Gaslighting op wereldschaal.

We leven in een simulatie.

Hoe ons zesde zintuig ook is ontwikkeld, de mens kan niet indenken hoe alles rondom ons werkt.

We moeten oppassen wanneer wetenschappers spreken. Waarom? Zij heeft lang genoeg bewezen dat ze de ziel in al haar betekenis negeert.

Wil het dan zeggen dat we rationaliteit aan de kant moeten leggen? Absoluut niet. Maar vertel mij eens hoe deze sector ooit zal kunnen verbinden?

Wikipedia over telepathie.

“Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen.

Het woord “telepathie” is een samenstelling van het Griekse τηλε (tele, ver, op afstand) en πάθεια (patheia, ontvankelijkheid).

Telepathie wordt ook wel het “zesde zintuig” genoemd, omdat geen gebruik zou worden gemaakt van de vijf normale zintuigen van de mens: Gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, smaakzin en tastzin. Het bestaan van telepathie is nog nooit wetenschappelijk aangetoond, en het fenomeen wordt dan ook vooral geassocieerd met het paranormale”.

Wat denken we hier nu van?

Zij beslist gewoonweg eenzijdig dat, ‘als het geen gebruik maakt van de vijf normale zintuigen, het niet kan bewezen worden. Dus hoort het thuis in het paranormale vakje’.

Hoe wetenschappelijk is deze wetenschap dan?

Hoe ver verwijderd van de waarheid? Je gaat mij toch niet vertellen dat wetenschappers nog nooit een telepathische ervaring hebben gehad?

Waarom zou een wijs persoon meegaan in deze beperking?

Waarom dumpen zij al de rest in de paranormale hoek? Omdat hun bewustzijn het niet kan vatten, dan bestaat het niet?

De mens wordt heel graag bevestigd door zijn medemens. Daardoor plaatst men wetenschappers op een verhoog. Omdat ze goed van buiten kunnen leren. Zij bewaken constant hun goddelijke status.

Zij doen dit door:

 • Andersdenkenden openbaar belachelijk te maken.
 • Media-aandacht. (Marketing)
 • Constante herhaling.
 • Leugen op leugen wordt waarheid.

Niemand staat klaar om te worden uitgelachen.

Het paranormale wordt vergeleken met een oord van zwevende fantasie en magisch denken. Je moet al heel krachtig staan om dit naast je neer te leggen.

Heksen op de brandstapel.

Anno 2022 heet dit karaktermoord of het vernietigen van iemands reputatie. (Cancel cultuur.)

Het gebeurt dagelijks. Het gros van de mensheid ziet hier geen graten in. Zij vinden dit oké. Iemands reputatie vernietigen is in feite niet meer dan een perceptie.

Jouw perceptie over mij is een reflectie van jou. Mijn reactie op jou, is het niveau van mijn bewustzijn.

Wanneer gaat deze mensheid inzien dat we van iets veel onmetelijker afkomstig zijn?

 • Dat de wetenschap dit negeert uit onwetendheid en winstbejag.

Primitieve mentaliteit.

Wat zij wel toegeeft is dat materie, ruimte en tijd van elkaar afhankelijk zijn. Dat alle massa energie is en alles een eigen frequentie heeft.

En toch negeren zij telepathie? ‘We kunnen het niet bewijzen dus bestaat het niet’.

Weerstand en de weigering om bij te leren is altijd afkomstig van een lager bewustzijn.

De waarheid hierachter is, ‘Ik kan het niet vatten, het spiegelt mijn identiteit niet, dus ik wijs het af’.

Toch bezit ik de macht om andersdenkenden belachelijk te maken.

Deze wetenschap toont zich onwijs.

 • Zij redeneert niet vanuit liefde en verbondenheid, maar vanuit separatie.

Welk type mens opteert voor een wetenschappelijke en technische vorming?

 • Type brein. Vaak neurodivers.
 • Wiskundige aanleg.
 • Hoog IQ, laag EQ.
 • Wiskundige profielen vertonen minder intuïtieve verbinding.
 • Minder contact met het diepere gevoel.
 • Overtuigd atheïsme. Doorgegeven via de opvoeding.

Waarom steunen wij zulke wetenschap?

 • Politici zet deze wetenschap in voor hun eigen agenda.
 • Met welke gevolgen?
 • Tussen 2020 en 2022 lieten zij het niveau van hun bewustzijn duidelijk zien.
 • Zij lieten zich meeslepen in massavorming.

Welk type mens is vatbaar voor massavorming?

De voedingsbodem voor massavorming. 4 elementen zijn altijd aanwezig.

 • Zwakke sociale banden: Men voelt zich sociaal geïsoleerd.
 • Gebrek aan zingeving.
 • Vrij vlottende angst. De persoon voelt zich angstig. Maar er is geen “object” waarvoor men concreet bang voor is.
 • Een zwevende agressie of frustratie aanwezig.

IQ en EQ. Diploma’s zijn geen beslissende factor voor wijsheid.

Gediplomeerden met een ‘laag bewustzijnsniveau’ in de categorie van ‘de hoogste opleidingen’ zijn ‘schadelijk’ voor onze samenleving.

Zij belanden in beroepsrollen met veel verantwoordelijkheid en zeggenschap.

Wanneer deze mensen beslissingen treffen manifesteren zij vanuit een lage trilling en ego.

Onze maatschappij zou ideaal zijn werd er vanuit een hoog bewustzijn gemanifesteerd.

De ziel negeren heeft zware gevolgen.

Daardoor faalde deze wetenschap.

De ziel negeren is tegelijk op de gas duwen en op de rem gaan staan.

Waarom gaat het zo slecht met deze samenleving? Waarom leren we onze lessen niet?

Omdat laag bewustzijn alleen maar dezelfde energie aantrekt. En energie van dezelfde frequentie trekken elkaar aan.

We bevinden ons in een virtueel computerspel. Deze simulatie heeft ontelbare werkelijkheden die we zelf creëren en manifesteren. Het zijn reflecties van ons bewustzijn.

De grootste groep is aan zet.

We zitten opgesloten in laag bewustzijn. Dit verandert pas als we ons niet meer laten brainwashen.

Dit wil zeggen.

 • In de eerste plaats zelf nadenken.
 • Niet zomaar aannemen dat het zo is.
 • Stoppen met naïef te zijn. Niet iedereen heeft het beste met ons voor.

Een collectief ontstaat door één gedachte van 1 iemand waar anderen bij aansluiten.

Dit gaat een eigen leven leiden. Het vormt een eigen identiteit.

Het wordt krachtig en machtig door de energie die erin wordt geïnvesteerd.

De mens is een energetische krachtbom. Alles kan gemanifesteerd worden door erin te geloven en erop te vertrouwen.

Elk van ons heeft de volmacht en verantwoordelijkheid over de toekomst van deze mensheid.

Zij zijn bestuurder van hun eigen werkelijkheid.

Krantenartikelen en de commentaren eronder zijn een barometer voor het bewustzijnsniveau van de gemiddelde mens. De grootste groep in de samenleving.

Angst.

Media en hun machtshebbers zijn maar op 1 ding uit. Dit is slecht nieuws brengen.

 • Angstpsychoses en massavorming creëren.
 • De maatschappij wordt klei in de handen van hun agenda.
 • Mediagebruikers zitten verankerd in de slachtofferrol.
 • Zij verwijten anderen voor hun eigen situatie. Een ander heeft het altijd gedaan.

Het gemiddelde bewustzijnsniveau bepaalt het lot van de mensheid.

De mens wordt in alle zuiverheid geboren. Een baby is nog verbonden met de allerhoogste frequentie. Nadien volgt de separatie. De mens wordt letterlijk geprogrammeerd tot iemand wie ze oorspronkelijk niet zijn.

Van wieg tot graf.

 • Wordt hen een identiteit aangemeten.
 • Hoe zij zichzelf moeten identificeren.
 • Zij man of vrouw zijn of er iets tussenin.
 • Ras.
 • Bij welke religie zijn thuishoren.
 • Inkomenscategorie.
 • Ontelbare andere labels.
 • Opvoeding.
 • Opleiding.
 • Gezin.
 • Familie.
 • Onderwijs.
 • Sociale bewegingen.
 • Door media.

We identificeren ons met al deze labels die anderen ons geven.

De mensheid is zelfidentificatie met een zware beperking. Deze lage frequentie maakt ons vatbaar voor manipulatie.

Wijsheid en kracht opereert buiten deze frequentie.

Hoe ontsnappen we aan deze gaslighting?

 • Er is geen enkele reden om angstig te zijn.
 • Alles wordt in scène gezet omdat we dit toelaten.
 • Te beseffen dat er overvloed is.
 • Door onze energie te veranderen.
 • Door alles in vraag te stellen.
 • Niet in overtuigingen vast te zitten.
 • Openstaan voor nieuwe informatie en leerstof.

De ontsnapping is beseffen dat er geen valstrik is.

 • Meet je een geestelijk bewustzijn aan dat veel hoger is dan het gemiddelde.
 • Besef dat alles voor altijd en eeuwig aanwezig is.
 • Alles is onverwoestbaar oneindig.
 • Weet wie je bent. (Ware identiteit)

Dan zal jij hier bovenuit stijgen.

Weet wie je bent en niemand heeft nog macht over jou.

Maar geloof jij in de identiteit die ze jou willen aanmeten?

Dan zal je dwingelandij, onderdrukking en dictatorschap aantrekken!