HSP en neurodiversiteit.

Neurodivergent zijn, betekent dat je brein anders werkt, dat je informatie op een andere manier verwerkt én dat je prikkelgevoelig bent. ‘Diagnoses’ als autisme/Asperger, OCD, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid vallen hieronder.

Onderstaande inzichten zijn met focus op trauma in de kindertijd. Onderzoek zeker voor jezelf eerst of je misschien hoogbegaafd bent? Hoogbegaafdheid, Autisme, ADD, ADHD dragen allemaal hoog-gevoeligheid in zich mee.

Hoe ontstaat HSP vanuit trauma?

Wanneer iemand mij vertelt dat ze hoog sensitief is, dan kan dit een rode vlag zijn voor een hechtingsproblematiek en psychosociaal trauma.

HSP kan tijdens de kindertijd voedingsbodem krijgen wanneer een extreme observatie naar de ouders toe nodig is als een vorm van overleving bij misbruik. Het kind is vanwege de gezinsdynamiek verplicht om de focus op het welzijn van de ouders te richten i.p.v. op zichzelf. (Bijvoorbeeld parentificatie, gebrek aan aandacht en bescherming etc.)

Dit weerhoudt het kind ervan om een goede relatie en een authentieke identiteit met zichzelf te kunnen ontwikkelen. Het leert zichzelf niet echt kennen. Het mist authenticiteit. Het doorloopt niet alle ontwikkelingsstadia die een kind zou moeten doorlopen.

Personen met HSP zijn heel gevoelig voor de energieën van anderen. Het is een extreme vorm van empathie. Men kan zich heel levendig invoelen in de gevoelens en emoties van anderen. Zo erg feitelijk dat je de pijnen en verdriet van die andere kan voelen en overnemen.

Wanneer iemand met HSP zich in een groep mensen bevindt kan dit overweldigend aanvoelen. Men is liever in een ‘one to one’ gesprek. Praat niet graag over koetjes en kalfjes. Vindt roddelen irritant en onnodig. Men leert graag bij en houdt van gesprekken in de diepte.

Hoe ontwikkelt iemand HSP?

Eerst en vooral is ieder mens anders en vooral uniek. Elke ziel heeft een eigen persoonlijkheid en komt met een specifiek zielscontract naar aarde.

Anderzijds is er ons limbisch systeem, het gevoelsbrein, ook het oer-brein genoemd. Dit werkt prachtig samen met de andere hersendelen. Wanneer het oer-brein onder zware druk staat ontstaan er tal van neurologische reacties. Iemand die trauma meedraagt is zeer gevoelig geworden aan stress. Er werden in het brein herinneringsankers en gangpaden gecreëerd en de neurologische reacties zijn sterk alert. De verdedigingsmechanismes vanuit ons brein reageren overgevoelig.

Wanneer we constant onze focus op hetzelfde richten, zal dit mettertijd ons gedrag bepalen. Dit is met alle denkpatronen zo. Ons dagelijks gedrag is afkomstig van wat er zich tussen onze 2 oren afspeelt.

Wanneer ouders mentale/emotionele issues hebben, dan kunnen zij niet optimaal met hun kind verbinden. Op zeer jonge leeftijd zijn kinderen hier heel gevoelig voor. Wanneer dit het geval is dan vindt er een switch plaats. Op dat moment kan het kleine kindje de focus onmogelijk op zichzelf gericht houden. Met alle gevolgen van dien. Op hele jonge leeftijd wordt het kind geprogrammeerd om steeds de focus buiten zichzelf te richten. Hierdoor kan het onvoldoende zelfliefde en een ware identiteit ontwikkelen. En het kind wordt geconditioneerd om later meer met anderen bezig te zijn dan met zichzelf. Het is een voedingsbodem voor please-gedrag. Zij leren al van jong af hoe ze moeten behagen. Het is een leerschool om later anderen te dienen.

Het kind moet zich in zo’n gezinsdynamiek steeds zorgen maken over de ouders. Hoe gaat het met mama? Voelt zij zich vandaag verdrietig? Is papa weer dronken? Zullen ze weer ruzie maken? Hoe ga ik rekening houden met de gezinssituatie zodat ik er het minste last van heb? Het kind leert steeds de energie van het huidige moment peilen, zodat het zich in elke situatie kan aanpassen. Dit kan gaan van een minimale emotionele verwaarlozing naar letterlijk mentaal overleven. Het hoeft niet altijd over een zware emotionele mishandeling te gaan hoor.

Als bijvoorbeeld één van de ouders langdurig ziek is of hulpbehoevend, dan krijgen we hetzelfde effect. Of er zijn meerdere kinderen in het gezin en 1 kind is zwaar hulpbehoevend. Wanneer jij van nature uit de gevoeligste bent, zal de situatie het meeste aan jou knagen. Nog een oorzaak kan zijn dat jouw beide ouders zwaar please-gedrag vertonen. Op deze manier werd jij getraind om steeds begaan te zijn met anderen.

HSP is door hoog gevoeligheid anderen sterk aanvoelen en het kon ontwikkeld worden door trauma. Je werd heel ontvankelijk voor energieën, mimiek, gedragingen, gevoelens en emoties van anderen.

Personen met deze vorm van HSP voelen zich door anderen niet zo goed begrepen.

Buitenbeentje.

Vanuit hun kindertijd dragen ze een schaduw van eenzaamheid in zich mee. Het buitenbeentje. Het lijkt wel of anderen blind zijn en alleen jij kan zien. Dat gevoel van er alleen voor te staan. Soms is er onbegrip voor de sterk ontwikkelde fijngevoeligheid van deze mensen. Mensen die hoog sensitief zijn handelen meestal met hun zesde zintuig en hebben een sterk ontwikkelde intuïtie. Zij hebben een hoog EQ. Zij zijn overgevoelig.

Wanneer ze later vat kunnen krijgen op hun emotionele leegtes, dan zullen zij veel meer bereiken dan iemand met een meer uitgesproken IQ. Want wat ben je ermee, wanneer je een IQ primus bent, maar de taal van de emotie niet begrijpt?

Mensen met HSP hebben het op de werkvloer niet gemakkelijk.

Zij zien de dingen op voorhand gebeuren en kunnen hun collega’s en werkgevers haarfijn inschatten. Je bedot hen niet en ze doorprikken de spelletjes die er op de werkvloer gespeeld worden.

Mensen met HSP ontwikkelden onvoldoende zelfliefde. Net omdat ze zich zo buiten de standaard voelen, gaan ze vaak aan zichzelf twijfelen. Onderpresteren bijvoorbeeld. Zij zijn de allergrootste kanshebbers voor mentaal- en lichamelijk misbruik. Door hun emotionele noden zijn ze hongerig op zoek naar ware liefde, validatie en genegenheid. Ze hebben moeite met alleen zijn. Iedereen die ooit in de val van de narcist stapte, vertelt nadien dat zij de rode vlaggen had aangevoeld, maar die negeerde. Dus we voelen het wel, maar negeren het.

Door hun please-gedrag voelen zij zich door de programmatie uit de kindertijd geroepen om de cluster B te dienen. Als tegenprestatie worden ze tijdelijk beloond met de illusie van ware liefde.

Omdat zij zo intens empathisch zijn, hebben ze alle begrip voor het geworstel van hun narcistische partner. Ze bedekken de feiten steeds met de mantel der liefde. Ze zijn gewend om altijd maar te geven, en zichzelf constant weg te cijferen en in te zetten voor de andere. En als ze de narcist kan helen, dan zal zij uiteindelijk gelukkig worden. Dan zal zij de goede persoon die zelden naar boven komt, altijd kunnen zien.

Alleen beseft zij niet dat die goede persoon onecht is. Want wanneer de narcist zich goed toont, dan is hij zichzelf niet. Daarom hervalt hij steeds terug in zijn ware zelf.

Zelfzuchtige profielen jagen op dit soort mensen.

Wanneer het zoveelste HSP-verhaal verschijnt dan voelen hoog sensitieve personen zich naar waarde geschat. Ze voelen een bepaalde erkenning. Volgens hen is het iets dat zij meer hebben dan anderen. En in zeker zin klopt dit ook.

Ze voelen zich in onze samenleving een beetje buitenstaander. En omdat ze niet echt beseffen wat de oorzaak van hun overgevoeligheid is, beheerst deze emotionele overprikkeling hen. Het controleert hen. Het zorgt voor tal van valkuilen.

Zoek de juiste hulpverlener. Het moet iemand zijn die de oorzaak van HSP samen met trauma kan plaatsen, maar ook iemand die kennis heeft van hoogbegaafdheid, autisme, ADHD.

Deze begeleidt jou op mentale weerbaarheid. Grenzen beschermen. Je valkuilen aanpakken. Deze coach of therapeut zal jou de nodige inzichten i.v.m. jouw hechtingsproblematiek, kindertijd en pakt het probleem in de kern aan.

Door zelfliefde en weerbaarheid te versterken blijven nadien enkel nog de voordelen van je hoog gevoeligheid over. Deze persoon zal nu in staat zijn om de emotionele overprikkelingen te beheersen vanuit kracht en zelfzekerheid.  De enorme voordelen van het hoge EQ kunnen inzetten waar nodig. Voortaan zal jij jezelf niet meer moeten verliezen in een rivier van ongecontroleerde emoties.

Drukke en rumoerige omgevingen blijven voor mij plaatsen waar ik wil van wegblijven. Het is helemaal oké om te kiezen voor vredige plaatsen. Het is jouw leven en jij beslist waar je wil vertoeven. Ook dit is weerbaarheid en voor jezelf opkomen.

Je hebt nu eenmaal een overgevoeligheid voor energieën van anderen en dit is onomkeerbaar.

Narcisme en HSP.

Personen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen zeker en vast ook hoog sensitief zijn. Dit komt omdat hun pathologie ontwikkelde vanuit een psychosociale traumatische gezinsdynamiek. Ook al hebben zij vaak geen affectieve empathie of berouw, toch kunnen narcisten of een ander cluster B profiel, jouw emoties heel goed peilen. Zij spelen hier strategisch op in. Noem het eerder hun gevoeligheid voor gepolariseerde energie waar zij zo mee vertrouwd zijn. De narcist of iemand anders uit de cluster B zal deze informatie vervolgens tegen jou gebruiken en er zichzelf mee behelpen.

Wanneer de energieën van anderen naakt op ons afkomen, is het moeilijk om hiermee om te gaan.

Wanneer je zelfliefde en mentale weerbaarheid hebt ontwikkeld, dan gaat het niet meer over alle anderen, maar op een gezonde manier enkel nog over jou. Je gaat jouw plaats kunnen vinden in de maatschappij. Je zal niet meer toelaten dat anderen jou valideren. Je zal het nog wel meenemen, maar niet meer zien als kritiek. De druk die jij jezelf in het verleden oplegde, zal aanzienlijk verminderen en zelfs helemaal verdwijnen.

Onthoud dat de wereld buiten jou niet meer dan een placebogevoel is. En dat alleen jij kiest hoe anderen met jou omgaan. Alles vertrekt vanuit jezelf.

Als we willen dat de wereld verandert, moeten we eerst onszelf veranderen.

Wanneer jij binnen je eigen energieveld blijft en besluit om niet meer in functie van anderen te leven. Dan verlies je voortaan geen kostbare energie meer.

Je zal mentaal sterk staan en kracht uitstralen. De reden waarom energetische vampiers met jouw energie kunnen gaan lopen, is omdat je meer aandacht hebt voor hun noden, dan voor je eigen noden.

Mensen die op latere leeftijd zichzelf vinden, gaan bewuster leven en beleven alles diep intens. Het lijkt wel of ze uit een diepe slaap wakker worden en fris ontwaken.

Je hoort wel eens zeggen dat onze maatschappij slaapt en dat is ook zo.

Velen leven niet bewust omdat ze met issues uit het verleden worstelen. Ze beseffen niet dat ze gedragspatronen hebben die het gevolg zijn van hun opvoeding. Ze leven niet echt in het nu, maar eerder in het verleden.

Mensen modderen maar aan en jagen relaties achterna, omdat ze hopen dat die andere hun pijn zal wegnemen en hen graag zal zien. In tal van vormen zoeken ze naar ware liefde, die zij zichzelf niet kunnen bieden.

Nochtans is er maar één persoon die hen deze liefde kan bieden. Dat zijn zij zelf.

Hier is mijn levensmantra.

Ik ben gevoelig, maar niet afhankelijk.

Ik ben empathisch, maar ik zeg neen en doe ook neen.

Ik geef, maar niet omdat ik nodig heb om te krijgen.

Ik ben vrijgevochten en laat anderen ook vrij.

We trekken niet aan wie we willen, maar we trekken aan wie we zijn.

(Personen met HSP kunnen bij mij terecht voor begeleiding.)

(Bijvoegsel Mei 2022.) Hoogbegaafdheid.

Op latere leeftijd heb ik ontdekt dat ik hoogbegaafd ben. De hoog gevoeligheid die zo bekend is bij hoogbegaafdheid zorgt voor tal van valkuilen in je leven. Dus mijn advies aan jullie is om dit te laten onderzoeken. Alles verandert wanneer je dit te weten komt. Het lijkt alsof je voor het eerst een handleiding van jezelf in handen krijgt. 2% tot 3% in onze samenleving heeft een IQ van 145. 5% in onze maatschappij is hoog gevoelig. 85% van hoogbegaafden is hoog gevoelig. Wanneer je hoog gevoelig bent is dat niet meteen een bewijs voor hoogbegaafdheid. Er zijn vele misdiagnoses laat dit duidelijk zijn. Laat een diagnose stellen door zeer bekwame professionals.

Consultatie