Als slachtoffer van een narcist denk je dat hij een spel met jou speelt, maar hij speelt geen spel met jou. ‘Hij speelt een spel met zichzelf’. Jij ben geen tegenstander van hem, maar een pion in het spel.

‘Tuurlijk speelt hij spelletjes met mij!’, hoor ik jou zeggen. Maar je moet begrijpen dat de narcist op oorlogspad is met zichzelf en dan raak je de vijand niet rechtstreeks.

Je raakt de mensen die bij de vijand horen. Je raakt hun bezittingen. Mensen worden gekwetst in de strijd en dit noemen ze ‘bijkomende schade’.

Zij worden opgeofferd om tot bij de echte vijand te geraken. Wanneer je het koningshuis wil raken, dan raak je niet rechtstreeks de koning, maar zijn onderdanen. Je vernietigt elke inwoner. Deze mensen zijn onschuldig en zijn niet de tegenstander. Zij werden enkel gedood om de echte tegenstander te raken. Dat is net hetzelfde wat er met jou gebeurt. De narcist is op oorlogspad met zichzelf en jij bent gewoon een pion om die oorlog mee te voeren.

Narcisten zien hun geliefden en omgeving niet als mensen met eigen noden, wensen en doelen. De narcist ziet hen enkel als een spiegelbeeld van hem zelf.

Hij ziet jou niet en ziet zijn eigen gevoelens afgespiegeld naar zichzelf. De narcist gebruikt jouw ziel om zich goed of slecht te voelen. De spelletjes die je denkt dat hij met jou speelt, speelt hij rechtstreeks met zichzelf en niet met jou. Want zijn gedrag heeft niets met jou te maken.

Jij bent gewoon het gereedschap om dingen te creëren binnen hemzelf.

Hoe dit verschrikkelijke misbruik naar jou uitspeelt, daar houdt hij niet eens rekening mee of daar wil hij zelfs geen weet van hebben. Dat doet er gewoon niet toe. Je mag dit dus niet persoonlijk nemen.

Slachtoffers nemen dit wel persoonlijk en zo gaan ze zich nog minderwaardiger voelen. Dit mondt uit op een validatieproces binnen henzelf, en daardoor gaan ze zichzelf nog meer onderschatten. Vervolgens heeft deze innerlijke strijd eveneens niets met de narcist te maken, maar met henzelf.

Zij beseffen niet dat de voedingsbodem voor het misbruik bij hen ligt …

Wanneer je in misbruik blijft, dan heb je een gebrek aan zelfliefde en daardoor armoedige of geen grenzen. Zolang je daarmee niet aan de slag gaat en de oorzaak ervan niet opzoekt, zal je net als de narcist daarmee in strijd blijven.

Ik zeg altijd dat de cluster B en het slachtoffer in dezelfde baarmoeder gerijpt zijn. Alleen werken zij dit op een andere manier uit.

Bij de narcist zal het nooit om jou gaan, hoelang je ook wacht. Want om het persoonlijk te maken zou dit betekenen dat de narcist jou als een persoon ziet. Zo werkt het niet. De narcist ziet anderen als een object en pion om de oorlog mee te voeren die binnenin hem woedt.

Mensen die trauma vanuit de kindertijd begrijpen en hoe dit later ontvouwd, zullen de dynamiek ervan beter kunnen plaatsen.

Mensen zijn biologische processen en een proces wordt gestart door een duidelijke trigger en eindigt met een duidelijk resultaat. De narcist weet dat je een persoon bent, net zoveel dat hij beseft dat een tafel een tafel is, en een stoel een stoel.

Emotioneel kan hij dit niet plaatsen, omdat er geen emotionele verbindingen met anderen mogelijk zijn. Het feit dat je een andere mens bent, is voor hem een categorisatie, een opsomming van onderdelen, een klassement. Van een stoel weten we dat het een stoel is, maar we voelen er ons niet mee verbonden. Zo gaat de narcist met gevoelens om. Wij zijn gewoon dingen voor hem. ‘Objecten’. En, we zitten in zijn frame, of we zitten erbuiten. Zo zwart wit is het.

Alle gevoelens die hij voor jou of tegen jou lijkt te bezitten, goed en slecht, positief en negatief, zijn gewoon geprojecteerde gevoelens die hij van en over zichzelf heeft.

Als je de narcist zijn gevoelens dieper wilt bestuderen, dan kom je van een kale reis terug. Jij bestaat niet voor de narcist. Je bent geen individu, maar een opslagplaats voor alle emoties waar hij niet mee om kan.

Hij houdt niet van je, maar hij houdt van het gevoel dat jij hem geeft. Hij haat jou niet, maar heeft iemand nodig waartegen hij deze haat kan uiten.

Je bent helaas niet belangrijk genoeg voor hem. Al deze emoties zijn niet op jou van toepassing. Jij dient als de kostuums voor zijn toneelstukken, om zijn verhalen te kunnen uitvoeren.

En jij bent zijn publiek niet. Hij is zijn eigen publiek. Jij bent gewoon de drager of de katalysator om het meer geloofwaardiger te maken.

Hij zal jou hiervoor manipuleren, verwijderen, rangschikken, vernederen, beledigen, bewieroken, beliegen, verafgoden, zolang zijn script dit nodig heeft.

Op geen enkel moment zal hij zich afvragen hoe zijn behandelingen jou laten voelen, want je bent een object zonder gevoelens.

Jij vraagt jezelf toch ook niet af of jouw auto liever ergens anders naartoe zou rijden? Daar sta je niet bij stil, dat zou nogal idioot zijn. Je stapt in je auto en je rijdt naar je bestemming. Dit is vergelijkbaar met hoe de narcist jou gebruikt.

De personen die mijn praktijk bezoeken zeggen dan, dat hij toch ergens hun gevoelens moet kunnen waarnemen? ‘Want hij beschuldigt mij er steeds van dat ik kwaad op hem ben en hem haat. Of zaken die te maken hebben met mijn gevoelens, dan moet hij toch weten dat ik gevoelens heb?’

Dat is juist, maar deze informatie wordt enkel door hem begrepen, doordat ze betrekking hebben op hem en niet op jou.

De narcist zijn gevoelens beheersen hem volledig. Jouw gevoelens zijn enkel belangrijk door hoe de narcist zich daardoor voelt.

Gevoelens die ‘jou raken’, maar ‘hem niet’, zijn daarom niet van tel.

Als de inkt van jouw printer op is bekommer jij jezelf toch ook maar alleen over het feit dat je niet meer zal kunnen printen? Je zal dus enkel rekening houden met het feit dat je niet zonder inkt valt, zodat je kunt blijven afdrukken.

Als je auto niet meer kan rijden, dan zal je hem ook niet meer kunnen gebruiken. Dus alles wat de narcist kan raken is belangrijk voor hen. Zoveel beteken jij voor je narcist.

Deze buitenaardse manier is moeilijk te bevatten en voor velen niet te begrijpen, omdat zij zo niet in elkaar zitten.

Boodschap voor justitie!

De narcist gaat eveneens zo met zijn kinderen om. Daarom dat justitie dringend het bezoekrecht tussen een cluster B en zijn kinderen anders zullen moeten gaan benaderen.

Justitie is verantwoordelijk voor de vele kinderen die door hun narcistische ouders mentaal worden vernietigd. De narcistische ouder doet alsof hij met zijn kind begaan is voor het oog van de samenleving. Maar achter gesloten deuren kennen alleen zijn naasten hoe het echt uitspeelt. Kinderen zijn speelbal, munitie en pion voor hun narcistische ouder. Deze ammunitie wordt ingezet om de ex af te straffen en te vernietigen.

De wettelijke macht spreekt naïeve vonnissen uit, wanneer men zegt dat een kind beide ouders in de opvoeding nodig heeft. Dit geldt absoluut niet voor de meeste cluster B persoonlijkheidsstoornissen!

Normaal gezien bekijken we anderen niet als objecten, begrijpen we dat anderen gevoelens hebben en zijn we met hen begaan. Cluster B niet. Zo zijn ze nu eenmaal.

Zij hebben geen empathie en kunnen zich niet inleven in de gevoelens van anderen. Zij kennen geen wroeging.

Wanneer de narcist jou manipuleert, beliegt, hersenspoelt, afbreekt, minderwaardig laat voelen. Dan gaat dit niet over jou, maar om zichzelf een beter gevoel te geven.

Wanneer hij jou beschuldigt en haat, dan gaat het daar ook niet over. Het gaat erover dat hij zich slecht voelt.

Heb je er nog nooit op gelet dat al die dingen niets met jou te maken hebben? Hij beschuldigt jou alleen maar van dingen die je nooit hebt gedaan en die niet gebeurd zijn.

Dit is de dynamiek van de cluster B.

Het gaat niet over jou, maar over hem en zijn gevoelens. Ze maken jou gewoon gek met de oorlog die binnen hen heerst.

Slachtoffers hebben achteraf de neiging om te zeggen dat ze verloren hebben. Maar ze hebben niet verloren, want ze hebben niet eens gespeeld. Je was niet de andere speler, maar de bal.

Jij was de muis en hij de kat …

Dit is de enige reden waarom je tot de narcist niet doordringt en nooit zal doordringen. Hij zal nooit begrijpen waarom je verdrietig bent. Hem dit trachten uit te leggen is tijdverlies. Alles wat de narcist doet, doet hij voor zichzelf en het gaat enkel over hem of haar.

Wanneer je in een relatie bent met een narcist kan je dit moeilijk zo zien. Het is pas wanneer je achteraf afstand neemt dat deze dynamiek duidelijker zal worden.

Besef dat de narcist er niet op uit is om jou te vernietigen. Hoe zou dat ook kunnen? Je bestaat niet eens voor hem!

Hij gebruikt jou om zichzelf te vernietigen of weer op te bouwen.

Wanneer je meermaals met een hamer op een nagel klopt, dan is dat toch ook niet om de hamer te vernietigen? Daar dient hij voor. Wanneer de hamer per ongeluk breekt dan weet je dat dit kan gebeuren. Zo dien jij ook voor de cluster B en zo zal je gebruikt worden.

Dit wil helemaal niet zeggen dat dit gedrag kan goedgekeurd worden. Alleen zo kunnen mensen misschien begrijpen waarom zij zich zo gedragen.

Het illustreert hoe egocentrisch en gefocust zij op zichzelf zijn. Dat zij iemand totaal kunnen vernietigen en dat niet eens opmerken. De narcist misbruikt, mishandelt, breekt af en gooit weg, zoals zijn eigen pad dit dicteert.

Het is persoonlijk voor jou. Maar voor de narcist is het niet persoonlijk tegenover jou.

De enige persoon die de narcist ooit zal erkennen, is zichzelf