Emotioneel zwakke vrouwen trekken misbruikers aan.

Wanhoop leidt tot vernietiging.

Vandaag overheerst in de maatschappij de generatie van het gebroken bewustzijn.

Veel vrouwen en mannen hebben geen zicht meer op wie ze echt zijn. Ze hebben hun identiteit niet bepaald en kennen hun eigenwaarde niet. En ze gaan ervan uit dat ze moeten smeken voor wat hen reeds toebehoort.

Man en vrouw.

Anno 2021 zijn er te veel vrouwen die mannen achternajagen.

De verdrietige realiteit is dat de positie van de vrouw vandaag een belangrijke rol speelt of de vrouw een toegewijde relatie vindt.

Er gaat een wijsheid rond, dat als de man de melk gratis krijgt, waarom zou hij dan de koe kopen?

Als de vrouw de man achterna jaagt, waarom zou de man de vrouw dan najagen?

Waarom zou diezelfde man dan de moeite doen of de stappen ondernemen om zichzelf aan deze vrouw te binden?

Alles wat in overvloed aanwezig is zakt in waarde.

In het verleden werkte ik als makelaar in ruwe diamant en was ik destijds goed op de hoogte van de marktwaarde. Als men alle diamanten ineens zouden opgraven en op de markt te koop zouden stellen, dan zou de verkoopprijs zakken naar die van suiker of Smarties. Kies maar. De marktwaarde van diamant zou zinken als een steen die je in het water gooit.

Zero eigenwaarde maal 100 blijft zero.

Het doet er niet toe over wat het juist gaat. Maar als het zijn of haar eigenwaarde niet kent en dit dan zou aanbieden, dan zal de waarde van het aanbod geen waarde hebben.

Verschillen tussen man en vrouw.

Het is altijd de verkeerde beslissing voor een vrouw als ze op een agressieve manier een man achternaloopt. Het werkt niet, geloof mij nu maar.

Een vrouw die op haar ene knie gaat zitten en aan een man vraagt om met haar te trouwen? Dat werkt niet!

Er zijn verschillende redenen waarom een man jou wil leren kennen. Maar de ware man die voor jou bestemd is heeft genoeg energie en motivatie om jou achterna te gaan. Doet hij dat niet dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk geen interesse in jou of dan is hij er nog niet klaar voor.

‘Je moet hem echt niet vasthouden aan 1 been en jezelf aan hem verder sleuren.’

Een echte man is trots op het feit dat hij deze vrouw is achternagegaan. Het is zijn prijs en die heeft hij gewonnen.

Een man vindt geen waarde in het verhaal dat zijn vrouw hem achterna heeft gejaagd en dat zij hem heeft gevonden.

“Zij heeft ervoor gezorgd dat ik toegaf?”

Een echte man heeft veel genoegen over het feit dat hij achter deze vrouw aanging en heeft gewonnen.

Een echte man wil een vrouw die genoeg eigenwaarde en zelfliefde heeft. Een vrouw die niet wacht tot deze man klaar voor haar is en gewoon verder gaat met haar leven.

‘Een echte man is trots op het feit dat hij moest jagen.’

Het is de taak van de man om de leiding te nemen!

Waarom is het een slecht idee voor een vrouw om een man achterna te gaan?

Omdat wanneer een vrouw met al haar energie achter een man aangaat, zij pure mannelijke energie toont.

En nu komt het. Wanneer een vrouw deze mannelijke energie overbrengt op de man, dan stoot zij zijn ware mannelijke energie af.

Wanneer een vrouw in de mannelijke rol stapt, dan gaat deze vrouw een meer vrouwelijke man aantrekken. En dan heb ik het niet over een seksuele voorkeur.

Een vrouwelijke man is iemand die gewoonweg niet wil leiden.

Deze man is gewoon tevreden om iemand te hebben. Of hij heeft nood omdat hij niet kan alleen zijn. Deze man wil geen beslissingen nemen, of hij durft ze niet te nemen.

Zo een man gaat achteruit leunen en wacht tot de vrouw alles doet.

Tot deze vrouw er op een gegeven moment genoeg van heeft en een man wil die de leiding neemt. Maar zo is het tussen hen niet begonnen.

Wanneer een vrouw een man najaagt, dan haalt zij hem neer. Zo manifesteert zij mannelijke energie.

Vrouwen die mannen najagen zullen altijd ‘echte’ mannelijke mannen afstoten.

Als een man niet genoeg mannelijke energie heeft om te leiden en te beschermen dan is hij niet mans genoeg.

En luister nu goed naar het volgende.

Een vrouw die jaagt zal een onderdanige man aantrekken met de mindset en het temperament van een prooi.

Dit kan aantrekkelijk zijn in het begin. Maar wanneer het leven verder gaat zal een vrouw een man nodig hebben die echt mannelijk is.

Als je hem eerst moet neerhalen en jij van bij de start moet jagen, waarom denk jij dan dat hij het mentaal en emotioneel in hem heeft om een relatie te kunnen onderhouden?

Want wanneer jij als vrouw een man met mannelijke energie moet najagen dan zal de enige man die dit oké vindt, een vrouwelijke man zijn.

Een echte mannelijke man is intuïtief gealarmeerd door een offensieve vrouw.

Mannelijke mannen zullen afgestoten worden door een vrouw met mannelijke energie, hoe mooi ze ook is. Het lijkt of ze te maken hebben met één van hun maten. Zo iemand heeft geen interesse om intiem te zijn met een mannelijke energie.

Wanneer je een ware man op deze manier najaagt, dan stoot je het type man af waar je onbewust naar op zoek bent en dan zal jij alle beslissingen moeten nemen.

Wanneer je dan een man nodig hebt die jou zal motiveren, dan zal deze man jou dit niet kunnen bieden. Een man zal altijd bang zijn van een offensieve vrouw.

Wanneer je zo een man aantrekt zal je nooit de man aantrekken die jij respecteert.

Ze kunnen er misschien goed uitzien en goed in bed. Maar falen in het winnen van jouw respect.

Want elke man die een vrouw het toestaat om hem achterna te jagen, bezit geen ware mannelijke energie.

Een echte man is toegewijd om een vrouw te beschermen. En een ware man zal een vrouw met mannelijke energie geen aandacht schenken.

Eerbaarheid.

Je komt niet alleen agressief over als vrouw op deze manier.  Wanneer een vrouw in een mannelijke energie is, dan toont zij een verkeerd voorstelling van haar eerbaarheid.

Er is een ruim verschil tussen eerbaarheid en maagdelijkheid. Eerbaarheid is de ultieme zedigheid.

Laat duidelijk zijn dat een man geen vrouw wil die nog maagd is. Toch niet als er geen bepaalde overtuigen aan te pas komen zoals religie.

Geen enkele man zal van een vrouw van leeftijd verwachten dat ze nog maagd is.

Maar elke man die een man is en een vrouw zoekt, verlangt naar zedigheid in zijn vrouw.

Wat is zedigheid? Dat een vrouw voorzichtig met haar seksualiteit omgaat.

Dat ze niet vrijgevig is met haar lichaam en met haar seksualiteit.

Hij kan haar vertrouwen. Hij kan erin geloven dat zij enkel naar hem is toegewijd.

Wanneer een vrouw offensief is dan geeft zij een verkeerd beeld van haar zedigheid.

Wanneer een vrouw een man najaagt zal zij haar waarde naar beneden halen.

Een vrouw die zedig is en eigenwaarde voelt stelt zich rustig op tot zodat de man zich mannelijk kan opstellen en naar haar kan toekomen.

Hij zal leiden en zij zal op zijn golven anticiperen. Hij zal een stap zetten en dan zal zij ook een stap zetten. Wanneer een vrouw de leiding neemt dan schrikt dit een man af en dan zegt hij, dit is niet waar ik naar op zoek was.

Een vrouw zal haar eerbaarheid op deze manier verkeerd overbrengen.

Want deze vrouw toont dat zij wanhopig is en zal het verkeerde signaal geven.

Wanneer een man naar een vrouw kijkt dan wil hij een vrouw zien die haar eigenwaarde en emoties goed in balans heeft. Dit toont loyaliteit. Dit is een vrouw die aantrekkelijk is voor een relatie. Ze kan worden vertrouwen in de rol van echtgenote.

Het doet er niet toe wat haar verleden is. Hij kijkt naar haar in het heden. Hoe zij functioneert en zich gedraagt. Wanneer zij een man najaagt dan toont zij het tegenovergestelde.

Wanneer jij een man achternaholt dan kan dit gezien worden als wanhopig.

Misbruikers.

Wanneer een vrouw wanhopig is dan is dat hetzelfde als bloed in de oceaan. Wanneer je bloedt in de oceaan. Weet je dan wat je zal aantrekken? Haaien! En weet je dan wat die haaien zullen doen? Zij zullen jou verslinden.

Wanneer jij in zulke relationele wateren zwemt en er is nog maar een fractie van onzekerheid, dan bloed jij in het water.

Je zal constant haaien aantrekken.

Een vrouw die een man achterna jaagt is meestal gedreven door wanhoop of door een gevoel van lagere waarde.

Dit concept horen we dagelijks: “Jouw waarde daalt.” Je moet het verschil kennen tussen valuta of waarde.

Het is hoogst neerhalend wanneer een vrouw achter een man loopt. Dit is een welkomsteken voor roofdieren. En weet je wat er gebeurt wanneer een ‘roofdier’ weet dat jij emotioneel zwak bent? Dan controleren zij en manipuleren ze jou. Ze maken misbruik van jou.

De maatschappij zet deze druk op mensen en vooral jonge mensen. Ze verwijst steeds naar jouw kledingmaat, gewicht, leeftijd, uiterlijke correcties.

Dit maakt mensen wanhopig. Dus doen ze dingen die ze normaal niet gaan doen en laten zich meeslepen. De dag dat een vrouw wakker wordt met de gedachte dat zij een man moet achternajagen, is de dag dat zij hem zal verliezen.

Nog een reden waarom een vrouw een man niet mag achternajagen.

Dat de kans op afkeuring het zelfrespect van de vrouw zal verbrijzelen.

Een man kan spreekwoordelijk aan de ene kant van de kamer een vrouw benaderen en afgewezen worden en aan de andere kant van de kamer verder proberen tot iemand hem accepteert.

Wanneer een vrouw 1 keer in de kamer wordt afgewezen dan zal zij de ruimte verlaten. Omdat zij niet gemaakt is om zulke afwijzing vol te houden.

Mannen zijn fysiek de sterkste en omdat vrouwen emotioneler en gevoeliger zijn zal er bij elke afwijzing een significante daling op het niveau van haar zelfrespect zijn.

Uiterlijk kan ze tonen dat het haar niks doet, maar er is een ware impact op haar eigenwaarde. Een man zal op dezelfde wijze geraakt zijn als hij een financiële afwijzing ervaart.

Wanneer hij voor zijn gezin tracht te zorgen maar telkens in de maatschappij een neen krijgt dan zal de moed in zijn schoenen zinken en hij zal terneergeslagen zijn.

Wanneer de vrouw de rol van de man wil spelen dan zal zij geestelijk hiervan zwaar de impact voelen. Elke keer wanneer een man een vrouw afwijst krijgt haar geest een zware impact te verduren. Het is niet gezond.

Elke keer dat zij haar pijlen richt op een man en wordt afgewezen zal zij elke keer minder en minder over zichzelf voelen.

Wanneer je ware nood voelt en je echt naar iets verlangt. Je vervolgens hoopt dat het gebeurt en je neemt het risico. Elke keer je achterovergeslagen wordt dan maakt dit jouw lichaam ziek. Want onze gezondheid werkt samen met onze psyche. Deze schok maakt ons ziek, omdat we dit verlies, deze leegte of teleurstelling niet kunnen aanvaarden.

Het zorgt ervoor dat je jezelf ziet in een verminderde capaciteit.

Het kan ervoor zorgen dat je hard wordt naar de samenleving toe.

Het kan je meer gevoeliger maken voor mensen die in de eerste plaats nooit in jouw leven hadden mogen komen.

Want elke keer wanneer je hoopt en wenst en je krijgt het niet, dan maakt dit jouw hart ziek.

“Een vrouw is niet gemaakt voor herhalende afwijzing.”

Een vrouw is gemaakt voor de veilige affirmatie van een echtgenoot. Een vrouw is niet gecreëerd om haar pijlen te richten op mannen die steeds neen zeggen en afwijzen.

Je moet jezelf als vrouw zelfs nooit in die positie brengen.

Oh ja er zijn genoeg mensen die jou zullen vertellen dat jij je rok kort genoeg moet dragen en met je borsten moet blootlopen en dan je ding moet wagen. Ze zeggen het niet alleen, maar ze doen het jou zelfs voor.

Weet je wat er dan gebeurt? Jaar na jaar verdwijnt jouw eigenwaarde in de goot.

Elke man die je moet najagen is het niet waard om te hebben.

Wanneer een vrouw de man najaagt verlost zij de man van zijn basistaak en zijn leiderschap.

Wanneer een man deze basistaak aan de vrouw afstaat moet de vrouw later in de relatie nadien ook niet verwachten dat deze man zal leiden.

Dus nu je hem in een relatie hebt gejaagd wil je dat hij gaat leiden?

Een man die jij achterna jaagt zal jou zeker toelaten. Voor 1 nacht samen, maar niet voor een leven samen.

Een nieuwe opdoffer voor je eigenwaarde.

Als je een man aantrekt op deze manier in een relatie dan heb je een man aangetrokken met vrouwelijke energie. Is het dat wat je wil? Een echt mannelijke man zal dit niet willen.

Als een man nog niet van bij het begin kan leiden, waarom zou je hem dan vertrouwen om jou en jullie gezin te beschermen?

Als een man het niet kan starten, dan is hij ook niet capabel genoeg om het te volbrengen.

Je liet het hem nooit aan jou bewijzen, want je was zo wanhopig dat je zijn taak overnam.

Hoe werkt het dan wel?

Wanneer een man interesse in je heeft dan zal een man oogcontact maken en staren.

Niet op een angstaanjagende manier of zonder respect, maar dan zal hij oogcontact maken en je zal het voelen. Het enige wat de vrouw moet doen is glimlachen. Dat is een signaal voor de man dat hij haar kan benaderen.

Want een ‘echte man’ wil zich niet opdringen. Hij weet niet of je verloofd bent of gehuwd. Dus moet hij jouw energie voelen dat het oké is om jou te benaderen. En voor je het weet zal hij rond jou komen cirkelen en hallo zeggen.

Het probleem met de maatschappij is dat vrouwen een afwijzende energie tonen op het moment dat een man flirt. Zij sluiten zich af. Ze lopen er kwaad bij. En dan vertelt diezelfde vrouw dat zij nooit benaderd wordt.

Schrik jij daarvan? Mannen benaderen geen vrouwen met een zuur en kwaad gezicht. Deze vrouwen willen tonen dat ze geen losse vrouwen zijn. Maar glimlachen is niet los zijn. Als je wil dat een man jou durft te benaderen moet je minstens vriendelijk zijn.

Waarom moet ik liggen glimlachen? Waarom zou ik dat nu doen? Tja als jij in je eigen wereldje wil leven dan moet je niet glimlachen. Maar als je mensen op alle niveaus in je leven wil dan moet je glimlachen.

Wanneer jij wil dat jouw kinderen later jou met plezier komen bezoeken dan moet je glimlachen en ontvankelijk zijn.

Wanneer een man jou benadert op jouw glimlach en hij is respectloos, dan weet je toch hoe je dit moet afhandelen? Hoe reageer je naar een man die jou najaagt? Wees beleefd.

Besef je hoeveel vrouwen er onbeleefd zijn? Gewoon zonder reden, gewoon onbeleefd. Waarschijnlijk ben je vaak gekwetst geweest in het verleden en doe je daarom zo? Maar een bewijs van mentale gezondheid is dat je alles in de juiste context kan plaatsen. En het is niet omdat Jan dit gisteren met jou deed dat Peter dit vandaag met jou zal doen.

Je moet Peter zien voor wie Peter is en kunnen reageren als een vrouw die in haar kracht staat en niet reageert op een manier zoals in de tijd met Jan en hoe hij met jou is omgegaan. Peter heeft hier niks mee te maken.

Want dat is bitterheid dat nog steeds in jou wortelt. Het stuurt nog onbewust jouw leven. Je moet gewoon beleefd zijn, niet los. Niet gemakkelijk, niet snel. Het doet er niet toe wat voor lichaamsgewicht je hebt. Wees verzorgd. Niemand kan voor een man bepalen wat voor een type hij wil. Elke vrouw is het type van een man.

Een man wil dat een vrouw goed verzorgd is. Hij moet zien dat een vrouw goed zorg draagt voor haarzelf. Dat wil niet zeggen dat je een fortuin moet uitgeven aan merken die je niet kan bekostigen.

Dat wil gewoon zeggen dat je het belangrijk vindt hoe jij je naar de samenleving presenteert. Dat is belangrijk omdat de vrouw de prijs is van de man. De man is niet de prijs van de vrouw.

En de samenleving beoordeelt de man naar de kwaliteit van zijn vrouw.

Ze beoordelen zijn vrouw niet op kleding maat of gelaatskleur, maar op hoe verzorgd ze is.  Een man wil een vrouw die hem goed representeert.

Dus wees gewoon geïnteresseerd. Je kan niet doen alsof je ergens in een wolk hangt. Of met je vriendinnen rondhangt en over niks praat en de man niet eens een kans geeft om jou te benaderen.

Want ergens hebben ze jou geleerd dat wanneer een man jou aandacht geeft dat je geen aandacht mag teruggeven en hem moet negeren. Je onbereikbaar tonen. We gaan van het ene extreme naar het andere en de man in kwestie neemt dit als een afwijzing en gaat verder naar de volgende.

Het enige wat je moet doen is jezelf goed verzorgen, wees beleefd en wanneer mensen interesse hebben, wees dan ook geïnteresseerd. Later kan je beslissen of deze man iets voor jou is of niet.

Want als je dat niet doet zal je nooit het ware verhaal van die man kennen. Wat maakt een vrouw in de eerste instantie ongeïnteresseerd? Is dat je deze man veroordeeld op een oppervlakkige materialistische of visuele perspectief.

Je duikt niet in de diepte om naar de ziel van deze man te kijken.

De ziel.

In plaats van een man achterna te jagen moet je uitzoeken waarom je hier op aarde bent.

Wat wil je bereiken als individu? Terwijl je decennialang wanhopig tracht te verbinden met een man ben je niet eens verbonden met jezelf.

Wanneer je dit leven zal verlaten en terugkijkt op je leven, dan zal er niet gevraagd worden naar jouw huwelijk.

Maar wat heb je gedaan met jouw talenten en wat heb je gemanifesteerd? Hoe vruchtbaar was jouw leven?

En dan is jouw enige antwoord dat je wanhopig was voor een man en dat je er nooit één hebt kunnen krijgen.

Als je hard werkt om jezelf te vinden, dan zal iemand anders jou ook vinden.