Behoud van de Germaanse Geneeskunde: Integriteit en Zuiverheid van deze Revolutionaire Geneeskundige Wetenschap

De Uitdagingen en Moeilijkheden van de Germaanse Geneeskunde

Sinds de ontdekking in 1981 heeft de Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) pas in de recente jaren echte bekendheid verworven. Dit heeft zowel consequenties als uitdagingen met zich meegebracht.

Het is belangrijk om te beseffen dat in elk vakgebied er mensen zullen zijn die nog steeds zijn geconditioneerd en geïnformeerd door andere bronnen. Fouten zijn onvermijdelijk waar mensen betrokken zijn. Of je nu een garagist, een schoenmaker, of een verzekeringsagent zoekt, het doel is altijd om iemand met competentie te vinden.

Echter, niet iedereen is bekwaam in hun gekozen vakgebied. Sommigen zullen competentie verwerven door ervaring, maar er zijn altijd mensen die het nooit echt onder de knie krijgen omdat het simpelweg niet hun ware roeping is.

De klassieke geneeskunde, ook wel bekend als Westerse geneeskunde, vindt haar oorsprong in de 19e eeuw. Hoewel er medische kennis en praktijken bestonden vóór deze periode, wordt de moderne geneeskunde vaak geassocieerd met de 19e eeuw vanwege de baanbrekende ontdekkingen en ontwikkelingen die toen plaatsvonden.

Binnen de Germaanse Geneeskunde moeten we waakzaam zijn om de integriteit van deze wetenschap te behouden.

De Grondlegger van de Germaanse Geneeskunde en Zijn Zorgen

Ryke Geerd Hamer, de grondlegger, heeft ons altijd gewaarschuwd voor het risico van verbastering van deze diepgaande en samenhangende wetenschap.

Helaas hebben vastgeroeste overtuigingen een zware invloed op de oorspronkelijke ontdekkingen van Hamer, precies waar hij altijd bang voor was.

Integratie van de Germaanse Geneeskunde in de Praktijk

In de afgelopen jaren hebben veel therapeuten en artsen, waaronder ikzelf als traumatherapeut, de kennis van de vijf biologische wetten en de ontdekkingen van Hamer in hun praktijken geïntegreerd. Het integreren van deze principes in mijn praktijk heeft me een dieper inzicht gegeven in de psychologische oorsprong van fysieke aandoeningen en me beter uitgerust om mijn cliënten te begeleiden in hun helingsproces.

Er is echter een risico dat de jarenlange indoctrinatie van menselijke overtuigingen de zuiverheid van de GNM wetenschap ondermijnt. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te voorkomen.

Het Belang van Opleiding en Zelfstudie in de Germaanse Geneeskunde

Momenteel zijn er geen formele onderwijsinstellingen voor GNM, en er zijn geen diploma’s in dit veld. Hoewel ik persoonlijk niet geloof in de waarde van diploma’s, is er een behoefte aan een soort systeem dat de authenticiteit en zuiverheid van deze wetenschap bewaakt.

De Rol van de GNM-Therapeut en de Veelzijdigheid van deze Functie

Elke GNM-therapeut combineert zijn of haar rol doorgaans met een andere bestaande activiteit. Er is geen specifieke rol als GNM-therapeut. Wat belangrijk is, zijn de inzichten en emotionele hulpmiddelen om anderen te helpen hun conflicten op te lossen.

Het vinden van conflicten begint als een methodische observatieprocedure en ontwikkelt zich tot een vaardigheid, en uiteindelijk kan het uitgroeien tot een ware kunstvorm.

Dit kan niet genoeg worden benadrukt: deze vaardigheid kan je niet leren van een wetenschappelijke grafiek, een video, blog, artikel of discussiegroep. Zoals met alles waarin je je wilt specialiseren, vereist het meester worden van deze vaardigheid jarenlange toegewijde zelfstudie.

Het proces van het identificeren van het juiste conflict en het begrijpen van het relevante biologische programma of de hangende genezing (sporen), kan niet gemakkelijk worden onderwezen via een directe presentatie. Het vereist een geleidelijke en diepgaande benadering om volledig te worden begrepen.

GNM-therapeuten zijn doorgaans veelzijdige professionals die hun rol binnen de Germaanse Geneeskunde combineren met een andere bestaande functie in de gezondheidszorg. Dit kan variëren van arts tot verpleegkundige, van psychotherapeut tot andere disciplines binnen de hulpverlening…

Een voorbeeld hiervan is iemand zoals ik. Als therapeut en ervaringsdeskundige, mezelf gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen en andere aandoeningen, heb ik mijn expertise bereikt door jarenlange zelfstudie. Deze toewijding zet ik voort in mijn studie van de Germaanse Geneeskunde, die ik gebruik als aanvulling op mijn bestaande kennis en methodieken. Hoewel ik de Germaanse Geneeskunde voornamelijk op de achtergrond gebruik, vormt deze kennis een extra kracht die ik als hulpverlener kan aanbieden.

Het integreren van deze principes in mijn praktijk versterkt mijn capaciteiten als therapeut en stelt me in staat om mijn cliënten nog effectiever te ondersteunen. Deze veelzijdigheid is te wijten aan het feit dat er geen specifieke, vastomlijnde rol is als GNM-therapeut. In plaats daarvan is het een aanvullende set vaardigheden en kennis die een hulpverlener kan verwerven en toepassen binnen hun bestaande professionele kader.

Het voornaamste kenmerk dat iemand als GNM-therapeut definieert, is de grondige kennis van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Deze wetenschap benadert lichamelijke aandoeningen vanuit hun psychische wortels en ziet deze als symptomen van onopgeloste interne conflicten.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat een GNM-therapeut een breed scala aan kennis nodig heeft om effectief te zijn, inclusief een diepgaand begrip van zowel de psychologie als de fysieke aspecten van het menselijk lichaam, maar ook een diep begrip hebben van de werking van ons onderbewustzijn en bewustzijn. Dit houdt in dat ze de dynamiek van bewustwording moeten begrijpen en hoe deze processen invloed hebben op het fysieke welzijn van een individu.

Daarnaast is het essentieel dat een GNM-therapeut het talent en de ervaring heeft om de verbanden te zien en het genezingsproces adequaat te begeleiden. Met deze kennis en inzichten zijn ze in staat om passende hulpmiddelen, handvaten en strategieën te bieden om anderen te helpen hun interne conflicten op te lossen. Hun expertise in onderbewustzijn, bewustzijn en bewustwording maakt hen bijzonder goed uitgerust om deze rol op zich te nemen.

De Kracht van Innerlijk Werk en Persoonlijke Groei in de Germaanse Geneeskunde

Ik moedig iedereen die openstaat voor de Germaanse Geneeskunde aan om eerst en vooral te werken aan het genezen van hun eigen schaduwzijde. Niet iedereen heeft te maken met misbruik, maar iedereen komt wel met een pakket aan levenslessen die aangepakt moeten worden. Persoonlijk zielswerk en innerlijke reflectie zou een cruciaal onderdeel moeten zijn van ieders leven.

De Germaanse Geneeskunde als Belichaming van de Natuur

Het is belangrijk te benadrukken dat de Germaanse Geneeskunde en de kennis van de 5 biologische wetten niet slechts een set van theorieën zijn, maar eerder de manifestatie van de natuur zelf, van ons eigen wezen. Deze wetenschap leert ons om dicht bij onszelf te blijven en zelfredzaam te zijn in het oplossen van onze problemen.

Wie deze kennis afwijst, keert zich in feite af van zijn eigen natuurlijke staat. Wie nee zegt tegen de natuur, weigert de innerlijke wereld te verkennen. Wie de natuur afwijst, erkent niet dat stress een vernietigende invloed kan hebben op de gezondheid. Deze persoon zegt nee tegen het doen van innerlijk bewustzijnswerk.

De Germaanse Geneeskunde moedigt ons juist aan om dit innerlijke werk te doen. Deze wetenschap ontneemt ons de angst en moedigt ons aan om naar ons lichaam te luisteren, tijdig rust te nemen, en te erkennen dat we in ons eigen lichaam een immense rijkdom hebben: een zelfhelend mechanisme. Het is een geschenk dat we allen bezitten en waar we met respect en aandacht voor moeten zorgen.

Collectieve Verantwoordelijkheid en de Toekomst van de Germaanse Geneeskunde

We dragen allen gezamenlijk deze verantwoordelijkheid. Dit wordt vaak uitgedrukt als ‘voor je eigen deur vegen’ of ‘je eigen stoep schoonhouden’. Het is nooit constructief om de schuld bij anderen of de overheid te leggen, of jezelf te laten stagneren in de rol van slachtoffer. Vasthouden aan deze houding draagt niet bij aan groei of heling.

We delen deze wereld met acht miljard mensen. Wanneer iedereen de verantwoordelijkheid neemt om bewust te leven, wordt deze kennis doorgegeven aan de volgende generatie. Alleen door deze collectieve inspanning kunnen we onze samenleving daadwerkelijk leefbaarder, liefdevoller en gelukkiger maken.

We hebben een hoog niveau van bewustzijn nodig om onze toekomst naar een hogere dimensie te tillen. Dit bewustzijn, deze bereidheid om ons leven te onderzoeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen genezing, is de sleutel tot het creëren van een toekomst die verder reikt dan het huidige moment.

De Noodzaak tot Bescherming van de Germaanse Geneeskunde

Stel je voor dat er een dag komt waarop de wetenschap van de Germaanse Geneeskunde niet langer ‘werkt’. Dit zou dan waarschijnlijk worden toegeschreven aan een ‘gebrekkig’ fundament. Een dergelijk scenario zou een tragisch verlies betekenen voor de hele mensheid, want deze discipline biedt een essentieel inzicht in onze gezondheid en welzijn.

Daarom is het onze plicht om waakzaam te blijven en de integriteit en zuiverheid van deze wetenschap te waarborgen. We moeten ons ervan bewust zijn dat het behoud van de Germaanse Geneeskunde niet alleen in het belang is van degenen die er nu gebruik van maken, maar ook van toekomstige generaties die eveneens van deze kennis kunnen profiteren.

De Germaanse Geneeskunde is niet zomaar een theorie of hypothese. Het is een instrument voor genezing en zelfontdekking, een venster naar het begrip van de onderlinge verbondenheid van lichaam, geest en ziel. Het zou ondenkbaar zijn om dit te verliezen door nalatigheid of misinterpretaties.

Laten we dus onze inspanningen verdubbelen om deze wetenschap te beschermen en te promoten, voor onszelf en voor de wereld.

 

(Disclaimer)
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) – Informatieve doeleinden – geen medische diagnose of behandeling

De informatie op deze website, evenals alle informatie verstrekt tijdens workshops, cursussen en trainingen, is bedoeld ter ondersteuning van bewustzijnsgroei.

Constantia de Gier biedt holistische antwoorden op vragen en lichamelijke ongemakken door naar het gehele lichaam en geest te kijken en patronen in klachten en symptomen te onderzoeken.

De inzichten die worden gegeven zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Alle informatie, inhoud en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn geen vervanging voor een raadpleging, diagnose en/of medische behandeling door een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

Het is belangrijk dat u de medische aanbevelingen en zorg van uw arts(en) blijft opvolgen, aangezien Constantia de Gier geen arts is. Het is belangrijk om gebruik te blijven maken van alle behandelingen, interventies en ondersteuning die zij kunnen bieden.

Er zijn altijd nieuwe behandelingsopties beschikbaar en ik moedig u aan om nauw contact te houden met uw medisch team en de aanbevelingen van uw oncologen op te volgen. Constantia de Gier zal nooit een cliënt aanmoedigen om zich te onthouden van of te stoppen met conventionele westerse medische behandelingen.