HSP en narcisme.

Neurodivergentie en trauma in de kindertijd: de relatie met HSP en hechtingsproblemen

Neurodivergentie verwijst naar een verschil in de manier waarop het brein werkt, wat leidt tot een verschillende manier van informatie verwerken en prikkelgevoeligheid. Onder deze noemer vallen diagnoses zoals autisme/Asperger, OCD, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADHD en hoogbegaafdheid.

Het is belangrijk op te merken dat elke diagnose zijn eigen specifieke kenmerken en behandelingen heeft, dus elke diagnose moet afzonderlijk worden bekeken. De volgende inzichten hebben betrekking op trauma in de kindertijd. Voordat je verder leest, is het verstandig om te onderzoeken of je mogelijk hoogbegaafd bent. Hoogbegaafdheid, autisme, ADD en ADHD kunnen allemaal gevoeligheid met zich meebrengen.

Wanneer iemand me vertelt dat ze hoog sensitief zijn, kan dit een indicatie zijn van hechtingsproblemen en psychosociaal trauma. HSP kan tijdens de kindertijd worden gevormd als een vorm van overleving bij misbruik, waarbij een extreem waakzame houding ten opzichte van de ouders nodig is. Dit kan leiden tot een verplichte focus op het welzijn van de ouders in plaats van op zichzelf, vanwege de gezinsdynamiek, zoals parentificatie, gebrek aan aandacht en bescherming, enzovoort.

Hoe trauma in de kindertijd kan leiden tot hooggevoeligheid: begrijpen en ondersteunen van HSP

Er zijn echter vele mogelijke oorzaken voor hooggevoeligheid en het is belangrijk om te overwegen dat trauma in de kindertijd slechts één van de mogelijke factoren is. Het begrijpen van deze relatie kan ons helpen begrijpen waarom sommige mensen hooggevoeligheid ervaren en hoe we hen kunnen ondersteunen bij het vinden van passende hulp.

Het ontbreken van een veilige hechting en het doormaken van trauma kan ervoor zorgen dat een kind geen gezonde relatie met zichzelf kan opbouwen en geen authentieke identiteit kan ontwikkelen. Het mist dan de kans om alle ontwikkelingsstadia door te maken die bij een gezonde ontwikkeling horen.

Personen met HSP zijn extreem empathisch en daardoor zeer gevoelig voor de energieën van anderen. Dit kan zo sterk zijn dat zij de pijn en verdriet van anderen kunnen voelen en overnemen. Het kan voor hen overweldigend zijn om zich in een groep mensen te bevinden en zij geven de voorkeur aan ‘one-to-one’ gesprekken. Ze vermijden oppervlakkige praatjes en roddelen en hebben liever diepgaande gesprekken waarin ze kunnen leren.

Trauma en het ontbreken van veilige hechting kunnen leiden tot overgevoeligheid en HSP

Hoewel ieder mens uniek is met een eigen persoonlijkheid en zielscontract, werkt ons limbisch systeem, ook wel het oer-brein genoemd, bij iedereen op dezelfde manier. Wanneer dit brein onder zware druk staat, ontstaan er tal van neurologische reacties die kunnen leiden tot overgevoeligheid voor stress. Personen met trauma hebben vaak herinneringsankers en gangpaden in hun brein gecreëerd die sterk alert zijn en hun verdedigingsmechanismen kunnen overreageren.

Kortom, het ontbreken van een veilige hechting en het doormaken van trauma kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en personen met HSP kunnen extreem empathisch zijn en gevoelig voor de energieën van anderen. Bovendien werkt ons oer-brein bij iedereen op dezelfde manier, maar kan het bij personen met trauma overgevoelig reageren.

Wanneer we ons constant op dezelfde gedachten richten, zal dit na verloop van tijd ons gedrag bepalen. Dit geldt voor alle denkpatronen en ons dagelijks gedrag is dan ook het resultaat van wat er zich in ons hoofd afspeelt.

Ouders met mentale/emotionele problemen kunnen de verbinding met hun kind beïnvloeden, waardoor het kind zich op anderen richt en please-gedrag ontwikkelt

Als ouders mentale en emotionele problemen hebben, kan dit hun vermogen om optimaal verbinding te maken met hun kind beïnvloeden. Kinderen zijn op zeer jonge leeftijd zeer gevoelig voor deze signalen. Dit kan leiden tot een verschuiving waarbij het kind niet meer in staat is om de focus op zichzelf te richten. Dit heeft allerlei gevolgen, zoals het ontbreken van zelfliefde en een ware identiteit. Het kind wordt geconditioneerd om zich later meer op anderen te richten dan op zichzelf en ontwikkelt please-gedrag als een manier om anderen te behagen en te dienen.

Kinderen in deze gezinsdynamiek moeten zich voortdurend zorgen maken over hun ouders en de situatie in het gezin. Ze leren de energie van het moment af te peilen om zich aan te passen aan elke situatie, van minimale emotionele verwaarlozing tot letterlijk mentaal overleven. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een langdurig zieke ouder, een ouder die hulpbehoevend is of een gezin met meerdere kinderen waarvan één zwaar hulpbehoevend is.

Als je van nature de meest gevoelige bent, zal de situatie het meest op jou wegen. Hetzelfde geldt als jouw ouders zich altijd bezighouden met het behagen van anderen, waardoor je wordt getraind om altijd bezig te zijn met anderen en niet met jezelf.

De kracht van hoog sensitiviteit: ontvankelijkheid voor energieën en ontwikkelde intuïtie, maar ook kwetsbaarheid voor misbruik en behoefte aan zelfliefde

Hoog sensitiviteit is het sterk aanvoelen van anderen en kan worden ontwikkeld door trauma. Mensen met HSP zijn heel ontvankelijk voor energieën, mimiek, gedragingen, gevoelens en emoties van anderen en dragen vaak een schaduw van eenzaamheid uit hun kindertijd met zich mee. Soms is er onbegrip voor hun fijngevoeligheid. Ze handelen vaak met hun zesde zintuig en hebben een sterk ontwikkelde intuïtie en hoog EQ.

Als mensen met HSP vat krijgen op hun emotionele leegtes, kunnen ze meer bereiken dan iemand met een hoog IQ. Ze zien dingen vaak op voorhand gebeuren en kunnen hun collega’s en werkgevers haarfijn inschatten. Ze doorprikken gemakkelijk de spelletjes die op de werkvloer worden gespeeld.

Mensen met HSP hebben echter vaak onvoldoende zelfliefde omdat ze zich anders voelen en aan zichzelf gaan twijfelen. Ze zijn daarom gevoeliger voor mentaal en lichamelijk misbruik en hebben honger naar ware liefde, validatie en genegenheid. Ze hebben moeite met alleen zijn en negeren vaak de rode vlaggen van bijvoorbeeld narcisten, ook al voelen ze deze wel aan.

HSP en narcistische partners: De valkuilen van een hoog EQ

Kortom, HSP kan worden ontwikkeld door trauma en zorgt ervoor dat mensen sterk aanvoelen wat er in hun omgeving gebeurt. Mensen met HSP hebben een hoog EQ en intuïtie, maar kunnen ook kwetsbaar zijn voor misbruik en hebben vaak moeite met zelfliefde en alleen zijn.

Mensen met HSP voelen zich door hun please-gedrag vaak geroepen om de cluster B-persoonlijkheid te dienen, in ruil voor de illusie van ware liefde. Ze begrijpen vaak het geworstel van hun narcistische partner en bedekken de feiten met de mantel der liefde. Ze zijn gewend om altijd maar te geven, zichzelf constant weg te cijferen en in te zetten voor anderen, in de hoop dat ze op die manier gelukkig worden en de goede persoon van hun partner kunnen blijven zien.

Helaas beseffen ze vaak niet dat de goede persoon van hun narcistische partner onecht is. Wanneer de narcist zich goed voordoet, is hij niet zichzelf en hervalt hij steeds terug in zijn ware zelf.

HSP en omgeving: Hoe je vredige plaatsen kunt kiezen om overprikkeling te voorkomen

Mensen met HSP voelen zich soms buitenstaanders in onze samenleving. Verhalen die hun overgevoeligheid benadrukken, geven hen een zekere erkenning. Maar ze realiseren zich niet altijd de oorzaak van hun overprikkeling en hoe dit hun gedrag kan beheersen en tot valkuilen kan leiden.

Vind de juiste hulpverlener met kennis van HSP, trauma, hoogbegaafdheid, autisme en ADHD. Zo kan je mentale weerbaarheid ontwikkelen, grenzen beschermen en valkuilen aanpakken. Werk aan zelfliefde en weerbaarheid om voordelen van HSP te benutten en emotionele overprikkeling te beheersen.

Kom voor jezelf op en zoek vredige plaatsen als drukke omgevingen te veel zijn. Bescherm jezelf en doe wat goed voelt voor jou.

Hoog sensitief zijn en persoonlijkheidsstoornissen: Hoe je jezelf kunt beschermen tegen manipulatie

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen ook hoog sensitief zijn, omdat hun pathologie vaak is ontstaan vanuit een psychosociale traumatische gezinsdynamiek. Hoewel ze misschien geen affectieve empathie of berouw hebben, kunnen ze je emoties wel goed aanvoelen en strategisch gebruiken. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn en jezelf te beschermen tegen manipulatie.

Het is nooit te laat om te werken aan jezelf en je mentale weerbaarheid te versterken. Je zal merken dat wanneer je jouw eigen noden op de eerste plaats zet, je meer rust en harmonie ervaart in je leven. Door bewust te leven en te genieten van elk moment, ga je meer voldoening halen uit het leven en ga je de wereld op een andere manier bekijken.

Hoog sensitief zijn is een gave die je positief kan inzetten. Accepteer en omarm jezelf om je unieke kwaliteiten en talenten te ontdekken. Wees trots op wie je bent en laat anderen jouw innerlijke kracht en rust niet verstoren. Omring jezelf met mensen die jou steunen en inspireren en leef bewust en geniet van het leven, want het is kostbaar. Verspil geen tijd aan zorgen en stress.

Emotionele verwerking en loslaten

Het is belangrijk om te begrijpen dat ware liefde begint bij zelfliefde. Als we niet van onszelf houden, kunnen we ook geen gezonde relaties hebben met anderen. Het is een proces van bewustwording en zelfreflectie. We moeten ons afvragen waarom we ons gedragen op een bepaalde manier en welke overtuigingen we hebben over onszelf en anderen. Het is ook belangrijk om de emoties uit het verleden te verwerken en los te laten.

Dit betekent niet dat we onze ervaringen moeten vergeten, maar dat we ze moeten begrijpen en accepteren. Zo kunnen we onszelf bevrijden van de last die we met ons meedragen.

Het ontwikkelen van zelfliefde vergt tijd en inzet, maar het is het zeker waard. Het zorgt ervoor dat we gelukkiger en gezonder worden, en dat we betere relaties hebben met anderen. Het stelt ons in staat om ons leven bewust en in het nu te leven.

Hier is mijn levensmantra.

Gevoeligheid is een deel van mijn persoonlijkheid, maar ik ben niet afhankelijk van anderen.

Empathie is een vaardigheid die ik bezit en ik gebruik deze om anderen te begrijpen, maar ik ben ook in staat om nee te zeggen en mijn eigen grenzen te respecteren.

Ik geef graag aan anderen, niet omdat ik iets terug verwacht, maar omdat ik geniet van het geven.

Vrijheid is belangrijk voor mij en ik respecteer ook de vrijheid van anderen. Ik geloof dat we allemaal het recht hebben om ons eigen leven te leiden op onze eigen manier.

We trekken niet aan wie we willen, maar we trekken aan wie we zijn.