Het bewustzijn van de narcist.

Er zijn mensen in ons leven die zich met hun bewustzijn op een andere plaats begeven. Uiteindelijk bevinden zij zich in een andere tijdsgeest, behalve dan dat zij in het nu leven. Dus tijd is uiteindelijk een illusie. Maar traditioneel gezien spreken we van tijd.

Wanneer je een lange tijd met iemand samenleeft en deze persoon heeft een laag bewustzijn, is het onmogelijk om een harmonieuze relatie met zo iemand te krijgen. Dit komt vaker voor dan we denken.

Een laag bewustzijn uit zich in vele vormen. Er zijn vele niveaus. Dit kan van een negatieve toestand gaan, tot verkeerd begrijpen wat anderen zeggen of doen, kwaadheid. En dan stijgt het verder naar het spectrum van verbaal misbruik. En wanneer het bewustzijn nog lager is, naar lichamelijk misbruik.

Daarom gebruikt niet elke persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis lichamelijk geweld. Of iemand met een laag bewustzijn hoeft daarom niet altijd een narcistische persoonlijkheid te hebben.

Als je met zo iemand samenleeft, zullen er weinig of geen raakvlakken zijn op geestelijk niveau.

Zo iemand heeft dus weinig besef over hoe jij denkt. Wanneer je iets zal willen uitleggen, dan heeft die persoon geen interesse in wat je te zeggen hebt. En iemand met een nog lager bewustzijn, zou misschien vijandig kunnen worden door jouw boodschap.

Alleen jij weet voor jezelf of je op lange termijn met zo iemand wil samenleven.

Je hoopt dat er een mirakel gebeurt. Dat hij of zij zal veranderen en inzichten zal krijgen.

Iemand met een laag bewustzijn kan plots veranderen. Wat nodig is om te veranderen kan bijvoorbeeld een zware opdoffer zijn in de vorm van een verlies, een ongeluk of ziekte.

Mensen die zwaar verankerd zitten in hun ego, kunnen zich tijdelijk openstellen.

Het ego wordt dan als het ware gekraakt. Dit zie je wel eens bij de narcist(e), wanneer de partner en slachtoffer uit de relatie dreigt te ontsnappen. Dan raakt dit hen zo hard dat ze zich als het ware geven. Er is op dat moment niet genoeg energie meer om het ego te voeden. Daar waar het ego voordien steeds aanstellerig was, is er nu geen energie meer voor aanstellerij en rollenspel. En voor het eerst is er een mogelijkheid om op een dieper niveau van aanwezigheid met deze persoon te communiceren.

Ik herinner mij zo’n voorvallen met mijn narcist. Plots toonde hij zijn kwetsbaarheid en vertelde hij mij dingen waarvan ik niet op de hoogte was. Het leek wel of zijn emotionele luik werd geopend en ik even mocht binnenkijken. Deze momenten zijn op één hand te tellen en achteraf bekeken werden ze ingeschakeld als overlevingsmiddel. Om mij te overtuigen. Wanneer een narcist(e) met zijn rug tegen de muur staat, is er tijdelijk veel mogelijk.

Mensen die een heel leven met een laag bewustzijn leefden kunnen in de laatste weken of dagen van hun leven of op hun sterfbed een transformatie doormaken. Sommigen die altijd wrokkig geweest zijn of met een negatieve ingesteldheid leefden, kunnen dan deze eigenschappen loslaten. Dit kan gebeuren. Doch heb ik in de praktijk ook al ervaren dat een narcist tijdens de terminale ziektefase nog steeds volop spelletjes speelde.

Maar het kan ook zijn wanneer iemand ziek wordt en daarna terug herstelt, diens geestelijke verandering niet aanhoudt en dat men opnieuw verankert in het ego.

Als de kracht terugkeert, keren ook de egoïstische patronen weer. En dan is deze persoon weer gewoon terug zichzelf. Nochtans was deze persoon zo aardig toen hij ziek was.

Het meest uitgesproken gedrag van iemand met een laag bewustzijn is misbruik.

Als er verbaal misbruik is, kan je dan met zo’n persoon leven?

Alleen jij kan weten of het dan mogelijk zal zijn om in je kracht te kunnen blijven staan.

Ik denk het niet.

Wanneer je in een lichamelijke misbruikrelatie blijft in de hoop dat deze persoon zal transformeren, is dit een illusie. Niemand kan jou vertellen wat je moet doen. Maar als je alert en waakzaam bent, jezelf observeert in de nabijheid van deze persoon, zal je weten wat je moet doen.

Je zal de gepaste actie moeten ondernemen, zodat je niet gesaboteerd wordt door patronen die in je gedachten vast geworteld zitten. Mentale, emotionele patronen, zoals angsten, eenzaamheid. Of angst voor verlies van zekerheden. Angst voor het onbekende. Als je dicht genoeg bij jezelf blijft, dan kan je deze herkennen en ze overstijgen.

Vast komen te zitten in een zieke en destructieve vernietigende relatie waarbij iedereen verliezer is, is een teken dat je toch niet zo wakker bent dan dat je denkt.

Je kan doen alsof je eerlijk bent tegen jezelf, maar de enige weg naar een hoger bewustzijn is door de waarheid te willen aanvaarden en zelf te transformeren.

Wanneer ik afgestemd ben in het heden, op gewaarwording, voelt het als warme zoete honing die zich door mijn wezen en door anderen heen, naar het leven zelf verspreid.