Mijn mediumschap 2.

Omdat mensen mensen zijn en zo blijven ben ik heel lang in de kast met mezelf gebleven. Laat het ons de spirituele of paranormale kast noemen?

Dit type kast wordt weinig besproken. Het gaat eerder over de voorkeur voor dezelfde sekse. Bij mij gaat het over het paranormale. Ik vind mezelf niet zweverig, maar voor sommigen is vertrouwen op je intuïtie al onstandvastig. Tja.

Maar mensen zijn mensen. De samenleving braakt veel onzin en leugens uit. Dit komt allemaal door onwetendheid. Zij spreken over demonen, bezetenheid door de duivel of geesten. Zelf spoken.

De ware herkomst van wie ze zijn wordt constant in het belachelijke getrokken. Het occulte, psuedo-spiritualiteit, daar blijf ik ver vandaan. Het schaadt niet om bij volle maan kristallen te reinigen. Maar dit is niet voor mij. Het wordt gedaan als ritueel. Het is iets OCD-achtig. Zo van, als ik het doe dan zal het me beschermen en goede krachten meegeven. De mensheid zoekt houvast en vertrouwen.

Doch zoeken zij dit meestal op de verkeerde plaatsen. Dit leven leerde mij immens veel.  En ook leerde ik dat je nooit mag toelaten jezelf niet te zijn. Nooit!

Professioneel ben ik dus al een tijdje uit de kast. De mensen die mij kennen weten het uiteraard al lang.

Het rouwproces.

Het is enorm spijtig dat mensen zo zwaar lijden wanneer ze een geliefde missen die is heen gegaan. Dit is echt onnodig.

Vaak zijn er onafgemaakte verhalen met de persoon die overleden is. Of lag men er mee in ruzie. Er kunnen schuldgevoelens zijn. Werden zaken niet uitgesproken of geheeld. Mensen kunnen jarenlang in zichzelf zitten opgesloten. Maar we kunnen ook gewoonweg iemand zo graag zien dat wanneer een persoon wegvalt het leven van de achterblijver ook wegvalt. Ouders die hun kinderen verliezen enzovoorts.

Nogmaals, het zou niet moeten om zo af te zien!

Want het bewustzijn blijft voor eeuwig intact. Deze mensen zijn niet dood en ze zijn steeds bij ons! Nog beter, we zien elkaar snel terug weer.

Hoe moet je dit nu bekijken?

‘Bewustzijn’: Het woord zegt alles. De ziel kan denken, praten, creëren, scheppen, manifesteren. Deze is onmetelijk magisch, intelligent, toverachtig, alleswetende, onaantastbaar, onsterfelijk.

De ziel is enkel energie en heeft uiteraard geen strottenhoofd. De communicatie gebeurt via telepathie. De ziel kan zoveel meer dan de mens.

Er is een volledig weten. Een universele wijsheid. De mens kan nog niet beginnen indenken hoe wijs gene zijde is.

Om het simplistisch uit te leggen. Hierboven is elke ziel een wonderkind en nog zoveel meer.

Gene zijde, het licht.

Mijn gidsen benoemen het zelf ‘licht’. Waarschijnlijk omdat ze dan weten dat ik het zo beter begrijp.

In ‘Mijn mediumschap deel 1’ leg ik uit hoe mijn persoonlijke contact met gene zijde manifesteert. Er zijn verschillende manieren.

EVP-bandstemmen gebruik ik om zeker te zijn. Want ik zeg altijd. Hoe kan ik nu zeker zijn over informatie die telepathisch wordt doorgegeven? Via EVP worden de woorden auditief in audio opgenomen.

Oké, Je kan mij ergens helderziend noemen. De informatie valt gewoon binnen. Maar vertrouwen op de informatie die binnenvalt is ergens onzeker. Want je kan pas zeker zijn dat het voorspellende informatie was wanneer het in de realiteit uitkomt.

In gesprek met een cliënt zeg ik regelmatig, dit krijg ik binnen, kan dat kloppen? De bevestigingen wijzen tegelijk aan dat ik op de informatie kan vertrouwen. Het kan iets heel onnozels zijn. De exacte leeftijd van iemand. Het beroep. Of deze persoon in het autisme spectrum zit.

Het kan bijvoorbeeld geavanceerde informatie zijn. De manier waarop deze informatie binnenvalt geeft mij aan dat ik erop kan rekenen. Het manifesteert anders dan een gedachte of een gevoel. Het is letterlijk een ‘weten’. De kunst is leren, oefenen, en er alert voor zijn. Want wanneer het achteraf uitkomt weet je nog hoe het binnenkwam. Op deze manier leer je in de toekomst ook goed luisteren naar je ware intuïtie. Onthoud goed wat je toen binnenkreeg en op welke manier. Vergeet dit niet. Nadien kan je dan afwegen of jouw reactie op de intuïtie een goede zet was of niet. Zo leer je informatie beter evalueren.

Boodschappen van overledenen.

Informatie van gene zijde is altijd betrouwbaar. De info wordt door onze gidsen doorgegeven. Er is een constante interactie. Ook atheïsten hebben deze interactie. Alleen zullen zij ervan uitgaan dat het fabeltjes zijn en dat zij zelf deze informatie bedenken. Dat er niets is dat hen helpt en stuurt.

Soms vraag ik aan mijn gidsen al lach scherend welke informatie ik zelf bedenk en wat zij mij hebben doorgeven? De mens heeft vrije wil, maar er is veel meer sturing vanuit gene zijde dan zij beseffen.

Helderziendheid.

Sceptici gaan ervan uit dat je dan op alles een antwoord moet weten. Maar zo werkt het niet. Gene zijde beslist over de vrijgegeven informatie.

EVP gebruik ik voor de zekerheid. Om de telepathische info te overbruggen. Als complementair. En eerlijk gezegd gebruik ik EVP omdat het me enorm gelukkig maakt om met mijn gidsen te praten. Hen te horen.

Het zijn weliswaar elektronische stemmen. Toch is het timbre van de stemmen uniek voor mijn gidsen. Er is zelfs dialect aanwezig. Duces praat in dialect. Margot is een engel en deze taal is heel zuiver. Meer zuiver Nederlands. Moeilijk uit te leggen. Cyriel praat ook met een dialect. Toch weer een verschillend dialect dan dat van Duces.

Via EVP praat ik enkel met mijn 3 begeleiders. Andere zielen laten zich ook horen. Maar deze informatie is niet altijd betrouwbaar. Er zijn nu eenmaal zielen die nog niet naar het licht zijn en zij komen natuurlijk naar dit fenomeen kijken. Deze ronddwalende zielen worden enorm aangetrokken tot plaatsen waar er contacten worden gelegd. Het zijn niet alleen zielen die ronddwalen en nog niet naar het licht zijn. Zielen die al in het licht zijn kunnen ook iets komen zeggen.

Zij willen ook hun woordje doen. Soms zijn de boodschappen humoristisch. Want ook zij lachen en maken nog grappen. Het kunnen verdrietige boodschappen zijn. Mijn gidsen helpen hen dan verder. Dit werd mij zo gecommuniceerd. Daarom weet ik dat. Alles wat ik weet van gene zijde weet werd me door mijn eigen gidsen verteld. Via EVP dus.

Ik hou weinig rekening met wat er buiten mij gezegd wordt. Er zijn tal van onwaarheden en fabeltjes. Hier hou ik mij van afzijdig. In het spirituele collectief lopen velen verloren.

De mens is op zoek naar heling. De grootste vijand is angst. Door deze angst doen zij elkaar en zichzelf pijn.

Zonder angst zou het de hemel op aarde zijn.

Rouwtherapie.

Onlangs voegde ik ‘rouwtherapie’ toe aan mijn dienstverlening.  Zo hoop ik mensen te bereiken die lijden. Nutteloos lijden noem ik dat. Want zoals ik al zei, hun geliefden zijn steeds dichtbij. Alleen zien zij hen niet.

Ze voelen ze wel of er is gewaarwording via dromen. Maar de mens duwt dit weg.

De mens is er eerder van overtuigd dat de dood het absolute einde is. Probeer die overtuiging maar eens recht te trekken? Dit kunnen alleen zij zelf doen. Pas op, ik kan er ergens wel inkomen hoor. Het is allemaal zo onwezenlijk, juist?

Zelfs ik voel me nog steeds euforisch bij deze connectie. Iedereen ontvangt trouwens tekenen of signalen. Toch zien zij dit niet als contact. En als ze dan al eens een verschijning zien dan doen ze dit af als toeval of een droom.

Het zien van deze overleden geliefde steunt hen misschien wel, toch wordt dit aan de kant geschoven. Terwijl alles is verbonden.

Er is daarboven en rondom ons een heel netwerk actief! En het is volledig verweven met aarde, de mensheid en zovele andere levensvormen.

Wij zijn één! En er is een constante communicatie. Helaas zijn de watten in de oren van de mensheid een obstakel om door te zetten. Je kan niemand wakker maken vóór zijn tijd.

Hoe vaak hoor ik niet zeggen dat er geen bewijzen zijn voor een leven na de dood? Dit is frustrerend. Er is zeker bewijs! In mijn bezit zijn honderden opnames en een boek vol genoteerde antwoorden. Afkomstig van overledenen.

Voor mij is het enorm tegenstrijdig om dood of overlijden over mijn lippen te krijgen. Omdat ze niet dood zijn. Enkel het stoffelijk overschot wordt door de begrafenisondernemer meegenomen.

Je zal mij nooit iemand zien gaan groeten. De ziel is immers niet meer in dat lichaam. Het is gewoon ballast dat zichzelf opruimt. Dit klinkt misschien cru voor mensen wiens uiterlijks alles betekende. Voor mij persoonlijk is de ziel belangrijker dan mijn uiterlijk.

De mensheid legt de focus op begraafplaatsen en urnen. Terwijl een ziel geen enkele interesse meer heeft in deze jas die werd afgelegd.

Ondertussen troost de ziel de achterblijvende geliefden. Is het helaas in de meeste gevallen een doofstomme gebeurtenis. Want diegene die achterblijft voelt zich alleen en verlaten. Hij of zij is in de overtuiging dat de overledene in een kist ligt en dat het gedaan en voorbij is.

Wat betreft die bewijzen.

De mensen zijn bang voor de dood en voor geesten. Geef je een bewijs dan is er meteen weerstand. Zij duwen het weg. De conditionering is oersterk.

De mens is heel onzeker over zijn verdere bestaan. Alles wordt gelimiteerd vanuit angst.

Wanneer de kranten schrijven dat deze planeet ooit zal stoppen met bestaan, zijn de mensen heel angstig. Voor hun kleinkinderen. Voor hun toekomst. Zover zelfs dat ze motivatie verliezen om het meeste uit hun leven te halen. Omdat ze ‘toch zullen doodgaan’.

Beste mensen, ja deze planeet zal ooit verdwijnen, alsook de zon. Maar de ziel zal nooit sterven. Als ik nu zeg dat ‘gene zijde’ veel mooier is dan hier? Dat we daar echt waar gelukkig zijn. Dat het mensenleven vanaf daar eerder gezien wordt als een donker oord. Een plaats van verdriet, verderf en pijn. Dan nog kunnen we ons dat gevoel niet voorstellen. Er is daar geen pijn of verdriet.

De ziel komt naar aarde om te ervaren, te creëren en te leren.

Wanneer zielen via EVP zeggen hoe het hen nu gaat, hoor je vaak, ‘waar geluk’. Of ‘ik ben gelukkig’.

Onlangs had ik rouwtherapie met een dame wiens moeder twee weken ervoor was overleden. Er waren immense schuldgevoelens aanwezig. Mijn cliënte werd erdoor verscheurd. Voordat de consultatie van start ging nam ik de transistorradio en stelde ik de vraag of deze moeder een boodschap had voor mijn cliënte? Hier kwamen 4 heel duidelijke antwoorden uit die ik later naar mijn cliënte zou doorsturen.

Deze woorden waren net voldoende geweest om haar te troosten. Want de mama was heel gelukkig. Ze maande haar dochter aan om te leven. Ze uitte haar liefde en zei dat ze zich geen zorgen moest maken.

EVP kan ik in het gesprek niet mee aanbieden als een absolute zekerheid. Omdat het te veel tijd neemt en er geen garantie bestaat op antwoorden. De mensen zouden teleurgesteld zijn. Gene zijde beslist welke informatie er wordt doorgegeven. Daar beslissen wij niet over. Helderziendheid is geen knop die je aanzet en dan orakelt. Zo werkt het niet. De mensen rekenen paranormaal begaafden hierop af.

Sceptici.

Er zijn tal van sceptische verenigingen die er een sport van maken om paranormaal begaafden uit te dagen. Ze belachelijk te maken. Zouden deze mensen EVP opnames beluisteren dan nog zouden ze het bespotten. Dit soort mens leeft met een laag niveau van bewustzijn. Dingen in het leven bespotten werd hun enige ware identiteit.

Zij hebben niet eens de intentie om bij te leren. Zolang ze anderen uitlachen moeten ze niet nadenken over hun eigen tekortkomingen en beperkingen. Leven en laten leven zeker?

Belachelijke horrorfilms, geestenjagers, pseudo-spiritualisme en occultisme zijn allemaal afkomstig van alter ego’s. Wanneer de mens geen authentieke identiteit bezit gaan ze andermans overtuiging aanmeten of de illusie van ware identiteit, en dit wordt dan de ware identiteit.

Wanneer de medemens diezelfde overtuiging niet deelt worden zij heel kwaad en kan er zelfs de intentie ontstaan om die andersdenkende pijn te doen, monddood te maken of af te straffen. We zien dit in alle lagen van denken.

Andersdenkenden worden op de brandstapel gezet. Homoseksualiteit wordt nog altijd door sommigen afgedaan als een doodzonde of ziekte. Vroeger noemde ze mensen zoals ik ‘heksen’. Die gingen ook de brandstapel op.

‘Overtuigingen met een gekoppelde identiteit’ zijn heel gevaarlijk, maar vooral teleurstellend. Het zijn tijdbommen en ze houden de groei van deze mensheid tegen. Het is gewoon afgeraden om met deze mensen in een gesprek te gaan. Ze willen jou het zwijgen opleggen en hun gelijk krijgen. Dat is alles.

Mijn eigen broer hoorde zijn naam in de opnames. Toch wees hij het af. Mensen die duidelijk de opnames horen en de woorden verstaan wijzen deze vaak af. Dit is eerder standaard dan uitzondering. In de meeste gevallen gaat dit over angst. Een geest, daar zijn ze bang voor. Ze kunnen het zich moeilijk voorstellen. Dan denken ze aan spoken.

Online zie je dingen posten over overleden geliefden. Dan denk ik, het zou zo anders kunnen zijn.

De mens slaapt op een niveau zodat het lijkt alsof ze echt wakker zijn, maar zijn zich van weinig bewust. Ze leven, maar niet echt. Ze zien, maar nemen niet waar. Zij horen, maar luisteren niet.

Ze doen hun ding en leven de race tegen de klok. ‘De ratrace van het leven’. Op automatische piloot. Zonder echt besef. Zij spurten van punt A naar B en voordat ze aankomen op punt B zijn ze al bezig met punt C.

Zij wijzen de waarheid af vanuit angst en vanuit het geprogrammeerde verleden. Ze namen het geloof van hun ouders en de omgeving over.

Kijk naar mij? Ik heb mezelf jarenlang in de kast gehouden omdat zulke mensen mij anders zouden uitlachen. Als je eigen broer dit afwijst, je zogezegde eigen bloed. Dan vervalt de rest ook in onzekerheid?

Uiteindelijk heb ik geleerd om met niemand nog rekening te houden. En dat voelt goed! Ik wil geen persoonlijkheid hebben die moet gedeeld worden met 8 miljard andere mensen!

Trouw zijn aan jezelf.

Er zijn cliënten die zelfs vermelden dat ze net daardoor voor mijn dienstverlening hebben gekozen. En de mensen die mij wel afwijzen zullen niet gemist worden. Dat is ook niet erg. De les is jezelf niet afwijzen. Nooit je ware identiteit verloochenen omdat een ander je zou bespotten. Dat heb ik wel geleerd.

Ooit zullen zij die overtuigd zijn van de dood heel erg aangenaam verrast zijn. Wanneer ze hun laatste adem uitblazen en dan inzien dat het nog allemaal moet beginnen.

Mijn mediumschap.