Hoe herken je een narcist?

“Er is altijd enige waanzin in liefde

Maar er is ook altijd een reden voor waanzin”

Narcisme in opmars.

Volgens cijfers die voorhanden zijn zou 1% de narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben. Wees er toch maar zeker van dat deze cijfers al lang niet meer juist zijn. Narcisme is immens in opmars.

Trauma in opmars.

De samenleving geeft trauma door aan de volgende generatie. Trauma blijft een zware benaming. Maar iedereen groeit op met iets dat later veel werk zal vragen om het te kunnen herstellen.

Op een zekere dag maken we allemaal iets mee en zullen we hierdoor beseffen dat we niet altijd bedruipt zijn met tools om er op de juiste manier mee om te gaan. De pijn en het verdriet zal iets in ons spiegelen dat nood heeft aan verandering.

Planeet aarde: Psychiatrie van het universum.

Ik wou deze omschrijving met jullie delen. Het zegt alles over het geworstel van de mensheid.

Ja het gaat slecht met de samenleving. Nochtans blaak ik steeds van positivisme en is dit geen negatieve gedachte. Ik ben gewoon realistisch. Het is nu eenmaal zo. Het bewustzijn moet omhoog. Anders blijven we dezelfde fouten maken.

Mijn teksten en consultatie kunnen confronterend zijn. Kies je ervoor om dezelfde shit-keuzes te maken? Of ben je klaar om een nieuw boek te schrijven en het oude boek in de kast te zetten?

Heb je kinderen? Besef dan dat al jouw keuzes hun levensloop bepalen.

Op zoek naar antwoorden.

Je schuimt volop het internet af, je leest boeken, want je wil alles over narcisme weten. Is de persoon waar ik een relatie of een verbinding mee heb een narcist(e)?

Geen enkele tekst of boek zal zekerheid geven. Want uiteindelijk blijven jullie vastzitten. Je belandt vroeg of laat bij een hulpverlener. Of de kop gaat in het zand en je maakt jezelf wijs dat het zal veranderen. Er kunnen tientallen jaren voorbijgaan. Omdat je liever blind blijft en wil geloven in een illusie. Omdat je emotioneel afhankelijk bent. Liever in dit misbruik blijft, dan alleen te moeten zijn.

Er bestaat niet enkel maar 1 type dat we narcist kunnen noemen. Lezen we over narcisme en worden we geconfronteerd met narcistisch gedrag dan gaat men ervan uit dat deze persoon een narcist(e) is. Wanneer we dieper naar het gedrag van deze persoon gaan kijken, zien we vaak andere zaken.

De samenleving noemt tegenwoordig alle aparte gedragingen narcistisch. Via lezingen en workshops ga ik naar de diepste kern van de oorzaak.

Afwijkend gedrag bij volwassenen vindt ontwikkeling in de kindertijd. Het hoeft niet altijd om een persoonlijkheidsstoornis te gaan. Er kunnen allerlei redenen zijn voor afwijkend gedrag.

Je klikte op, ‘hoe herken je een narcist?’.

Ik denk dat het beter is om rode vlaggen op te sommen. Let op, dit zijn niet de 9 officiële diagnostische kenmerken. Die vind je overal en daar ben je niet veel mee. De gedragingen hieronder zijn typerend voor mensen met onverwerkt trauma. Wil je weten of jouw partner nog kan of wil veranderen? Neem dan contact op met mijn praktijk voor een consultatie.

Wat ik hieronder ook opsom, besef dat jouw partner of de persoon waarover je opzoekingen doet tegenovergesteld gedrag kan vertonen. Er is zoveel meer dan narcisme alleen. Er zijn 10 persoonlijkheidsstoornissen en tal van andere stoornissen. Neurologisch, lichamelijk kunnen er dingen zijn. Iemand kan plots veranderen of iets meemaken en dan narcist(e) worden genoemd. Een scheiding kan sommige mensen wrokkig maken. We moeten niet zo snel labelen. Dit wil niet zeggen dat het niet bestaat. Absoluut zeker wel. Maar doe het realistisch. En berust je vooral niet in de slachtofferrol. Geloof mij, dat is niet de rol die je wil spelen.

Zowel vrouwen als mannen vallen hieronder. Wat betreft narcisme en borderline: Trauma explodeerde zo erg dat er vandaag evenveel vrouwen zijn als mannen. Er wordt gewoon in teksten vaak de ‘hij-vorm’ gebruikt, omdat dit gemakkelijker schrijft.

Verdedigingsmechanisme van onverwerkt trauma.

Rode vlaggen.

 • Charmant en innemend (uitzonderlijk). In combinatie met ander gedrag uit de lijst.
 • Spiegelen. (Iemand die zich spiegelt aan een ander laat dit vaak zien door dezelfde houding aan te nemen of op hetzelfde moment iets doen als de ander. Spiegelen wordt ook wel nabootsen genoemd)
 • Ophemelen.
 • Overdreven veel complimentjes.
 • Je wordt op een verhoog geplaatst.
 • Extra veel aandacht.
 • Veel sms’jes.
 • Men probeert de relatie te versnellen.
 • Het gaat allemaal heel snel.
 • Het voelt als de enige ware.
 • De persoon praat oppervlakkig.
 • Er is een laag bewustzijn.
 • Ophemeling van eigen persoon.
 • Vaak op telefoon en pc.
 • De aandacht is versnipperd.
 • Nood aan bewondering.
 • Nood aan veel aandacht.
 • Kinderachtig gedrag.
 • Schuift gebeurtenissen af op de omgeving.
 • Belooft verandering in woorden, nooit in daden.
 • Snel in het verweer gaan.
 • Elk ongeluk of voorval wordt meestal buiten de verantwoordelijk van deze persoon gezien.
 • Neemt zelden verantwoordelijkheid voor eigen gedrag.
 • Ziet eigen aandeel moeilijk, zelden of nooit.
 • Hypergevoelig. Overprikkeling.
 • Snel gekwetst.
 • Wedijvert.
 • Afmeten.
 • Arrogant.
 • Boos op de samenleving.
 • Zit met wrok.
 • Voelt zich snel bekritiseerd.
 • Ongeduldig.
 • Impulsief.
 • Streng en dominant.
 • Controlerende houding.
 • Vaak liegen.
 • Veel verbloemen.
 • Perfectionistisch en daardoor dwangmatig.
 • Verslavingen.
 • Psychiatrische medicijnen, gebruiker.
 • Gevaarlijke en extreme sporten, zoeken van kicks.
 • Nood aan adrenalinekick.
 • Eetstoornissen.
 • Oppervlakkige relatieband met kinderen.
 • Weinig echte vrienden.
 • Niet echt diepgang.
 • Neerkijken op anderen.
 • Strafblad.
 • Oneerlijk gedrag.
 • Verslavingen in de kindertijd.
 • Slechte relatiebanden met familie.
 • Verwend geweest door mama en papa.
 • Verwend geweest door mama en papa veel afwezig.
 • Moeders kindje.
 • Trauma in de kindertijd.
 • Als kind geadopteerd zijn.
 • Uit oorlogsgebied afkomstig zijn.
 • Uit ontwikkelingsland afkomstig zijn.
 • Gevaarlijk rijgedrag.
 • Neerbuigend gedrag.
 • Vindt zichzelf uniek en speciaal.
 • Voelt zich gerechtigd om te hebben en te krijgen.
 • Geen ware ‘affectieve’ empathie.
 • Moeilijke inleving.
 • Geen berouw.
 • Egoïsme.
 • Alle aandacht gaat naar hen.
 • Jaloers en afgunstig.
 • Slachtofferrol.
 • Pushen naar exclusiviteit.
 • Liever enkel met jou alleen zijn.
 • Men kan niet alleen zijn. Voelt zich dan eenzaam en verloren.
 • Kwaad zijn omdat je te laat thuis komt.
 • In ruzie ontsteken en jou beschuldigen van vreemdgaan, ook al is daar geen enkele reden toe.
 • Triangulatie. (Jou jaloers maken door anderen op te hemelen, zodat jij je slecht en minder voelt. Een derde persoon in de relatie brengen. Etc.)
 • Jou uithoren, informatie vergaren. Daarna tegen jou gebruiken.
 • Eerst meeleven over pijnlijke kwesties van vroeger. Je neemt hen in vertrouwen. Nadien beschamen ze dit vertrouwen door het verhaal tegen jou te gebruiken.
 • Dingen zien die er niet zijn. Achterdochtig gedrag.
 • Bij jou intrekken en jij betaalt alles. Laat jou instaan voor de kosten.
 • Jou financieel afhankelijk maken eens gehuwd.
 • Gijzeling. Je opsluiten en de deur op slot doen.
 • Eigen zaak opstarten en alle aandelen op hun naam. Jou als werknemer aanduiden. Na scheiding val je zonder financiële rechten.
 • Geld vergaren en op andere rekeningen zetten. Waar jij niets van afweet.
 • Contracten en aktes zodanig opstellen dat jij uitgesloten wordt.
 • Passieve agressie. (Onder de gordel kwetsen en toch vriendelijk blijven. Je voelt de steek maar je wuift het weg omdat het op een manier gebeurt dat je niet kan bewijzen dat het slecht bedoeld is)
 • Grappen om jou neer te halen.
 • Jouw kledij afbreken.
 • Je familie en vrienden afbreken.
 • Jouw werk of hobby’s onwaardig vinden.
 • Jou belachelijk maken.
 • Je kinderen tegen jou opzetten.
 • Alleen willen zijn met jou en niet met de kinderen erbij.
 • Steeds over jouw grenzen gaan. Geen rekening houden met jou.
 • Geen neen kunnen verdragen en conflicten opstarten wanneer zij hun zin niet krijgen.
 • Woede aanvallen.
 • Fysiek geweld.
 • Projecteren. (Van projectie is sprake wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze aan iets of iemand anders toe te schrijven. Projectie gebeurt vaak onbewust. Projectie is dan ook een afweermechanisme tegen negatieve emoties)
 • Pieken in emoties. Zeer hoge en lage pieken in stemmingen. Stemmingswisselingen.
 • Dissociatie. (Is een verstoring en/of onderbreking van het normale psychisch functioneren, die van invloed is op onder andere het denken, geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag. Dissociatieve symptomen kunnen ieder gebied van het psychisch functioneren verstoren)
 • Psychoses. (Tijdens een psychose ervaar je de wereld anders dan andere mensen: Je hoort bijvoorbeeld stemmen of ziet mensen die er niet zijn (hallucinaties). Jouw gedachten veranderen. Je legt de dingen om je heen op een andere manier uit, en geeft ze een speciale betekenis (wanen).
 • Burn-out.
 • Dreigen om zichzelf iets aan te doen. Zelfmoord gedachten.
 • Om je kinderen te ontvoeren naar het buitenland als je weggaat.
 • Schuldgevoelens opdringen.
 • Onredelijke verwachtingen.
 • Geen besef van eigen gedrag.
 • Jou betichten van bepaald gedrag terwijl zij dit gedrag zelf doen en dan nog eens maal 10.
 • Zwart op witte bewijzen ontkennen.
 • Buitenshuis een geliefd persoon zijn. Thuis helemaal niet.
 • Net nog ruzie maken en razend zijn. Maar meteen omschakelen naar ‘geen vuiltje aan de lucht’ in de aanwezigheid van anderen.
 • Geen ware intimiteit.
 • Geen aandacht voor jouw wensen en noden.
 • Tijdens een conflict jou achtervolgen naar een andere kamer. Jou niet met rust laten.
 • Bedreigingen.
 • Vernederingen.
 • Jou afstraffen en nadien belonen. Slagen en zalven.
 • Manipulatie.
 • Ontkenning.
 • Onvolwassen gedrag.
 • Neurotisch.
 • Rationaliseren.
 • Regressie. (Vroegere gebeurtenis: Negatief in gevoelens en emoties)
 • Intellectualisering.
 • Onderdrukken.
 • Jou bang maken.
 • Dreigen om jouw kinderen af te pakken als je wil scheiden.
 • Doen alsof ze boven de wet staan.
 • Tijdens een conflict weglopen en er daarna niet meer op terug komen.
 • Jou dagenlang negeren en dan erna doen of er niets is gebeurd.
 • Zeer lange emotioneel beladen berichten en razend worden als je niet terugstuurt.
 • Verlatingsangst.
 • Stalking.
 • Koopverslaving.
 • Dreigen om vreemd te gaan.
 • Emotionele chantage.
 • Uit een rijdend voertuig springen.
 • Van een hoogte willen springen om zichzelf iets aan te doen.
 • Gaslighting. (Is een vorm van emotionele manipulatie. Een gaslighter voedt zijn of haar zelfvertrouwen door de waarheid overtuigend te verdraaien. Door de twijfel die dit zaait (‘Ben ik nou gek? ‘) gaat het slachtoffer meer en meer op de gaslighter leunen, waardoor deze zich steeds belangrijker voelt)

“Achter een eenmaal afgenomen masker kan men nooit meer verdwijnen”

Consultatie

Rechtbank