De verschillen tussen grandioos en fragiel narcisme.

Ontmaskering van de grandioze en fragiele narcist: Waarom hun perceptie van ‘geweldig zijn’ verschilt

De grandioze narcist denkt dat hij geweldig is en een speciale behandeling verdient. Bovendien is de maatschappij het over het algemeen met dit idee eens. Er zijn altijd genoeg mensen in zijn omgeving die zijn ‘geweldige ik’ bevestigen en bereid zijn te doen wat hij van hen verlangt. Hierdoor kan deze narcist zich veroorloven om zijn narcisme niet te verbergen. President Trump is hiervan het ultieme voorbeeld.

Aan de andere kant denkt de fragiele narcist ook dat hij geweldig is, maar in zijn perceptie is de maatschappij het niet eens met dit beeld. Zijn omgeving bevestigt hem niet in zijn overtuiging en vindt niet dat hij een speciale behandeling verdient.

Het type narcistische persoonlijkheidsstoornis is vaak niet eenduidig en zweeft tussen de kenmerken van grandioze en fragiele narcisten. In werkelijkheid functioneren ze meestal in een meer genuanceerde versie.

De Trump-strategie is om alles in te nemen en overal boven te staan, omdat hij zichzelf simpelweg als geweldig beschouwt. Dit getuigt van een waar God-complex. Hoewel narcisten ook de slachtofferrol kunnen spelen, gebruiken ze dit op een andere manier, namelijk om de aandacht te verleggen naar anderen en hen bijvoorbeeld publiekelijk te vernederen.

De fragiele strategie van narcisten houdt in dat ze vragen om wat ze willen, omdat ze verdriet hebben en het meer nodig hebben dan anderen. Ze proberen zichzelf te presenteren als goede mensen, maar beweren dat ze het slachtoffer zijn van eerdere gebeurtenissen. Vaak klagen ze over bedrog door vriendinnen of exen en eisen ze dat anderen al hun verlangens vervullen. Deze profielen wentelen zich vaak in de slachtofferrol.

Hoewel grandioze en fragiele narcisten op het eerste gezicht verschillende persoonlijkheidstypes lijken te zijn, ligt het verschil tussen beiden eigenlijk in de uitersten van hun emotiebeleving.

De grandioze narcist voelt vaak zelfvertrouwen, omdat hij er zeker van is dat hij altijd een publiek heeft dat hem voorziet van wat hij nodig heeft.

Aan de andere kant ervaart de fragiele narcist vaak een wanhopig gevoel en moet hij vasthouden aan een beperkt publiek om te krijgen wat hij nodig heeft.

De grandioze narcist is zelfverzekerd, brutaal en eigenwijs. Hij beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger van het superras en als de enige die deze maatschappij nodig heeft en zal heersen over de wereld. Hij ziet zichzelf als de grote winnaar.

Ook de fragiele narcist liegt en bedriegt om te krijgen wat hij nodig heeft, maar hij moet zijn handelingen onder de radar houden. Hij kan zich niet zo direct uiten als de grandioze narcist, omdat hij denkt dat anderen het niet eens zijn met zijn visie op de wereld. Dit innerlijke gevoel confronteert hem voortdurend.

Hoewel ook de grandioze narcist liegt, kan hij zichzelf door zijn zelfverzekerde houding veroorloven om hier direct over te zijn. De fragiele narcist daarentegen heeft deze luxe niet en moet zijn handelingen verborgen houden om te krijgen wat hij wil.

Laten we ons eens voorstellen hoe het is voor een fragiele narcist om ’s ochtends wakker te worden. Hij begint de dag met het gevoel hoe fantastisch hij wel is, maar dat wordt meteen de kop ingedrukt door een donker, overschaduwd gevoel dat hem steeds terugduwt in de slachtofferrol.

Hij zal bij elke gebeurtenis degene zijn die onrecht is aangedaan, zelfs als hij degene is die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. In zijn beleving is er altijd maar één slachtoffer in de kamer en dat is hij.

Zelfs als het maar gaat om jouw reactie op wat hij je heeft aangedaan, zal hij zich slechter voelen en dat zal je geweten hebben. Ook al heeft hij jou jarenlang belogen en bedrogen, jouw reactie hierop wordt door hem gezien als een bedreiging en kan emotionele flashbacks veroorzaken die voortkomen uit zijn trauma.

Voor hem voelt het alsof je hem stevig bekritiseert en daarom verdedigt hij zichzelf met zijn trauma-verdedigingsmechanismen. Dit zorgt ervoor dat hij gelooft dat hij perfect is en zijn gedrag normaal is. Daardoor heeft hij geen inzicht in zijn eigen fouten en tekortkomingen en projecteert hij zijn eigen daden op zijn omgeving.

De emotionele pijn die de fragiele narcist voortdurend voelt

Hij maakt je duidelijk dat je onrechtvaardig bent en totaal niet begrijpt hoe hij zijn hele leven al is belogen en onrechtvaardig is behandeld. Nu ben jij de volgende in de rij die hem precies hetzelfde aandoet.

Dit is de manier waarop de fragiele narcist altijd anderen beschuldigt van daden die ze zelf begaan. Ze draaien de rollen om en beschuldigen anderen van hun eigen daden. Dit is een projectie van de identiteit van de narcist.

Narcisten zijn constant in gevecht met hun omgeving, maar het grootste innerlijke gevecht wordt gevoerd met hun eigen superego. Ze zijn voortdurend teleurgesteld in zichzelf, omdat ze vinden dat ze hebben gefaald in iets wat ze absoluut verdienen, maar niet kunnen ontvangen. Dit wordt narcistisch letsel genoemd en de oorzaak ligt vaak in hun kindertijd, waarbij ze slachtoffer zijn van hechtingstrauma.

Het is belangrijk om te beseffen dat narcisten zich het grootste deel van hun leven labiel en onzeker voelen. Hun emoties gaan op en neer, als in een emotionele rollercoaster. Omdat ze daardoor de greep verliezen op hun eigen emoties, manipuleren ze anderen om de controle op hen te behouden. Alleen zo kunnen ze enigszins de controle over zichzelf bewaren.

Wanneer je een grandioze narcist in de hoek drijft en hij wordt betrapt op leugens, zal hij op een arrogante manier toegeven: “Ja, ik heb die dingen gezegd”, om er vervolgens aan toe te voegen dat zijn gedrag een reactie was op de omgeving. Kijk maar naar hoe Trump met de pers omgaat. Hij beschuldigt hen van zijn gedrag en beweert dat zij hem hebben aangezet tot zijn daden. Wil je weten hoe een grandioze narcist omgaat met de maatschappij? Volg dan een aantal persconferenties of lees zijn tweets op Twitter.

Narcisten vinden altijd wel een manier om hun gedrag te verantwoorden en gaan er helemaal in op. Ze kleineren anderen totdat er weinig van hen overblijft.

Hoewel ze een gelaten indruk maken en zich door het leven slepen, zijn ze feitelijk stervende. Maar op de dag dat ze echt doodgaan, zijn ze nog fit genoeg. Ze hebben altijd op hetzelfde ritme geleefd en zijn altijd angstvallig op zoek naar een nieuwe prooi, op zoek naar de volgende fix.

Beide soorten narcisten distantiëren zich meteen van hun schaamteloze gedrag. De fragiele narcist voelt veel schaamte en leeft steeds in contrast met zijn grootschalige fantasieën. Zijn superego veroordeelt en bekritiseert hem constant van bovenaf.

Hij staat altijd in tweestrijd en deze stem fluistert hem voortdurend toe dat hij het niet verdient en dat hij zielig is.

Narcisten hebben vaak last van een psychologische taalstoornis en kunnen de betekenis van woorden omdraaien. Dit uit zich in woordsalade: een reeks van woorden die niet bij elkaar passen en niet in de context van het gespreksonderwerp staan.

De narcist probeert vaak een volledige zin uit te spreken, maar zijn brein kan dit niet verwerken. Wat je dan hoort zijn stukjes van zinnen en woorden die weinig of niets met elkaar te maken hebben.

In de beleving van de narcist zijn ze echter heel duidelijk en ze worden gefrustreerd wanneer je hen verder vragen stelt. Ze weten dus niet waar ze over praten en er komt geen logica uit. Dit scheidt hen af van de realiteit. Het kan heel gevaarlijk voor jou zijn wanneer je met iemand praat die alle zin voor realiteit heeft verloren.

Je ziet hen vaak roekeloos gedrag vertonen, omdat ze geen benul hebben van de gevolgen van hun gedachte-afwijking. Hun gedachten zijn vaak irreëel en veel van wat ze zeggen slaat nergens op.

Maar het is belangrijk om te beseffen dat narcisten dit anders ervaren. In hun beleving zeggen ze precies wat ze willen overbrengen. Ze zeggen dingen die totaal onrechtvaardig en onlogisch zijn en het is moeilijk om je daartegen te verdedigen.

Als jij hen niet begrijpt, zullen ze jou in hun beoordeling als dom beschouwen. In hun ogen verdien jij het om bedrogen en belogen te worden, omdat jij niet begrijpt wat ze proberen te zeggen.

Wanneer je hem iets probeert uit te leggen, zal hij het verkeerd opvatten en volledig omdraaien. Je kunt nooit op dezelfde golflengte zitten en tot hem doordringen is gewoonweg onmogelijk.

Hoe vaak hebben we de narcist niet benaderd met alle logica die op de wereld terug te vinden is? We hebben duizenden keren stap voor stap uitgelegd waar en waarom de dingen verkeerd lopen. We waren steeds de begripvolle partner met oeverloos geduld en vol vergiffenis voor hun daden.

Het wordt nooit op de manier begrepen waarop we het bij hen willen overbrengen. Narcisten hebben geen logische redeneervermogens en hun mentale functies zijn ontwricht, dus jouw informatie wordt door hen anders vertolkt.

Hun gedachtegang kent geen grenzen en alles wat in hen opkomt is aanvaardbaar, er is geen filtering. Vergeet niet dat dit hetzelfde brein is waar hun grootse fantasieën vandaan komen.

Narcisten zullen opkomen met ideeën en plannen en je staat er soms verwonderd van of ze dit nu echt menen of niet. Maar wanneer jij daar dan met logica op reageert, voelen zij zich aangevallen, terwijl voor hen hun gedachten volledig rationeel waren. In hun beleving ben jij dan de dommerik en de idioot.

De reden waarom ze ons manipuleren is om voorbij onze rationele filtering te kunnen komen. Ze moeten ons logisch redeneren uitschakelen om hun hoofdmissie te bereiken. Daarom zijn deze mensen zo strategisch ingesteld en draaien ze alles om tot het klopt en rijmt op wat zij willen bereiken. Voor de narcist zijn normale mensen de krankzinnigen.

Dit is fundamenteel wat deze denkstoornis inhoudt. Het is de basis van de hersenspoeling die de narcist gebruikt. Alles waar jouw hoofd bij gaat schudden, komt voort uit deze denkstoornis. In die denkwereld kunnen ze niet anders dan jou op deze manier te behandelen.

De narcist ontkoppelt zichzelf van de realiteit en van zijn gezond verstand en creëert een hele nieuwe wereld met zijn eigen wetten en regels. Op deze manier baant hij zich een weg door de realiteit van anderen, door deze volledig te ontwrichten. Dit wordt ook wel gaslighting genoemd.

Door deze brainwashing weten slachtoffers van narcisme op het einde niet meer wie ze zijn of waarvoor ze staan. Ze zijn volledig gehersenspoeld en het heeft heel veel tijd en begeleiding nodig om dit terug recht te trekken. Zij werden geprogrammeerd op de narcist zijn wensen. Er is de afstraffing, afgewisseld met een zeldzame beloning.

De misbruiker werd verantwoordelijk voor hoe zijn slachtoffer zich mag voelen. Goed of slecht. Daarom is volledig contact verbreken zo belangrijk. Mensen die contact behouden met de narcist zullen nooit kunnen helen. Toch niet wanneer ze deze programmatie niet doorbreken.

Wanneer je kinderen hebt met deze mensen, zal je op een bepaalde manier met hen moeten omgaan. Via krachtdadige therapie leer ik jou hoe dit moet. Anders ben je verloren. En blijf je aan de touwtjes van het misbruik hangen

De narcist begrijpt niet dat zijn gedrag onredelijk is en hij begrijpt niet wat jij hem duidelijk probeert te maken. Volgens hem heeft hij geen hulp nodig en vindt hij zijn gedrag volledig aanvaardbaar en normaal. Bovendien wordt jouw redenering verkeerd verwerkt in zijn brein en is het te ernstig ontwricht om logica te kunnen verwerken.

Het is alsof je een appel aanbiedt, maar bij de narcist komt het binnen als een citroen. Bij mensen met een gezonde geest wordt de boodschap begrepen als een appel, maar bij een narcist niet.

Zo maken ze hun slachtoffers gek, zelfs krankzinnig. Vaak zo erg dat sommigen zelfmoord plegen. Onderschat het effect niet op je gezondheid. Velen worden ziek tijdens de periode dat ze slachtoffer zijn van narcistisch misbruik.

Het valt op dat er veel pathologische narcisten onder politici zijn, vooral als je let op hoe ze zich opstellen tijdens interviews. Als je hen een rechtstreekse vraag stelt, zullen ze jou een woordsalade teruggeven. Ze spreken dan wel over het onderwerp, maar blijven duidelijk rond de pot draaien en beantwoorden allesbehalve jouw vraag. Het kan dus lijken alsof ze de vraag beantwoorden, terwijl dit eigenlijk niet het geval is.

In een normaal en gezond gesprek spreekt de ene persoon en vervolgens de andere, waardoor men uiteindelijk tot een punt komt waar iemand de discussie wint of waar er enige rust wordt gevonden in de uitkomst ervan. Vaak wordt er dan een compromis bereikt. Maar een narcist zal zo’n uitkomst nooit toestaan, omdat ze niet in staat zijn om zichzelf buiten beschouwing te laten en anderen toe te staan om te winnen of hun zin te krijgen.

Een sterk competitieve ingesteldheid is één van de meest uitgesproken narcistische kenmerken. Alles draait uit op een moddergevecht, waarbij je maar iets hoeft te insinueren om de narcist over de rooie te krijgen. Door jou mee te sleuren in zijn modderbad, wordt hij gevoed en bevestigd in zijn gevoel dat hij nog steeds de controle over jou heeft.

Argumenteren met een narcist lijkt op een pingpongwedstrijd waarbij je een bepaald ritme kunt herkennen. Helaas laten hun slachtoffers zich hier vaak in meeslepen. In deze situatie zie je geen twee mensen die naar een oplossing of compromis zoeken, maar een narcist die steeds de bal terug speelt om zijn gelijk te halen, zonder enige redelijkheid of logica.

Als je erachter komt dat de narcist jouw e-mails heeft gelezen, dan weet hij heel goed dat hij fout was, maar zal hij dit niet toegeven. Als je hem er direct mee confronteert en bewijs hebt, zal hij proberen om de aandacht af te leiden door te stellen dat e-mails normaal zijn en mensen elkaar de hele tijd e-mails sturen. Hij zal suggereren dat je je niet moet richten op het feit dat hij je e-mails heeft gelezen of dat jij ze ook hebt gelezen. Bovendien zal hij wijzen op het feit dat mensen elkaars e-mails bekijken en dat het daarom geen groot probleem is.

Als je blijft aandringen en hem vraagt of hij jouw e-mails heeft gelezen, zal hij je proberen te overtuigen dat je zelf ook schuldig bent. Hij kan zeggen: “Zeg niet tegen mij dat jij nooit per ongeluk een mail van mij hebt geopend? Want ik weet heel goed dat jij dat al wel hebt gedaan. Dus kom niet af met die onzin.” Het is dan bijna onmogelijk om je gelijk te halen omdat hij de discussie heeft verdraaid en het nu lijkt alsof jij de boosdoener bent.

Op het einde stuurde ik mijn ex een lange mail waarin ik beschreef wat hij mij de afgelopen zes jaar had aangedaan. Ik schreef over al zijn leugens, manipulaties en bedrog met zijn vriendinnen. Ik beschreef hoe hij mij steeds aan het lijntje hield en me altijd hoop gaf als ik dreigde het contact te verbreken. Maar raad eens wat ik als antwoord terugkreeg?

Hij zei: “Iedereen maakt fouten, jij bent toch ook niet perfect en je maakt toch ook fouten?” Dat was het enige dat ik van hem terugkreeg, ondanks mijn lange mail. De narcist doet dit om verwarring te zaaien en de ander in een soort trance te brengen.

Het is een tactiek om de ander weg te leiden van het onderwerp door woordsalade te gebruiken. Op deze manier wordt het bijna onmogelijk om terug te keren naar het beginpunt van de discussie.

Deze reactie van de narcist slaat nergens op, omdat het totaal voorbijgaat aan wat jij in je mail hebt beschreven. Het is een poging om de verantwoordelijkheid te ontwijken en de focus te verleggen naar jouw vermeende fouten en onvolkomenheden.

Het is uitputtend om steeds weer te proberen de narcist te confronteren met zijn gedrag. Het vraagt al jouw energie en je geeft het op om er steeds weer over te beginnen. Het enige wat je wilt is verandering en rust, en terugdenken aan de mooie momenten die ooit waren. Maar de narcist zal die mooie momenten enkel gebruiken om de touwtjes weer aan te halen en jou te weerhouden van weg te vluchten.

Of om iets van jou te krijgen wat hij nodig heeft. Het hele rare is dat alle narcisten dit gedrag lijken te delen, alsof ze er samen voor gestudeerd hebben. Het gebruik van woordsalade veroorzaakt verwarring en leidt tot drama en uitputting.

Dit heeft tot gevolg dat de andere persoon uiteindelijk opgeeft en niet meer in staat is om een redelijke discussie of argumentatie met de narcist te voeren.

Narcisten gebruiken woordsalade om kwaad te maken en emoties en reacties uit te lokken. Ze insinueren en suggereren dat jij de oorzaak bent van hun gedrag en richten alle aandacht op jou. Het slachtoffer geeft hen toestemming om dit gedrag te vertonen, waardoor zij erin slagen om keer op keer de schuld op jou af te schuiven.

Een fragiele narcist komt op jou af als een slachtoffer. Het lijkt alsof ze gered moeten worden, zoals een verloren puppy die je mee naar huis neemt. Terwijl jij je over hem ontfermt en al je grenzen laat vallen, heeft hij al lang bezit genomen van jou en alles wat van jou is. Dit kan zeer schadelijk zijn en kan tot veel schade leiden.

Het is belangrijk om te beseffen dat dit soort gedrag van narcisten niet gezond is en dat het belangrijk is om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen. Een narcist zal altijd proberen om zijn eigen behoeften boven die van anderen te stellen en zal alles doen om zijn eigenbelang te dienen, zelfs als dit betekent dat hij anderen moet manipuleren of pijn doen. Het is dus belangrijk om alert te blijven en jezelf te beschermen tegen dit soort gedrag.

Een grandioze narcist is gemakkelijker op afstand te houden, omdat je hem al van ver ziet aankomen. Maar bij een fragiele narcist ontdek je pas dat er iets mis is wanneer je al midden in het misbruik zit en de schade al is aangericht.

De fragiele narcist brengt je eerst in een ontvankelijke staat voordat hij toeslaat. Hij maakt gebruik van zijn kwetsbaarheid en doet alsof hij jou nodig heeft om zichzelf te redden. Maar zodra hij zijn doel heeft bereikt, zal hij jou loslaten en verdergaan naar zijn volgende slachtoffer.

Het gevaarlijke aan een fragiele narcist is dat hij jou eerst vertrouwen en hoop geeft, om je vervolgens keihard te laten vallen. Voor je het goed en wel beseft, heeft hij jou volledig kapotgemaakt.

Het is daarom belangrijk om alert te blijven en jezelf te beschermen tegen dit soort gedrag. Zorg dat je opkomt voor jezelf en je grenzen stelt, zodat je niet in de valkuil van de fragiele narcist terechtkomt.