Borderline persoonlijkheidsstoornis.

Borderline is een cluster B persoonlijkheidsstoornis en deze aandoening kunnen we ordenen onder ‘onstabiel en impulsief’.

Hun relaties zijn onstabiel vanwege de gemoedsstemmingen. De innerlijke belevingswereld van iemand met borderline is als in een emotionele rollercoaster. Het gaat constant in pieken omhoog en omlaag. Emoties worden immens uitvergroot.

De rode draad in hun bestaan is:

 • Angst voor verlating.
 • Identiteit, wie ben ik?
 • Eigenwaarde.

Kleinigheden brengen hen totaal van slag. Ze zijn heel triggergevoelig. Omdat er meteen linken worden gelegd met het verleden, met pijnlijke ervaringen uit hun kindertijd. Geloof mij, deze mensen werden als kind heel erg pijn gedaan.

Zij voelen zich heel snel jaloers, tekort gedaan en verlaten. Enige vorm van advies wordt meteen als kritiek gezien. Met een woede-uitbarsting als gevolg. Hun reacties daarop kunnen zeer zware gevolgen hebben.

Mogelijke gevolgen:

 • Stalken.
 • Karaktermoord. Iemands eer en goede naam aantasten.
 • Bedreigingen.
 • Een oorlog starten zonder einde.
 • Beschadigingen, lichamelijk of materieel.
 • Zwartmakerij en beschuldigingen.
 • Leugens rondvertellen om jouw reputatie te vernietigen.
 • Vele berichten en ellenlange emotioneel beladen teksten.
 • Emotionele chantage.

Complexe PTSS.

Sommigen herkennen misschien kenmerken in zichzelf en vrezen dat zij de aandoening ook hebben. Maar we moeten een persoonlijkheidsstoornis altijd als iets extreem zien. De emotionele flashbacks van complexe PTSS kunnen zich uiten in kenmerken van borderline, maar daarom heb je de persoonlijkheidsstoornis nog niet. Tijdens het adviesgesprek ga ik hier dieper op in.

Emotionele reacties.

Borderline wordt een identiteitsstoornis genoemd. Er is een hechtingsproblematiek. In de meeste gevallen zijn er overlappingen met andere persoonlijkheidsstoornissen, uit de cluster A en C.

Zij scoren hoog op neuroticisme:

 • Mensen die sterk neurotisch zijn, hebben de neiging om in stressvolle situaties geprikkeld, angstig of anderszins ‘negatief’ te reageren. Sterk neurotische mensen hebben daardoor last van intense stemmingswisselingen. Ze zijn gevoeliger dan emotioneel stabiele mensen.

Het is niet ongewoon voor hen om plots hun naam of de kleur van hun haren te veranderen, het zelfs helemaal af te scheren tot kaal. Zich helemaal onder de tatoeages laten zetten, of piercings. Zij kunnen onverwachts volledig van uiterlijk veranderen. Andere leef- en eetstijlen. Zij trekken afwisselende relaties aan. Men moet dit wel zien in extremen.

Er zijn 10 persoonlijkheidsstoornissen verdeeld over 3 clusters. A, B, C.

Maar borderline onderscheidt zich in de cluster B vooral over hoe onstabiel de emotionele toestand van deze persoon wel is.

Zij wisselen voortdurend van kwaad naar verdrietig en vrolijk en dit allemaal in een uur.

Helen.

Deze personen kunnen met de juiste therapie helen. Maar dan moeten zij in de eerste plaats willen inzien dat zij een probleem hebben. Men ziet hen meestal verdwijnen in de slachtofferrol. Zo is er nooit verandering mogelijk.

Wat zijn nu de diagnostische kenmerken van borderline?

·        Verlatingsangst

Deze angst kan realistisch zijn of men kan de angst voelen om verlaten te worden. Wanneer ze net een argument met iemand hadden, zullen ze bang zijn om verlaten te worden. Ze bereiden zich er altijd op voor dat men hen gaat verlaten. Daardoor werken ze het zelf in de hand dat hun naasten hen in de steek laten.

Ze betichten je van vreemdgaan en leugens, vragen waar je geweest bent en met wie. En ze zeggen dat je nooit zal terugkomen. Ze boren jou gewoon de grond in. Dit overkomt niet alleen hun partners, maar ook hun vrienden en familieleden. Bij het minste voelen ze dat ze zullen verlaten worden en daardoor komen hun eigen voorspellingen uit.

·        Onstabiele en zeer intense interpersoonlijke relaties

Dit kan over persoonlijke relaties gaan, maar ook over alle andere relaties. Deze ontstaan zeer innig en passievol. Ze willen in het begin steeds bij die persoon zijn en er constant mee omgaan. Maar al snel zullen er luide argumenten ontstaan. Er zal een intense passie zijn, opgevolgd door boosheid en tranen. Hun relaties hebben het gevoel van een rollercoaster. Al hun relaties worden door deze intensiteit gekenmerkt.

·        Identiteitsstoornis

Dit betekent dat zij totaal niet weten wie ze zijn. Ze zouden het je zelfs kunnen vragen. “Wie ben ik? Want ik weet niet wie ik ben.” Binnenin heerst er een chronisch geworstel. Daarom zijn ze zo wisselvallig en kunnen ze plots van uiterlijk veranderen. Er is een extreem gebrek aan zelfkennis. Daarom lijkt het wel alsof je te maken hebt met iemand met verschillende persoonlijkheden. Elke dag trekken ze net als een kledingstuk een andere persoonlijkheid aan. Ze kunnen het verheerlijken en claimen dat ze meerdere vrouwen in zich hebben, maar de harde waarheid is dat hun identiteit verstoord is en chaotisch.

·        Impulsiviteit

Ze gedragen zich op een manier zonder erbij na te denken. Dit kan zich uiten in gevaarlijk en problematisch gedrag. Ze kunnen verdovende middelen gebruiken, eetbuien krijgen, impulsief seksueel gedrag, gokken.

Zo geraken zij in diepe schulden. Want als zij impulsief worden, kunnen ze veel geld uitgeven (bijvoorbeeld shoppen) om aan hun drang tegemoet te komen. Daarom zijn zij vaak verslaafd. Om er hun neurotische humeur mee te kunnen kalmeren. Ze staan er niet bij stil om hulp te gaan zoeken. Hun gedrag dient als een pleister op de bloedende wonde.

·        Zelfmoordpogingen of bedreigingen voor aandacht

Mensen met borderline hebben hoge aantallen zelfmoordpogingen. Ze dreigen om zichzelf iets aan te doen, om zo de andere opnieuw naar zich toe te kunnen trekken. Het houdt hun gevoel van verlatingsangst veilig. Ze kwetsen zichzelf zodat de andere medelijden gaat voelen en hun gaat bijstaan. Anderzijds is het ook een manier om de pijn voor de verlating te verdoven. Feitelijk bedreigen ze hun partner of hun kinderen ermee, dat als je mij verlaat, ik me iets zal aandoen.

Deze schreeuw om hulp kan hen duur komen te staan. Want ze kunnen zichzelf uiteindelijk op deze manier zwaar beschadigen of zelfs doden. Het is intriest, want omdat ze hun pijnen niet aankunnen, hebben ze het gevoel te willen leven en tegelijkertijd de wens hebben om dood te willen zijn.

·        Affectieve instabiliteit (stemmingsverschuivingen binnen bijna een uur)

Dit wil zeggen dat hun humeur alles bepalend is. Daarom kunnen zij van razernij naar verdrietig en vrolijk gaan in een mum van tijd. Voor iemand met borderline voelt het alsof ze steeds op één lijn staan met hun emoties. Elke emotie wordt meteen geuit. De stemmingswisselingen zijn een zeer klassiek en herkenbaar deel van de borderline presentatie.

Ze hebben het zeer moeilijk om deze stemmingen te ordenen en in bedwang te houden. Door deze stemmingswisselingen worden ze daarom zo vaak verward met de bipolaire stoornis. Maar deze uiten zich niet op dezelfde dag. Mensen met borderline overreageren steeds en hun stemming kan binnen het uur alle emotionele vormen aannemen.

·        Chronische gevoelens van leegte

Zij voelen alsof er niets in hen zit. Ze voelen zich als een trommel of een holle schelp. Wat gebeurt er als je leegte voelt? Dan wil je die leegte vullen. Zij kunnen uren op een zetel liggen, zonder de fut te hebben iets te kunnen ondernemen.

De borderline persoonlijkheid vult deze leegte op met anderen of met buitensporig gedrag. Geld uitgeven aan winkelen, eten, promiscuïteit, …

Helaas helpt dit verzoenend gedrag niet, want ze hebben een bodemloze put. Alles wat je er instopt, komt er weer uit. Ze worstelen dus eeuwig met de wens om heel te worden.

·        Ongepaste of intense uitingen van woede

Wanneer hen iets frustreert kunnen zij zeer kwaad worden. Ze blazen zich niet alleen verbaal op maar ook fysiek. Ze zullen schreeuwen en gillen. Smijten dingen naar je hoofd. Stampen ramen in, vernielen het meubilair en auto’s. Zij zullen jou aanvallen. Hun woedeaanvallen zijn heel intens en zeer kort, zodat het iedereen rondom hen enorm beangstigt. Volwassen, kinderen, familieleden.

De omgang met deze mensen.

Je wordt zo geconditioneerd dat je op eierschelpen gaat lopen. Je wil hen niet kwaad maken, want je kent de gevolgen. Je bent conflict vermijdend en angstig. Jij bevindt je steeds in een vluchtreactie.

Het is een eindeloze cyclus die zich steeds herhaalt. Er is schaamte, woede, frustratie, vernedering. De woede die zij voelen zullen ze vervolgens niet alleen uitwerken op anderen maar ook op zichzelf. Zij beschadigen en verminken zichzelf. Bijvoorbeeld door krassen op de huid. (Automutilatie) Medicijnen, drugs, alcoholgebruik, overeten, koopverslaving, seks-verslaving, gokken. Paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve symptomen. Psychoses. Schizofrenie.

Het is altijd een verrassing wat hen zal doen uitbarsten. Een reactie kan al voldoende zijn.

Je kan nooit goed doen voor hen. Ze zijn achterdochtig en kunnen sterk paranoïde gedrag vertonen. Wanneer je met hen in een relatie bent ga je vaak de schuld alleen nog op jezelf steken. Je wordt een kopij van de borderline partner en gaat steeds meer aan jezelf twijfelen. Tot jij jezelf compleet verliest.

Met als gevolg: Angststoornissen, paniekaanvallen, burn-out, depressie, ziekte symptomen, verlies van werk en financiën.

Je wordt elke dag meer en meer geprogrammeerd door het misbruik en je reageert enkel nog op de beloningen en afstraffingen van jouw borderline partner. (Stockholmsyndroom)

Iemand met borderline gelooft dat men hen opzettelijk wil raken, of dat de partner vreemdgaat. Er is een gevoel van samenzwering. Ze lijken wel afgebroken van de realiteit en kunnen waanideeën hebben.

Mensen met een borderline persoonlijkheid ervaren hun stoornis als een dissociatieve identiteit. Zij vertonen symptomen van dissociatie. Zij kunnen zich plots als een kind gaan gedragen en zij doen dit zeer overtuigend. Wanneer zij onder stress staan kunnen zij plots een ander persoon worden. Alsof de duivel in hen zit. Het lijkt dan wel een vorm van bezetenheid.

Wanneer je uit de gratie valt van iemand met borderline zullen ze jou proberen te vernietigen. Ze gaan jou overal zwartmaken. Ze verspreiden leugens. Zij kunnen zover gaan dat ze klacht neerleggen voor mishandeling. Zichzelf blauwe plekken geven om het verhaal geloofwaardig te maken. Deze personen kopen online positieve zwangerschapstesten om jou wijs te maken dat ze zwanger zijn. Zodat je in de relatie zou blijven en hen niet zou verlaten.

Het gebeurt dat de partner voor een misdrijf schuldig wordt veroordeeld, maar onschuldig was.

We zien volop ‘metoo’ beschuldigingen. Zij maken het heel moeilijk voor echte slachtoffers.

Als voorbeeld verwijs ik ook even naar Johnny Depp en Amber Heard.

Een relatie met iemand met borderline is doorspekt met manipulaties en strategie. Alles wordt omgedraaid in hun voordeel en wordt naar jou geprojecteerd. Jij wordt verantwoordelijk gesteld voor hun daden.

Stop deze relatie vandaag nog.

Vluchten en jezelf in veiligheid brengen is het enige wat je kan doen. En dan begint het transformatiewerk. Je hebt intense therapie nodig.

(Houd er rekening mee dat dit alleen voor informatieve doeleinden is en niet bedoeld is om te worden gebruikt voor diagnose of behandeling.)

Consultatie