelf gaat dan kan het geen ware liefde zijn.

Wanneer je dan zo een man ontmoet dan negeer je die innerlijke stem wat jouw intuïtie is, en je negeert het. Dan neemt jouw emotionele modus de leiding. Jouw innerlijke stem is dat kleine stemmetje dat zegt, stop, dit is echt niet goed. Niet doen. Maar je negeert het.

Je moet echt de energie van anderen aandacht schenken.

Iedereen heeft ooit in een situatie gezeten waarvan hij of zij zei, “had ik mezelf hierin maar nooit laten meesleuren.”

Wat gebeurde er? Je werd aangetrokken tot de charmes of het sexappeal? Tot de praatjes van die persoon? Allemaal omdat je geen aandacht schonk aan de energie van die persoon. Of wie is deze persoon juist? Past deze vrouw of man wel bij mij?

Het werkt misschien validerend om een man of vrouw aan te trekken die er heel knap uitziet. Maar geloof me dat het beter is om iemand aan te trekken die veilig is en koesterend. Iemand die goed voor je ziel is. Je moet aandacht aan de energie van een situatie schenken.

Het verhaal gaat rond dat hele knappe mannen en ik denk dat dit ook geldt voor hele knappen vrouwen, jou inpakken met oppervlakkigheid. En jouw intuïtie schreeuwt het op dat moment uit.

Jouw intuïtie stuurt zelfs je moeder en vader op jouw pad om het jou te zeggen. Sommige vrienden en vriendinnen waarschuwen jou. Zelfs sociale media vertelt het jou. Je ziel vertelt jou dat dit niet diegene is. Het is heel gemakkelijk om in de val te lopen. Maar om eruit te geraken is heel wat anders.

Want deze mensen verbinden met jou emotioneel en financieel. Ze creëren zielsverbanden met jou. Je moet echt leren om aandacht te schenken aan de energie van anderen.

Zelf ben ik tot een punt in mijn leven gekomen dat ik enkel nog verbind met mensen wiens energie goed is. Als jouw energie geen match is met de mijne dan blijf ik ver weg uit jouw buurt.

Ik geef mijn tijd en energie niet weg aan mensen die slecht aanvoelen.

Wanneer het op een levenspartner aankomt kijk ik niet meer naar het uiterlijk, maar voel ik de ziel en energie van die persoon. Hoe laat deze persoon mij voelen voor hij een woord uitspreekt?

Het leven is soms al hard genoeg om er mensen bij te betrekken die jouw energie leegzuigen.

Dit gaat niet enkel over levenspartners, maar ook over vriendschappen, werkgevers, collega’s, leveranciers, verkopers, hulpverleners, etc. De ganse samenleving dus die met jou in aanraking komt.

Hoeveel mensen vertellen mij dat ze vriendschappen hebben met mensen die hen stress bezorgen en hun energie leeghalen?

Luister goed, er zijn mensen in deze maatschappij die jou willen neerhalen. Die jou haten en jaloers op je zijn. Als jij je hart opent naar deze mensen dan zal jij je openstellen voor emotioneel misbruik. Je zal iets meemaken dat je nooit eerder hebt meegemaakt.

Wanneer iemand een plaats krijgt in jouw emoties dan zal je ziel dat niet zomaar van je kunnen afschudden. Een persoon kan giftig met jou verbinden via beledigende taal en vernedering.

Dit had allemaal kunnen vermeden worden als jij naar jouw intuïtie had geluisterd.

Dagelijks staan mensen hun ziel af aan manipulators.

Stop met te kijken naar hoe groot iemand is, hoeveel geld hij heeft en met welke auto hij of zij rijdt.

Maar voel hun energie. Als de energie niet goed voelt sluit dan het contact af. Je hebt niets anders nodig dan een goed en veilig gevoel.

Mensen die bij jou horen kosten geen energie.